+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Staj dosyası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Staj dosyası
  staj dosyası

  staj dosyasına yazacak yazılar, staj dosyası örneği


  ben caterig şiketinde 40 iş günü satj yaptım ama yazcak şey bulamıyom bana hazır yazılmış staj dosyası nerden bulabilirim yardımcı olumusunuz 2. Asel
  Bayan Üye

  staj dosyası


  Staj dosyası 11 bölümden oluşur Bunlar aşağıda anlatıldığı gibidir Staj dosyası, stajın yapılıp yapılmadığının bir nevi tutanağı hükmündedir
  Staj dosyası.png
  1 Kapak Sayfası

  Bu sizin insiyatifinize kalmış
  2 Staj Yazısı

  Resimli ve onaylı olarak öğrenciye verilen, staj süresinin sonunda öğrencinin çalıştığı bölümler veya konular ile hangi tarihler arasında, ne süre ile bu çalışmalarda bulunduğunu gösteren, staj imkanı sağlayan kurum yetkililerince imzalanıp onaylanmış belge konulmalıdır

  3 Giriş

  Yapılan çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmeli, raporun farklı kısımlarında neler anlatıldığı özetlenmelidir

  Yazılım stajı için örnek bir giriş (kısaca), aşağıda verilmiştir
  Staj boyunca büyük bir holdingin bilgi işlem bölümünde yazılım projelerinin nasıl ele alındığı ve yürüdüğü gözlemlenmiştir Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları, firma yöneticilerine vermekle yükümlü olduğu raporlar hakkında ilk elden bilgi sahibi olunmuştur Sistem analistlerinin problemi analiz etme biçimleri incelenmiş, yazılım mühendislerinin tasarımı ışığında programcıların projeyi nasıl kodladıkları gözlemlenmiştir Yetkili yazılım mühendisinin verdiği görevi başarabilmek için öncelikle ASPNET teknolojisi üzerinde çalışma yapılmıştır Çalışmaların sonucunda ise bölümün hazırladığı projenin bir modülünün kodlaması ve testi gerçekleştirilmiştir

  Bu staj raporunun 4 ve 5 bölümlerinde çalışılan holding ve bölüm tanıtılmış, 6 bölümde ise öğrenilen teknolojinin ışığında kodlaması gerçekleştirilen modülün özeti verilmiştir Daha sonra yapılan çalışma 7 bölümde tablo halinde hafta bazında gösterilmiş, 8 bölümde yapılan işler gün bazında anlatılmıştır Staj çalışmasının sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler 9 bölümde sonuç halinde açıklanmıştır

  4 Kurum Tanıtımı

  Staj yapılan işletmenin temel çalışma sahası, organizasyon yapısı, üretimi ve ürünleri hakkında bilgiler verilmelidir

  Kurum tanıtılırken web sayfasındaki bilgileri olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine, öğrenci kendi yorumlarını da yapmalıdır Bunun için örneğin karşılaştırmalardan yararlanılabilir Bilgisayarın kurumdaki yeri, kullanım alanları, sağladığı kazanç-kolaylıklar da bu bölümde anlatılmalıdır Bu bölüm kurumun yapısına göre 2-5 sayfa arasında olabilir

  5 Birim Tanıtımı

  Staj yapılan birimin varsa özel donanım ve/veya yazılımları hakkında bilgiler verilmeli, birimde gerçekleştirilen uygulamalardan bahsedilmelidir Birimin organizasyon yapısı da tanıtılmalıdır Organizasyon yapısında yer alan kişilerin görev tanımları da yapılmalıdır Bu bilgiler mevcut bir dokümandan hazır olarak alınmamalı, yetkili kişi sorgulanarak elde edilmelidir Görev tanımları verilirken gerekirse çalışanlardan da bizzat bilgi alınması faydalı olacaktır

  6 Proje Özeti

  Staj süresince yapılan projeden bahsedilmelidir Görev alınan her farklı proje yeni bir alt başlık altında incelenmelidir Büyük bir projenin belli bir kısmında görev alınmışsa önce ana projenin, daha sonra ise öğrencinin kendi uğraştığı kısmın tanıtımına yer verilmelidir Herhangi bir projede yer alınmamışsa öğrencinin staj boyunca incelediği ve bunun sonucunda kendi geliştirdiği uygulamalar özetlenmelidir Sistem yapısı ve kullanılan teknoloji hakkında bilgi verilmelidir Yapılan çalışmaların sonuçları belirtilmelidir

  Bu bölümün detaylı açıklamalar yapılan bir yer değil, özet olduğuna dikkat etmek gereklidir Gerçekleştirilen projeler hakkında özet bilgi verilmelidir İşin nasıl yapıldığı ve aktarılması gereken noktalar, 8 bölümde yer almalıdır
  Yazılım stajı için örnek bir proje özeti aşağıda verilmiştir

  Staj süresinde ABC holdinginin bilgi işlem birimi, yine holdinge ait, araba satımı ve servisi veren bir şirketi için bir program hazırlamaktadır Galeri tarafında müşteri ve araç bilgilerinin tutulması gibi rutin işlemler yanında, yeni modeller çıktığında alma potansiyeline sahip eski müşterilere davet yollanması gibi akıllı işlevlere sahip bir uygulama proje kapsamında geliştirilmişti Projenin diğer parçası olan servis kısmı ile ilgili program devam ediyordu Personel-iş eşlemesi takibi, hasarlı araçların takibi, muhasebe entegrasyonu gibi modüllerin analizi bitmiş, tasarım-kodlama aşamasına gelinmişti Amirim olan yazılım mühendisinin benden istediği, her saat başında veritabanında bir sorgulama yaparak, servis için bırakılan araçlardan işlemi tamamlamarın sahiplerine SMS yollayarak araçlarının hazır olduğunu, ödemesi gereken tutar ile birlikte bildiren bir modüldü Bunun yanında şirketin web sayfasında ilgili bölüme giren müşteri, plakasını yazdığında aracının hazır olup olmadığını da öğrenebilmeliydi Bu da gerçekleştirmekle sorumlu olduğum bir modüldü
  Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için ASPNET ve web servisleri konuları üzerinde incelemeler yapılmış, gereken kısımları öğrenilmiştir Veritabanından sorgulama yapmak için temel SQL çalışılmıştır SMS yollamak için yöntemler incelenmiş ve geliştirilen proje ve platforma uygun olanı öğrenilerek uygulanmıştır

  7 Haftalık Çalışma Çizelgesi

  Staj süresi içerisindeki her haftanın çalışma planı, hafta boyunca incelenen konular ve gerçekleştirilen uygulamalar çizelgede gösterilmelidir (Staj süresince yapılan çalışmanın süresine bağlı olarak sayfa sayısı değişebilir)
  Haftalık çalışma çizelgesi hazırlanırken sadece konu başlığı verilmemeli, her gün ne yapıldıysa onu açıklayan bir başlık yazılmalıdır Yazılım stajı için iyi ve kötü birer örnek aşağıda görülmektedir

  Kötü örnek:

  10 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 14 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

  G Ü N SAYFA NO
  PAZARTESİ ASPNET 14
  SALI ASPNET 16
  ÇARŞAMBA ASPNET 20
  PERŞEMBE ASPNET 22
  CUMA PROJE 27

  17 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 21 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

  G Ü N SAYFA NO
  PAZARTESİ PROJE 32
  SALI PROJE 34
  ÇARŞAMBA PROJE 38
  PERŞEMBE PROJE 40
  CUMA PROJE 42

  İyi örnek:
  10 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 14 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

  G Ü N SAYFA NO
  PAZARTESİ ASPNET’e Giriş, C# dilinin temel özellikleri 14Kaynakwh: Staj dosyası hazırlama - staj dosyası nasıl hazırlanır ?
  SALI ASPNET ile veritabanı bağlantısı, DataAdapter ve DataGrid kullanımı 16
  ÇARŞAMBA Web servisleri, yapısı ve özellikleri, SMS yollama yöntemleri, NET ile SMS yollama 20
  PERŞEMBE Veritabanından sorguların yapılması, gerekli hesaplarla sonucun oluşturulması 22
  CUMA Her saat başı sorgulayan bir servis geliştirilmesi ve testi 27
+ Yorum Gönder


staj dosyası