+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Yönetici istifa edeerse neyapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yönetici istifa edeerse neyapılır
  yönetici istifa edeerse neyapılır 2. Asel
  Bayan Üye

  yönetici istifa edeerse ne yapılır


  Yönetici seçimi konusunda yedek yönetici seçimine dair bir uygulama yoktur. Bir Yönetim Kurulu teşkil ettirilebilir, bunlar arasında iş bölümü yaparlar.

  Eğer yönetim kurulu yoksa sadece bir yönetici varsa yönetici istifa ederse , kat malikleri kurulu toplanır ve yeni bir yönetici seçerler veya istifa eden yöneticiyi eğer istiyorsa yeniden seçebilirler.

  İstifa eden yöneticinin yerine seçilen yönetici bir yıl görev yapar. Fakat toplantı zamanlarına uyum sağlanması isteniyorsa kat malikleri kurlu kararı ile eski yöneticinin kalan süresi için de seçilebilir.

  İstifa eden yönetici yerine, kat malikleri toplantıya çağrılmadan ve oradan bir karar alınmadan, yönetici atanması için mahkemeye başvurulamaz. (Yargıtay Kararı Y. %. HD. 16.02.1976 , E, 1976 / 381 , K, 1976/1762)

  Fakat bazı anagayrimenkullerde tek yönetici seçimi yapılıyorsa , yedek yönetici seçimi de yapılabiliyor. Birisi istifa ederse diğeri görevi alabiliyor. Ancak dediğim gibi bu mevzuatta bulunmuyor. Ama hatalı mı? Uygulanabilir. Ancak istifa anında hesapların durumunun denetçi tarafından belgelenmesi şart. Bu konuda daha açıklayıcı bir bilgi veremem. Bu konuda elimde hukuk kararı yok. Ancak hatalı olmadığı görüşündeyim.

  Yönetim Kurulu Üyelerini İstifası:

  Ancak Yönetim Kurulu seçimlerinde durum farklı ;

  Eğer bir yönetim kurulu mevcutsa istifa eden yönetici bir kişi ise yeni yönetim kurulu üyesi seçmeye gerek yoktur.Yedek üyelerden biri asil olabilir.Yönetim kurulu ayrılan bir kişi sebebi ile çift sayı haline gelmiş ise ve bu sebeple karar alamıyorsa yine yedeklere başvurulabilir ancak yedek üye belirlenmemişse,kat maliklerini olağanüstü toplantıya çağırabilir, yeni bir yönetim kurulu üyesi seçimi yapabilir.

  Eğer Yönetim Kurulu'nun kurul vasfını oradan kaldıracak sayıda örneğin 3'ün 2'si şeklinde ölüm veya istifa yaşanırsa kalan tek yönetim kurulu üyesi kat malikleri kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesini isteyebilir veya kendisi de istifa ederek yeni yönetim kurulu seçimi isteyebilir.

  Bununla beraber denetçi yedek üye seçimi için;


  KMK Madde 41'de 3. fıkrada denetçi veya denetim kurulu seçimi hükme bağlanmıştır. Buna göre , kat malikleri kendi aralarında sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri 1 denetçiye veya 3 kişilik denetim kuruluna denetim işini verebilirler.

  Bununla beraber anayapının denetçi üyelerinin yerine yedek üyelerin belirlenmesi uygulamada vardır. Bunun sebebi denetçinin ancak ve ancak kat maliki olmasıdır. İstifa veya başka bir şekilde bağımsız bölümünü satması halinde oturmaya devam etse dahi , denetçinin denetçi vasfı ortadan kalkar. Bu sebeple uygulamada denetçi veye kurulu için yedek denetçi belilenmesi hususu vardır.
+ Yorum Gönder