+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Silahlı guvenlik sertifikası ile taşımalı silah ruhsatı alınabılır mi? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Silahlı guvenlik sertifikası ile taşımalı silah ruhsatı alınabılır mi?
  silahlı guvenlik sertifikası ile taşımalı silah ruhsatı alınabılır mi ? 2. Asel
  Bayan Üye

  silahlı guvenlik sertifikası ile taşımalı silah ruhsatı alınabılır mi?

  •01/12/2004 tarih ve 25657 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında ki 5259 Sayılı Kanun uyarınca; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri belediye ve mücavir alan sınırları içinde yetkili Belediyeler, bu alanların dışında ise İl Özel İdareler tarafından ruhsatlandırılmaktadır.

  • Bu yerlerin ruhsatlandırılması, açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesi 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Belediyeler ve İl Özel İdareleri tarafından yürütülmektedir.

  •Açılması izne bağlı umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili bilgiler işyerinin bulunduğu Belediyeler ve İl Özel İdarelerinden istenecektir.
+ Yorum Gönder