+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Bu dünyada kafirlerin günahlarından dolayı ceza çekmemesinin hikmeti nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bu dünyada kafirlerin günahlarından dolayı ceza çekmemesinin hikmeti nedir?
  Bu dünyada kafirlerin günahlarından dolayı ceza çekmemesinin hikmeti nedir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Bu dünyada kafirlerin günahlarından dolayı ceza çekmemesinin hikmeti nedir?

  Değerli kardeşimiz;
  Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir hadislerinde “Dünya mü’minin zindanı, kâfirin cennetidir”1 buyururlar.
  Gerçekten de kâfirlerin içinde bulundukları maddî imkân ve rahat ile mü’minlerin çektikleri sıkıntı ve meşakkatlere baktığımızda bu hadis-i şerifin mânâsını daha iyi anlamış oluruz.

  Mü’minin hizmet ve meşakkat yeri dünyadır. Zira ebedî saadeti kazanmak için devamlı bir imtihana tâbidir. İmtihan ise, beraberinde sıkıntı ve meşakkati taşımaktadır. Mü’min dünyada ibadetin külfetine, imanın üzerine yüklediği vazifeye kendisini uydurmakla imtihanı kazanabilecektir.

  Onun dünyadaki küçük hata ve günahlarına Cenab-ı Hak birtakım belâ ve musibetleri musallat ederek affına vesile yapmaktadır. Hatta bir hadis-i şerifte ayağına batan dikene varıncaya kadar, mü’mine eza veren herşey onun günahlarının silinmesine ve manevî makamının artmasına birer vesiledir.2 Bu bakımdan dünya mü’min için bir nevi ceza ve imtihan yeri olmaktadır. Ebedî saâdete nisbetle hayatı, görünürde meşakkat ve sıkıntı ile geçtiğinden “Dünya mü’minin zindanıdır” buyurulmuştur.

  Kâfirlere gelince, görüp görecekleri rahmet yalnız bu âlemdedir. Yani kâfirin bütün saâdeti kısa dünya hayatındaki zahirî rahat ve saadetidir. Kâfir ebedî Cehennemi hak ettiğinden bazı iyiliklerine mükâfat olarak dünyada rahat içinde bir nevi Cennet hayatı yaşamaktadır.3 Cezası kısa dünya hayatında çekmekle kurtulacak cinsten olmadığından âhirete bırakılmaktadır. Nitekim dünyada da öyle olmuyor mu? Bazı küçük dâvâlar mahallî mahkemelerde hemen halledilip karara bağlanırken, büyük dâvâlar, daha büyük merkezlere havale edilmektedir. Bunun için kâfirler dünyada kısa da olsa bir nevi Cennet hayatı yaşamaktadırlar.

  Yalnız bu husus hadisin ifade ettiği maddî ve zahirî cihetlere bakmaktadır. Yoksa mânen ve hakikaten mü’min dünyada bir Cennet hayatı yaşadığı gibi, kâfir de mânen Cehennem gibi ruhî ıztıraplar çekmektedir. Çünkü rahat ve refah içinde yaşamak başka, mânevî bir huzur ve saadet; vicdanî bir rahat içinde yaşamak daha başka bir şeydir.

  İlk bakışta ne kadar meşakkatli olursa olsun, mü’minin imanı ruhunda manevî bir Cennet hükmüne geçmektedir. Kâfirin küfrü ise onun mahiyetinde mânevî bir Cehennemi saklamaktadır.
+ Yorum Gönder