+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Ebu Hanife'nin Eserleri Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ebu Hanife'nin Eserleri Nelerdir?
  Ebu Hanife'nin Eserleri Nelerdir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Ebu Hanife'nin Eserleri Nelerdir?


  Ebu hanifenin Eserleri

  Fıkhu’l-Ekber: Ebû Hanife’nin oğlu Hammad’ın babasından naklettiği en şöhretli eseridir Ayrı silsilelerle zamanımıza kadar gelen birbirinden kısmen farklı üç nüshası vardır Bu eser başta Ebû Mansur el-Matûridi olmak üzere birçok âlim tarafından şerhedilmiştir Müteaddit defalar Türkçe’ye çevrilmiştir Ehl-i Sünnet akidesini, kısa, özlü ve son derece ihatalı bir şekilde ifade etmektedir  •El-Fıkhül-Ebsât: Bu eser, oğlu Hammad, öğrencisi Ebû Yusuf ve Ebû Muti’ b Abdillah el-Belhi tarafından rivayet edilmiştir Sual-cevap tarzında olup yazma nüshaları Kahire Kütüphanesi VII/353′de olan bu risale, Ata el-Cürcâni tarafından şerhedilmiştir


  •El-Âlim ve’l-müteallim: Bu risalede, öğrencisi Ebû Mukatil’in sorduğu sualler Ebû Hanife tarafından cevaplandırılmaktadır Bu eser de Kahire Kütüphanesi VII/553′de kayıtlıdır el-Pezdevî de “Usûl’ünün mukaddimesinde eserin Ebû Hanife’ye ait olduğunu belirtmektedir


  •Er-Risâle: Bu eser, Ebû Hanife tarafından Basralı âlim Ebû Osman el-Betti’ye gönderilmiştir Kendisi hakkında Mürcie’den (Küfürle beraber amelin fayda vermediği gibi, inanılınca işlenen günahların da zarar vermeyeceğini iddia eden bir islâm fırkası) olduğu hususundaki ithamları reddetmektedir Eser yukarıda belirtilen rivayetlerle el-Pezdevinin aynı yerdeki şahadeti ile imama nisbet edilmektedir Yazma nüshaları Kahire Kütüphanesi VII/203, 553′de kayıtlıdır


  •El-Vasıyye: Avrupa kütüphanelerinde ve Kahire Kütüphanesinde (V/264) muhtelif nüshaları bulunan bu eserin Molla Hüseyin b İskender el-Hanefi, Ekmelüddin el-Baberti ve el-Hâdimî tarafından yazılmış şerhleri mevcuttur el-Baberti şerhinin Nuru Osmaniye, Ayasofya, Bayezid ve Selim Ağa kütüphanelerinde yazma nüshaları mevcuttur
+ Yorum Gönder