+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Fetih Suresinin 27. ayeti, gelecekten haber veren bir ayet midir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fetih Suresinin 27. ayeti, gelecekten haber veren bir ayet midir?
  Fetih Suresinin 27. ayeti, gelecekten haber veren bir ayet midir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Fetih Suresinin 27. ayeti, gelecekten haber veren bir ayet midir?


  Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Hudeybiye andlaşmasından önce gördüğü rûya ele alınarak Peygamber (asv)'in bu rûyasının gerçek çıkacağı bildirilmiştir.

  Rivayet tefsirlerinin ve siyer kitaplarının ortaklaşa verdikleri bilgiye gö*re Peygamberimiz (asv) Hudeybiye'ye gelmeden önce veya burada iken rüyasında Mek*ke'ye girdiklerini ve burada tıraş olduklarını görmüş, bunu da ashabına anlatmış*tı. Rüyayı işitenler hemen bu sefer de Mekke'ye gireceklerini ve umre yapıp tıraş olacaklarını zannettiler, rüyayı böyle yorumladılar.

  Olaylar farklı gelişip barış ve antlaşma yaparak geri dönme kararı verilince, münafıklar rüya olayını kullanarak kafaları karıştırmak üzere harekete geçtiler; bazı müminlerin de kafalarında tered*dütler oluştu. Hz. Peygamber (asv)'e gelip durumu sordular; o da "Ben bu yıl olacak de*medim, rüyada da bu yıl olacağını görmedim." dedi. Hz. Ebû Bekir (ra) de aynı şeyi söyledi.

  Heyecan yatıştıktan sonra gelen bu âyet, bir yandan Hz. Peygamber (asv)'i tas*dik etmekte, diğer yandan da yakında gerçekleşecek bir fethin müjdesini vermek*tedir. Bu fetih için Hayber fethi diyenler çoğunlukta olmakla beraber, Hudeybiye veya Mekke fethi şeklinde açıklayanlar da olmuştur. (Müsned, IV, 328-331; İbn Kesîr, VI, 337 vd.; Kurtubî, XVI, 276 vd.)

  (bk. Diyanet Tefsiri, Kuran Yolu)

  Selam ve dua ile
  Alıntı
+ Yorum Gönder