+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Allah c.c. , Neden namazı sadece zenginlerden değilde fakirlerden de istiyor? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Allah c.c. , Neden namazı sadece zenginlerden değilde fakirlerden de istiyor?
  Allah c.c. neden bütün kullarından aynı ibadetleri istiyor. Neden namazı sadece zenginlerden değilde fakirlerden de istiyor? 2. Asel
  Bayan Üye

  Allah cc neden bütün kullarından aynı ibadetleri istiyor Neden namazı sadece zenginlerden değilde fakirlerden de istiyor?

  Cenâb-ı Hakk, Kur'an-ı Kerîm'inde:

  “Allah, kişiye ancak gücünün yeteceği kadar teklif eder.” (Bakara, 2/286.)
  buyurmakla, kullarına çekemeyecekleri yükleri teklif etmediğini açıkça bildirmektedir. İnsanın bedeninin takat getiremeyeceği veya mal varlığının kâfi gelmeyeceği yükler olduğu gibi, aklının da tek başına erişemeyeceği hakikatler vardır. Bunların hepsi, kullara çekemeyecekleri yüklerin yüklenmediği hakikati içerisindedir.

  Konuyu bazı misâllerle açıklayalım:

  - Ayakta duramayacak kadar hasta olan bir kimse, namazını oturarak kılar.

  - Oturamayacak ve kımıldayamayacak durumda bulunan bir hastanın ise namazı te'hire kalır.

  - Ramazan'da unutarak yemek yiyen kimsenin orucu bozulmaz.

  - Kendisine zorla haram bir şey yedirilen kimse mes'ul olmaz.

  - Fakir bir Müslümana hacca gitmek ve zekât vermek farz değildir. Ancak namaz kılması farzdır. Çünkü fakir olması namaz kılmasına mani değildir. Misâller çoğaltılabilir

  Bunlar Cenâb-ı Hakk'ın Âdil-i Mutlak olduğuna ve kullan için takat getiremeyecekleri yükler takdir etmediğine birer delildir. Allah Teâlâ mutlak adaletiyle kullarının mes'uliyetlerini bedenî ve malî durumlanyla olduğu gibi, içinde bulunduklan şartlarla, imân hakikatlerini kavrama ve İslâmî hükümlere vâkıf olabilme imkânlarıyla da sınırlandırmıştır. Yâni, Cenâb-ı Hak, kullarının akıllarına da kaldıramayacağı yükleri yüklememiştir.

  Şu hakikati de bilmek icab eder: İnsanların bu dünyadaki asıl vazifeleri Cenâb-ı Hakk'a imân ve O'na itaat etmek olduğundan, en düşük seviyedeki akla dahi Hâlık-ı Kerîm'in varlığını idrâk etme kabiliyeti verilmiştir. Az bir akılla dünya işleri lâyıkıyla görülemediği halde, bu kâinatın bir yaratanı olduğu bilinebilir. Diğer taraftan, bir eli olmadığında dünyevî işlerini bir derece aksattığı halde, aynı insan iki elini ve iki ayağını da kaybetse Allah'ı tanımasında, bilmesinde hiçbir noksanlık duymaz. Aklıyla bu kâinatın sultanını idrâk ettikten sonra, bedenî durumunun da müasadesi nisbetinde O'na karşı ibâdetini yapar.

  Âdil-i Mutlak olan Allahü Azimüşşân her insana bu dünya imtihanını kazanacak kadar akıl ihsan etmiş, akıl hastalan ile sinn-i teklife ulaşmayan çocukları imtihandan muaf tutmuştur.

  Selam ve dua ile
  ALINTI
+ Yorum Gönder