+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Kafirlerin yaptığı iyilikler boşamı gidecek? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kafirlerin yaptığı iyilikler boşamı gidecek?
  Kafirlerin yaptığı iyilikler boşamı gidecek? 2. Asel
  Bayan Üye

  Kafirlerin yaptığı iyilikler boşamı gidecek?


  1- Cennete girmenin birinci şartı iman etmektir. İmanın esaslarını kabul etmektir.

  2- İlim ve icad sahibi insanlar dünyadayken bu ilimlerinin zaten karşılığını alıyor. Bununla beraber Cehenneme gitse bile yaptığı iyilikler boşa gitmeyecektir. Cehennemdeki azabının şiddeti hafifleyecektir.

  3- Cehennem azabının hepsi aynı değildir. Birisinin azabı diğerine göre bin kat daha şiddetli olabilir. Bu bakımdan bu dünyada başlarına müsibet gelen kişi kafir olsa da ahirette cehennem azabının azalmasına sebep olur.

  3- Kömür gibi maddeler, süslemekle veya yıkamakla kömürlükten kurtulamaz. Bu nedenle yaratıcısına inanmayan bir insan başkalarına iyilik yapmakla Allah’a iman etme sorumluluğundan kurtulamaz.

  4- İslamdan haberi olmayan herkes mutlaka cehenneme gidecek diye bir şey de yoktur. Bu nedenle islamdan haberi olmayanların sorumlu olmayacaklarını da bilmenizi isteriz.

  Peygamberimizin (a.s.m.) gönderilmesinden sonra, davetini duymayanlarla ilgili olarak İmam Gazalî'nin insanları üç sınıfta incelediğini görmekteyiz:

  1. Peygamberin (a.s.m.) davetini duymamış, kendisinden haberdar da olmamıştır. Bu sınıfa giren insanlar kesin olarak ehl-i necat olup Cennetliktir.

  2. Peygamberin (a.s.m.) davetini, gösterdiği mucizeleri ve güzel ahlâkını duymuş olmakla beraber îman etmemiştir. Bu sınıf kesin olarak azaba uğratılacaktır.

  3. Peygamberin (a.s.m.) ismini duydukları halde, aleyhinde yapılan menfî propagandalardan başka bir şey duymadıklarından, kimse onlara doğruyu söyleyip onları teşvik etmediğinden alâka duymamaktadırlar. Bunların da ehl-i necat olacaklarını, yani Cennete gireceklerini umarım.

  Âhir zamanda bir çeşit fetret devrinin yaşandığını belirten Bediüzzaman umumî harplerde ölen böyle birtakım masumların da ehl-i necat olacaklarına dikkati çekmektedir. Bediüzzaman'ın ifadesi aynen şöyledir:

  "Âhir zamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammediyeye (a.s.m.) bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hz. İsa'nın din-i hakikisi hükmedecek ve İslâmiyet ile omuz omuza gelecek. Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan Hz. İsa'ya mensub Hıristiyanların çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadettir."1

  1. Kastamonu Lahikası, s. 77.

  Selam ve dua ile
  ALINTI
+ Yorum Gönder