+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda İnsana zaman zaman arız olan "kabz ve bast halleri" neyi ifade ederler? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İnsana zaman zaman arız olan "kabz ve bast halleri" neyi ifade ederler?
  İnsana zaman zaman arız olan "kabz ve bast halleri" neyi ifade ederler? 2. Asel
  Bayan Üye

  İnsana zaman zaman arız olan "kabz ve bast halleri" neyi ifade ederler?

  Kabz ve bast, insan kalbinin daralması ve ferahlamasını ifade eder. Maddî kalbin çalışması büzülme, genişleme şeklinde olduğu gibi, manevî kalbin çalışması da kabz ve bast iledir.

  Kabz ve bast halleri, gece-gündüzün birbirini kovalaması gibidir. (1) Bazen olur bir sıkıntı insanı kaplar. Bazen de bir şevk onu kuşatır. Bunlar, “Allah kabzede ve basteder” (Bakara Sûresi, 245) ayetinin aaaahürlerindendir.

  Kabz hali, insanı Allah’a iltica ettirir. Bast hali ise, insanı şükre sevk eder. Bu ikisi, aynı zamanda insanın “beyne’l-havf ver-reca” (korku-ümit arası) dengede kalması içindir.

  İnsan kalbi, son derece hassastır. “Kalb” kelimesi, çevirmek anlamındadır. Çokça çevrildiği için kalbimize de aynı isim verilmiştir. (2) İnsanın kalbi, “ağaç dalından sarkıtılmış ince bir ipin ucundaki tüy gibi” (3) her yönden gelen rüzgarlara açıktır.

  Kaynaklar:
  1. Eraydın, Tasavvuf ve Tarikat, 186
  2. Rağıp İsfehanî, Müfredât fi Garaibil’l- Kur’an, s. 620
  3. İbnu Mace, Mukaddeme, 10
+ Yorum Gönder