+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda İslami dönem türk destanlar isimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İslami dönem türk destanlar isimleri
  islami dönem türk destanlar isimleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  islami dönem türk destanlar isimleri
  CEVAP

  I) Saka Türkleri Dönemi


  1. Alp Er Tunga Destanı: Alp Er Tunga'nın M.Ö. VII. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Destanda Türk-İran savaşlarıyla İranlılar'ın Efrasiyap olarak bildikleri Alp Er Tunga'nın kahramanlıkları anlatılır.


  2. Şu Destanı: Şu, bir Türk hükümdarıdır. Destanda, Türk ülkesine girmek isteyen iskender'in bir gece baskınında Türkler tarafından nasıl yenildiği anlatılır.


  II) Hun Türkleri Dönemi

  Oğuz Kağan Destanı: Hunların güçlü hükümdarı Mete'nin Orta Asya'da Türk birliğini nasıl sağladığı ve Hun İmparatorluğu'nun nasıl kurulduğu anlatılır.

  III) Göktürkler Dönemi


  1. Bozkurt Destanı: Düşman ordusunun saldırısına uğrayan Türkler, bu saldırılarda bir genç dışında tümüyle yok olur. Bu destanda, Göktürklerin bir dişi kurttan nasıl türediği anlatılır.

  2. Ergenekon Destanı: Ergenekon adı verilen yerde Göktürklerin nasıl çoğaldığı ve demir bir dağı eriterek oradan nasıl çıktıkları anlatılmaktadır.

  IV) Uygur Türkleri Dönemi

  1. Türeyiş Destanı: Uygurların erkek bir kurttan türedikleri anlatılır.

  2. Göç Destanı: Uygurların Moğolistan'dan Çin'in Kansu bölgesine ve Doğu Türkeli'ne göçleri anlatılır.

  Ayrıca;

  Manas Destanı: Karahanlılar dönemine aittir. İslamiyet'in kabulünden sonraki döneme ait olan bu destan, bugün Kırgız ve Kazaklar arasında yaşamaktadır
+ Yorum Gönder