+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Adres değişim işleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Adres değişim işleri
  mesela ilin birinde ayın da 1 inde adres gösterdim.işlerim ters gitti başka bir şehire geçmem gerekti.başka bişr şehire kaç gün içinde adres alabilirim.belli bir gün aralığı varmı yoksa hemen alabilirmiyim.teşekkürler. 2. Asel
  Bayan Üye

  adres değişim işleri


  5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi ile Türk Vatandaşları ve Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancıları yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesi ön görülmüştür. Türk Medeni Kanununun 19 uncu maddesi gereğince "Yerleşim yerinin tekliği" ilkesi doğrultusunda Adres Kayıt Sistemi'nde de kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen tek bir yerleşim yeri adresi(ikametgâh)mevcuttur. Türk Medeni Kanununun 20 inci maddesinde "Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır."hükmü gereğince kişinin birden fazla yerleşim yeri adresinin olması mümkün değildir. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu gereğince kişinin yerleşim yeri adresi tüm iş ve işlemlerde esas alınmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara (su idaresi gibi) ya da dış temsilciliklere bildirilir.Aynı Kanunun ilgili hükümleri gereğince, adres bildirimi şahsen yapılması esas olup, iadeli taahhütlü mektup veya kargo yada elektronik imza sahiplerince elektronik posta yoluyla yapılabilir. Anılan Kanunun 68 inci maddesi gereğince, 2012 yılı için adres değişikliğinin süresi içinde bildirilmemesi durumunda 390.00 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde 782.00 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.
+ Yorum Gönder