+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Kalbe gelen vesveseler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kalbe gelen vesveseler
  Kalbe gelen vesveseler 2. Asel
  Bayan Üye

  Kalbe gelen vesveseler

  Vesvese, şeytanın kalbe attığı boş, basit ve batıl düşüncelerdir

  Şeytanın kalbe vesvese vermekten başka yaptığı birşey yoktur

  Vesvese, hak yola giren, Allah'a yönelen müminlere gelir

  Eğer kafir ve münafıklar, bizde vesvese yoktur diyorlarsa, doğrudur çünkü onlarda, iman, İslam, Allah, ahiret, tövbe, zikir, salih amel gibi düşünce ve endişe bulunmadığı için, şeytanın onlardan almak ve çalmak isteyeceği birşey yoktur

  Zaten onlar, şeytanın dostlarıdır; şeytan onlardan razı, onlar şeytandan memnundurlar

  Şeytan kendisine düşman olup Allah'ın dostluğuna yönelen, zikre, hayra niyetlenen kimselere musallat olur Eğer vesveseden korkulmaz, peşine düşülmez, kendisiyle amel edilmezse hiçbir zararı olmaz Hadiste belirtildiği gibi mümin, vesveseye uymadığı ve kötü düşünceleri Allah için terkettiği için bir sevap bile alır

  Ayrıca Resulullah (sav) Efendimiz, bir hadislerinde nefis ve şeytandan kaynaklanan kötü düşüncelerin, konuşulmadığı ve onlarla amel edilmediği müddetçe affedildiğini müjdelemiştir

  Ashaptan bazıları Allah Resulüne (sav) gelerek:

  "Ya Resulallah! Allah, iman ve İslam'a dair kalbimize öyle düşünceler geliyor ki, gökten düşüp parçalanmak onları söylemekten daha iyidir; bunun sebebi nedir?" diye sordular; Efendimiz (sav):

  "Bu sırf imandır; sizde bulunan imanın alametidir" buyurdu


  Eğer daha önce böyle bir konu açılmışsa özür dilerim!

  VESVESEDEN KURTULMA YOLLARI

  Vesvesenin en güzel ilacı ilim, zikir ve Allahu Teala'ya sığınmaktır Çünkü Allahu Teala, muttaki kullarının, tefekkür ve zikir ile şeytanın hilelerini nasıl fark ettiklerini şöyle haber vermiştir:

  "Şüphesiz, muttaki olanlara, şeytandan bir vesvese geldiğinde, (Allah'ı hatırlayıp, geleni) iyice düşünürler ve onun (rahmani mi şeytani mi olduğunu) hemen anlayıverirler"

  Vesvese, boş bir sözdür Mümin her duyduğu ve her aklına gelen ile amel edemez Onların doğruluğunu ilim ve insafla ölçer; değerlendirir Sonuçta dinin usul ve edeplerine uymuyorsa kaldırır atar

  Kalbe gelen düşünceler, dinin helal ve haramını bildiren hükümler ile değerlendirilir; onlar helal ise haktandır, alınır Haram ise, şeytandandır, kaçılır Şu halde, insan ve cin şeytanlardan gelen fısıltı, fikir ve davetleri tanımak için herkese farz olan temel ilimleri bilmek gerekir Cahil insan, şeytanın maskarası olur Helali haramı birbirine karıştırır; hurafeye din diye sarılır Her türlü cereyana kapılır; şeytanlar da onu istediği gibi kullanır Bu, halden Allahu Teala'ya sığınırız

  Şeytandan gelen vesveselere karşı nasıl davranacağımızı Resulullah (sav) Efendimiz şöyle öğretmiştir:

  "Şeytan sizden birisine gelir ve:

  "Yeri kim yarattı, göğü kim yarattı, şunu kim yarattı, bunu kim yarattı?" diye sorar Kul da hepsine: "Allah yarattı"diye cevao verir Sonunda:

  "Peki, Allah'ı kim yarattı?" diye kalbe bir soru atar İçinde böyle bir soru bulan kimse, onun şeytandan olduğunu bilsin, hemen soruya son versin, Euzu besmele çekip Allah'a sığınsın ve: Ben Allah'a ve O'nun peygamberlerine iman ettim desin"

  Eğer benzeri soruları insan şeytanları sorarsa yine aynı şekilde davranmalı ve onlara karşı:"Allah birdir, hiç kimseye muhtaç değildir, doğurmamış/kimseyi evlat edinmemiştir, doğrulmamıştır/sonradan olmuş değildir, hiçbir şey O'na denk değildir"manasındaki "ihlas" suresini okumalıdır

  Şeytanın vesvese yolu ve şekli çoktur Kendisi mümin kalbini çelemez ise, insanlar içinden seçtiği şeytan tipliler bunu başarmak ve kalbi karıştırmak ister Bunun için yemin etmiştir ve bunu gerçekleştirmek için Allah'tan mühlet almıştır

  Şeytan müminlerin azılı düşmanlarıdır O bize saldırdıkça biz de Yüce Rabbimize kaçmalı, zikredip O'na yalvarmalıyız "Felak" ve "Nas" sureleri bize bunu öğretiyor Allahu Teala, "Nas" suresinde şeytanı "hannas" olarak tanıtmıştır

  Hannas, kalbi boş bulunca ona saldıran, kalb zikre geçince de hemen sinip kaçan demektir Hz Rasulullah (sav) Efendimiz, şeytanın bu halini şöyle anlatmıştır:

  "Şeytan, vesvese vermek için insanın kalbine hortumu uzatır; eğer o Allah'ı zikrederse hemen sinip kaçar Allah'ı zikretmeyi unutursa kalbi iyice sarıp bir lokma gibi yutar İşte bundan sonra vesvese vermeye başlar"

  Ölene kadar yakamızı bırakmayacak bu sinsi düşmandan korunmak için devamlı Yüce Mevla'nın yardımını istemeliyiz
  ALINTI
+ Yorum Gönder