+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Ticaret mahkemesi ne dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ticaret mahkemesi ne dilekçe örneği
  1980 model kamyonum ile nakliyecilik yapmaktayım. aracın 20 yada 25 yıl ömrü olduğundan ticaret mahkemesine müracat edip aracın 20 yada 25 yıl kullanıldıktan sonra hurdaya çıktığını mahkeme kararı ile tespit ettirip vergi dairesi kaydını sildirmek istiyorum. ticaret mahkemesine müraacat için dilekçe örneği rica edebilirmiyim. teşekkürler iyi çalışmalar. 2. Asel
  Bayan Üye

  ticaret mahkemesi ne dilekçe örneği


  TİCARET MAHKEMESİNE MÜRACAAT DİLEKÇE ÖRNEĞİ
  ORDU ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

  DAVACI..: Ad Soyad-T.C.Kimlik No
  Adres:
  DAVALI..: Hasımsız
  KONU--------------: Zayi belgesi verilmesi talebinden ibarettir.
  Tarafıma ait .------------------------------ adresindeki -------------------- isimli, ticaret sicil nolu ticari işletmem, 07.09.2009- 08.09.2009 tarihlerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle oluşan su baskınları nedeniyle tamamen sular altında kalmıştır. Yüzyılın en büyük sel felaketi olarak adlandırılan bu afet nedeniyle yaşanan su baskınları yüzünden ticari işletmem büyük bir zarar görmüş bulunmaktadır.
  Ticari işletmemde bulunan tüm ticari defterlerim, faturalarım, vergiye esas belgelerim ve sair her türlü belge ve evraklarım, sel ve su baskını nedeniyle zayi olduğundan, TKK madde 68 fıkra son uyarınca Sayın Mahkemenizden, 2009 yılı ve geçmiş yıllara ait tüm defter, fatura ve sair belgelerimin zayi olduğuna dair tarafıma zayi belgesi verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
  HUKUKİ SEBEPLER: TTK.md.68 ve sair mevzuat hükümleri.
  HUKUKİ DELİLLER : Kanuni ve takdiri her türlü delail.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden ötürü; 2009 yılı ve geçmiş yıllara ait tüm defter, fatura ve sair belgelerimin zayi olduğuna dair tarafıma zayi belgesi verilmesi ile gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.
  Tarih
  Davacı Ad-Soyad
  İmza
+ Yorum Gönder


ticaret mahkemesi dilekçe örneği