+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Acil Hemşiresi Nerelerde çalışabilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Acil Hemşiresi Nerelerde çalışabilir
  Acil Hemşiresi nerelerde çalışabilir, 2. Asel
  Bayan Üye

  Acil Hemşiresi Nerelerde çalışabilir

  Görev ve İşlem Basamakları Hakkında Bilgi

  Acil Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak
  a) Hastanın esas şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt etmek,
  b) Hastanın primer tanılaması için uygun radyografik ve laboratuvar tetkiklerini istemek , laboratuar örnekleri almak ve göndermek,
  c) Yaşamı tehdit edici gerçek ve olası sorunları belirlemek için seri şekilde tanılama yapmak, hastanın durumundaki değişiklikleri saptama yönünden düzenli aralıklarla tekrarlamak
  d) Primer tanılama; Hava yolunu açma, yeterli ventilasyon ve perfüzyonu sağlama, kısa nörolojik bakı ile bilinç durumunun değerlendirilmesi ve hastanın elbiselerinin soyulması işlerini yapmak, hastanın üzerinden çıkan giysi,takı vb. kayda geçirildikten sonra saklamak ve ilgililere teslim etmek
  e) Primer değerlendirme sonucu hastaları acil-önemli-acil olmayan şeklinde sınıflandırmak ve hasta kabul formuna yazmak
  f) Yaşam bulgularını ölçme ve değerlendirmek,yaşam bulguları en çok 4 saatte bir veya daha sık aralıklarla almak,
  g) Triyaj yapmada bilgi sahibi olmak,
  h) Hasta bakım planı hazırlamak
  i) Tedavi içeriği ve şekli yazılı hekim istemine göre uygulamak,
  j) Hasta ve yakınları ile etkili iletişim kurmak
  k) Enfeksiyon kontrolü ve çevre güvenliğini sağlamak
  l) Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi vermek
  m) Hasta acil birime girdiği andan, taburcu oluncaya yada başka bir kliniğe/kuruma nakledilinceye kadar yapılan her türlü işlem doğru, tam ve anlaşılır bir şekilde, tarih ve saati belirterek yazmak, n) Acil ilaçların güvenle saklanmasını sağlamak
  o) Acil malzemelerin kullanıma hazır durumda bulunmasını sağlamak,a) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak,
  b) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

+ Yorum Gönder