+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Sayısal devrelerin özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sayısal devrelerin özellikleri nelerdir
  Sayısal devrelerin özellikleri nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  Sayısal devrelerin özellikleri nelerdir

  Sayısal devreler hakkında mükemmel bir anlatım tüm detaylar uygulamaların bulunduğu dökümanlar. Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Feza BUZLUCA Emeği geçen kişilere Teşekkürler çok güzel bir çalışma dosyalar .pdf formatında özellikle renkli olan görseller ile çok iyi daha kolay anlıyorsunuz.

  Dosyaları Buradan indirebilirsiniz Alternatif link

  Sayısal Develer Ders Notları 1
  Analog – Sayısal (Dijital) İşaretler:
  Sayısal Sistemlerin Avantajları:
  Sayısal Devre Gerçekleme Aşamaları:
  Sayısal Kodlama:
  BCD (Binary Coded Decimal) İkili kodlanmış onlu sayılar:
  Ağırlıklı Kodlama:Hamming uzaklığı:Bitişik kodlar:
  Sayıların Bilgisayarda Gösterilimi
  Sayısal Sistemlerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri
  Elde (Carry), Borç (Borrow), Taşma (Overflow) Kavramlarının Özeti
  Boole Cebri Sıra bağıntısı:Lojik Fonksiyonlar Lojik Fonksiyonların Gösterilişi
  Grafik Gösterilim Karnaugh Diyagramları (Karnaugh Map) Cebirsel Gösterilim
  Kanonik Açılım:,Kanonik Açılımların Dönüştürülmesi Kanonik Açılımlar ve De Morgan Teoremi

  Sayısal Develer Ders Notları 2
  Lojik Bağlaçlar (Logic Gates
  Tümdevreler ( Integrated Circuits – IC ),Dual in-line Pin (DIP) Tümdevreler
  Pozitif ve Negatif Lojik,Lojik Fonksiyonların Bağlaçlar İle Gerçeklenmesi
  Doğruluk tablosu verilen fonksiyonun lojik bağlaçlar ile gerçeklenmesi
  Yetkin İşlemler,TVE – TVEYA Arasındaki İlişki
  Lojik fonksiyonların TVE veya TVEYA bağlaçları ile gerçeklenmesi
  Toplamların çarpımı (VEYA’ların VE’si) şeklindeki fonksiyonların TVEYA ile gerçeklenmesi:

  Sayısal Develer Ders Notları 3
  Lojik Fonksiyonların Yalınlaştırılması (İndirgenmesi)
  Yalınlaştırma: Uygun Asal Çarpımların Seçilmesi
  Tümüyle Tanımlanmamış Fonksiyonların Yalınlaştırılması
  Genel Fonksiyonların Yalınlaştırılması
  Tüm Asal Çarpımlar Kümesinin Tablo Yöntemiyle (Quine-McCluskey) Bulunması

  Sayısal Develer Ders Notları 4
  Tümleştirilmiş Kombinezonsal Devre Elemanları
  Veri seçicilerin kullanımına bir örnek:
  Veri Seçiciler ile Genel Amaçlı Lojik Devre Tasarımı
  Yayıcı Makas (Demultiplexer):
  Kod Çözücüler ile Genel Amaçlı Lojik Devre Tasarımı:
  Programlanabilir Lojik Elemanlar (Programmable Logic Device- PLD)
  Programlanabilir Dizi Lojiği (Programmable Array Logic – PAL)
  Programlanabilir Lojik Dizi (Programmable Logic Array – PLA)
  İzin Girişli (EN) Kod Çözücü:

  Sayısal Develer Ders Notları 5
  Zaman Diyagramları (Timing Diagrams)
  Propagasyon Gecikmesi (Propagation Delay)
  ARDIŞIL DEVRELER (Sequential Circuits)
  Sonlu Durumlu Makine (Finite State Machine- FSM) Modeli
  Veri Saklama (Bellek) Elemanları
  Saat (Clock) İşareti:İki Kararlı (Bistable) Devre
  S-R (Set-Reset) Bilgi Saklama Elemanı
  İzin Girişli S-R Bilgi Saklama Elemanı
  Tutucu (Latch), Flip-flop Farkı:İzin Girişli S-R Tutucu
  D tipi Tutucu (Delay Latch)Pozitif (çıkan) kenar tetiklemeli D tipi Flip-flop
  Negatif (inen) kenar tetiklemeli D tipi Flip-flopu
  Kenar tetiklemeli ve izin girişli D tipi Flip-flopu
  Ana/Uydu (Master/Slave) tipi SR Flip-flopu,JK Tutucu
  Kenar Tetiklemeli JK Flip-flopu Kenar tetiklemeli T Flip-Flopu (Toggle Flip-flop)

  Sayısal Develer Ders Notları 6
  Senkron Ardışıl Devreler (Synchronous Sequential Circuits)
  Senkron ardışıl devrelerin çözümlenmesi (Analiz)
  JK Flip-flopları ile tasarlanmış bir senkron ardışıl devrelerin çözümlenmesi
  Moore modeline göre tasarlanmış bir ardışıl devrenin çözümlenmesi:
  Mealy ve Moore Modellerinde Çıkışların Yorumlanması

  Sayısal Develer Ders Notları 7
  Senkron Ardışıl Devrelerin Tasarlanması (Design)
  Senkron Devrelerin Gerçeklenmesinde Veri Seçicilerin Kullanılması

  Sayısal Develer Ders Notları 8
  sayısal elemanların İç yapıları
  Bir Tümleme kapısının tranzistor ve dirençle gerçeklenmesi
  TTL (Tranzistor- Tranzistor) Lojiği Ailesi
  TTL Çıkış Katının Çalışması
  TTL Çıkış Yelpazesi (Fan Out)
  CMOS (Complementary MOS) Lojiği Ailesi
  CMOS Tümleme Bağlacı
  CMOS Tümleme Bağlacının Anahtar Modeli
  CMOS TVE (NAND) Bağlacı
  CMOS TVE (NAND) Bağlacı Anahtar Modeli
  CMOS TVEYA (NOR) Bağlacı
+ Yorum Gönder