+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Afet Müdahale Elemanı Mesleğinin Zorlukları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Afet Müdahale Elemanı Mesleğinin Zorlukları
  Afet Müdahale Elemanı mesleğinin zorlukları 2. Asel
  Bayan Üye

  Afet Müdahale Elemanı Mesleğinin Zorlukları

  Afet Müdahale Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:a) Herhangi bir doğal afet durumunda kendisi, ailesi ve çevresinin emniyetini sağladıktan sonra en yakın afet koordinasyon merkezine intikal etmek,b) Enkaz çevresinde güvenlik önlemlerini almak, c) Yıkılan yapı hakkında bilgi toplamak, doğal gaz, elektrik, su tesisatını kapatmak / kapattırmak, d) Enkaz etrafında dolaşarak gözle kontrol etmek, arama kurtarmayla ilgili tespitlerde bulunmak,e) Makine ve teçhizat gerektirmeyen ve risk taşımayan ?Hafif Arama ve Kurtarma? işlerini yapmak, f) Enkaz içerisinde arama ve kurtarma kural ve yöntemlerini bilmek ve uygulamak,g) Profesyonel ekipler geldiğinde onlara yaptığı işler hakkında bilgi vermek,h) Binaya girmeden önce ve binadan çıktıktan sonra uluslararası bina işaretleme sistemine göre binayı işaretlemek,i) Yaralının sağlık durumundaki aciliyete göre renk vererek müdahale ve nakil önceliğini belirlemek (Tiraj), bilinç, havayolu, solunum ve nabız kontrolünü yapmak, gerektiğinde müdahale etmek, yaralıları uygun taşıma teknikleri ile ( tek kişi-iki veya daha fazla kişi-sedye veya çeşitli taşıma usulleri) güvenli bir yere taşımak, varsa kanamanın büyüklüğü ve hasar gören damarın tipine göre kanamayı durdurma tekniklerini uygulamak, yaptığı işlerle ilgili (kimlik bilgisi, yaralının tarifi, yapılan müdahale, gönderildiği yer vb.) bilgileri kaydetmek,j) Halk sağlığı ile ilgili tıbbi atıklar ve çöpler, arazide tuvalet hazırlığı ve bakımı, suların arıtılması vb. konulardaki çalışmalara katılmak,k) Afetzedelerin yiyecek ve barınak gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında bölgedeki insanlara yardımcı olmak,l) Afet durumunda gerekirse ambulans, itfaiye aracı, otobüs vb. araçları her türlü hava ve yol şartlarında emniyetli bir şekilde kullanmak, m)

+ Yorum Gönder