+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Ama, fakat, lakin gibi bağlaçlardan önce hangi noktalama işaretleri kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ama, fakat, lakin gibi bağlaçlardan önce hangi noktalama işaretleri kullanılır
  Ama, fakat, lakin gibi bağlaçlardan önce hangi noktalama işaretleri kullanılır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ama, fakat, lakin gibi bağlaçlardan önce hangi noktalama işaretleri kullanılır  Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
  Hava sıcaklığı yurt genelinde düştü.
  Yarınki yazılıya yeteri kadar çalışamadım.
  Tolstoy’un Anna Karenina romanını yıllar önce okumuştum.
  Bilgisayarın başında çok fazla vakit geçiriyorsun.

  * Kısaltmaların sonuna konur.
  Yard. Doç. (Yardımcı Doçent)
  Prof. Dr. (Profesör Doktor)
  vb. (ve benzerleri)
  tel. (telefon)
  İng. (İngilizce)
  çev. (çeviren)
  Cad. (Cadde, Caddesi)
  Sok. (Sokak, Sokağı)
  Mah. (Mahalle, Mahallesi)

  NOT: Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
  PTT (P.T.T. yanlış)
  TEK (T.E.K. yanlış)
  ÖSS (Ö.S.S. yanlış)
  TÜYAP (T.Ü.Y.A.P. yanlış)

  * Sıra gösteren sayılardan sonra “-ıncı” ekinin yerine kullanılır.
  7. kat (yedinci kat)
  15. yüzyıl (on beşinci yüzyıl)

  * Tarihlerin yazımında “gün, ay ve yıl”ı gösteren sayıların arasına konur.
  29.10.1923

  * Saat ve dakika gösteren sayıların arasına konur.
  Karneler cuma günü 9.30’da dağıtılacak.
  Uçağımız 11.25’te havaalanına indi.

  * Sayılarda basamakları ayırmak için kullanılır.
  5.000 1.750.000

  * Matematikte çarpı (x) işaretinin yerine kullanılır.
  5 . 5 = 25 (5 x 5 = 25)


  2. VİRGÜL (,)

  * Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasına konur.
  Bu sınıfta zeki, çalışkan, terbiyeli ve istekli öğrenciler var.
  Aslı’nın arkadaşı uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü biriydi.

  * Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.
  Camın buğusunu sildi, dışarıyı seyre daldı.
  Boşuna beklemeyin, patron gelmeyecek.

  * Tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerinin sonuna konur.
  Ne halin varsa gör, dedi.

  * Hitaplardan sonra konur.
  Sayın Vali,
  Değerli Öğretmenlerim,
  Canım Anneciğim,
  Sevgili Kardeşim,
  Arkadaşlar, haftaya salı günü konserime davetlisiniz.
  Çocuklar, niçin kavga ediyorsunuz?

  * Anlam karışıklığına meydan vermemek için adlaşmış sıfat ve zamirlerden sonra konur.
  Müdür, odasında seni bekliyor.
  Küçük, ağacın arkasına gizlendi.
  Yaşlı, kadına yolu tarif etti.
  Bu, filmi daha önce izlememiş.

  * Arasöz ve aracümlelerin başına ve sonuna konur.
  Sınıfımızın en hareketli öğrencisi, Kurye Selo, aldığı notla hepimizi şaşırttı.
  Merdivenlerden çıkarken, yaşlılıktan olsa gerek, nefes nefese kalıyorum.
  Kıyamet kopsa, bundan adım gibi eminim, babam başka şehirde okumama izin vermez.

  * Yüklemden uzak kalmış özneyi belirtmek, vurgulamak amacıyla özneden sonra konur.
  Salih Usta, iki ay boyunca durup dinlenmeden çalışarak binanın dış cephelerini boyadı.
  İnsan, gülümseme ile gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.

  * Cümle başında kullanılan “evet, hayır, yok, peki, tamam, olsun…” gibi sözcüklerden sonra konur.
  Evet, teklifini memnuniyetle kabul ediyorum.
  Hayır, bu konuda sana katılmıyorum.
  Olsun, ucunda ölüm yok ya!
  Peki, mademki bu kadar istiyorsun, senin dediğin olsun.
  Yok, ben öyle demek istemedim!

  * Anlama güç katmak amacıyla tekrarlanan sözlerin arasına konur.
  Kapıyı çaldı,çaldı, çaldı; ancak açan olmadı.

  Akşam, yine akşam, yine akşam
  Göllerde bu dem bir kamış olsam!
  Ahmet Haşim

  NOT: “ve, ile, veya, yahut, ya da” bağlaçlarından önce veya sonra virgül konmaz.
  Yatmadan önce mutlaka öykü veya şiir okurum.
  öykü, veya şiir (yanlış)
  öykü veya, şiir (yanlış)

  Gençler daha çok spor ve magazin programlarından hoşlanıyorlar.
  spor, ve magazin (yanlış)
  spor ve, magazin (yanlış)

  NOT: İkilemeleri oluşturan sözcüklerin arasına virgül konmaz.
  Bahçedeki ağacın eğri büğrü dalları vardı.
  eğri, büğrü (yanlış)

  Çocuklarının okul masrafını karşılayabilmek için gece gündüz çalışıyordu.
  gece, gündüz (yanlış)


  3. İKİ NOKTA (

  * Kendisinden sonra örnekler sıralanacak söz veya cümlelerin sonuna konur.

  NOT: İki noktadan sonra gelen kısım; cümle biçimindeyse büyük harfle başlar, sözcük biçimindeyse küçük harfle başlar.

  Attilâ İlhan’ın şiir kitaplarından bazıları şunlardır: Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün, Kimi Sevsem Sensin…
  Şu sıralar severek yediğim meyveler: portakal, mandalina ve armut.

  * Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konur.
  Şunu hiçbir zaman unutmamalısın: İnsan, sevdiği işi yaparsa, daha başarılı olur.
  Bana hiç unutamayacağım bir şey öğretti: Bütün teoriler, yaşamın pratiğine yenik düşer.

  * Başkasından aktarılan cümlelerden önce konur.
  Aristo ne güzel demiş:“Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez; fakat her söylediğini düşünür.”
  Diyojen, İskender’e: “Gölge etme, başka ihsan istemem.” demiş.
  Önündeki arabaya selektör yapıp: “Uyuma amca, yeşil yandı.” diye bağırdı.
  Babam bizi her sabah:“Günaydın meleklerim.” diyerek uyandırırdı.

  * Hikâye ve romanlarda konuşma çizgisinden önce konur.
  Komiser biraz düşündükten sonra delikanlıya:
  ― Hele sen şu işi bir ağız tadıyla anlat bakayım, dedi.

  * Matematikte bölme işaretinin yerine kullanılır.
  75 : 3 = 25 50 : 5 = 10


  4. NOKTALI VİRGÜL (

  * İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.
  Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak istiyorum.
  At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
  Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.
  Sabaha kadar bekledim; kimse gelmedi.
  Sessizce kapıyı açtık; içeride kimsecikler yoktu.

  NOT: Noktalı virgülden sonra gelen sözcükler, küçük harfle başlar.

  * Kendisinden önceki cümleyle ilgi kuran “ancak, yalnız, ama, fakat, lâkin, çünkü” gibi bağlaçlardan önce kullanılır.

  NOT: Bu bağlaçlardan önce noktalı virgül yerine virgül de konabilir.
  Geziye katılmayı çok istiyorum; fakat param yok.
  istiyorum, fakat

  Gerçekler belki incelir;ama asla kopmaz.
  incelir, ama

  * Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya grupları ayırmak için kullanılır.
  Manavdan elma, armut, şeftali; soğan, domates, patlıcan alacaksın.
  Karpuz, kavun yaz; ayva, nar kış meyvesidir.
  Erkek çocuklarına Mesut, Korkut; kız çocuklarına İdil, Sevil adlarını koymuşlar.

  * Anlam karışıklığını önlemek amacıyla özneyi ayırmak için kullanılır.
  Masal; roman, hikâye ve tiyatrodan farklıdır.
  Gizem; Aykut, Özlem ve Şeyma’dan daha yüksek puan almış.


  5. ÜÇ NOKTA (…)

  * Bitmemiş cümlelerin sonuna konur.
  Okul yıllarını düşünüyorum da…
  Onu bir kerecik görebilsem…

  * Birtakım örnekler sıralandıktan sonra “vb” (ve benzerleri) anlamında kullanılır.
  Her tarafta ağaçlar, rengarenk çiçekler, cıvıl cıvıl öten kuşlar…
  Neredeyse bütün dersleri zayıftı: Fizik, Kimya, Tarih…
  Binanın tepesinden neler görünmüyordu ki: caddeler, sokaklar, evler…

  * Söylenmek istenmeyen (kaba, küfürlü, argo) sözcüklerin yerine kullanılır.
  Senin gibi … adamlara pabuç bırakmam ben!
  Kılavuzu karga olanın burnu …tan çıkmaz

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Ama, fakat, lakin gibi bağlaçlardan önce hangi noktalama işaretleri kullanılır


  Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
  Hava sıcaklığı yurt genelinde düştü.
  Yarınki yazılıya yeteri kadar çalışamadım.
  Tolstoy’un Anna Karenina romanını yıllar önce okumuştum.
  Bilgisayarın başında çok fazla vakit geçiriyorsun.

 4. Zeyneb
  Bayan Üye

  Ama, fakat, lakin gibi bağlaçlardan önce hangi noktalama işaretleri kullanılır

  Erken geldim; fakat sınıfta kimse yoktu.
  Erken geldim fakat sınıfta kimse yoktu.


  Çok suskundu; ama bu konuda konuşmadan edemezdi.
  Çok suskundu ama bu konuda konuşmadan edemezdi.

  ama ve fakatlardan önce noktalı virgül kullanılır mı?


 5. Ziyaretçi
  Bağimsiz cümleleri neden-sonuç, zitlik gibi özelliklerle bağlayan ''ama, fakat, çünkü'' gibi bağlaçlardan önce noktali virgül( konurmuş.

+ Yorum Gönder


bağlaçlardan önce noktalı virgül kullanılır mı,  bağlaçtan önce virgül,  bağlaçlardan önce hangi noktalama işareti kullanılır,  bağlaçlardan önce virgül kullanılır mı,  ama dan önce virgül kullanılır mı,  bağlaçlardan önce virgül