+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Osmanlı Devletinde Basına Sansür Uygulaması Hangi Tarihte Başlatıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devletinde Basına Sansür Uygulaması Hangi Tarihte Başlatıldı
  Osmanlı devletinde basına sansür uygulaması hangi tarihte başlatıldı? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletinde Basına Sansür Uygulaması Hangi Tarihte Başlatıldı hakkında kısa bilgi


  1864

  Osmanlı Devleti’nde basının teşekkülü diğer Avrupalı devletlere göre daha geç gerçekleşti ancak matbaaların kurulması ve gazetelerin çıkarılmaya başlanmasından sonra bir çok farklı fikrin ifade edildiği yayınlar Osmanlı Devleti’nde görülmeye başlandı. Osmanlı genellikle basını baskı altında tutarak kontrol etmeye çalıştı. Çünkü devlet basının gücünü fark etmiş ve bunun mutlaka kontrol edilmesi gereken bir güç olduğuna karar vermişti.
  Osmanlı Devleti’nde basın ile ilgili birçok düzenlemeler ve kararnameler çıkarılmış ancak bu kanunların veya kararnamelerin geçerlilikleri kısa süreli olmuştu. Osmanlı Devleti on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda birçok olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Birçok azınlığı barındıran Osmanlı bu azınlıkların bağımsızlık arzularına karşı koymakta zorlandı ve Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını engelleyemedi. Milliyetçilik düşüncesi ile hareket eden bu azınlıklar fikirlerini yaymakta basını kullandılar. Osmanlı Devleti’nin aleyhinde birçok gazete ve dergiler çıkardılar. Osmanlı Devleti gerek sınırları içinde gerekse sınırları dışında basılan bu zararlı neşriyat ile mücadele etmek için çabalar harcadı. Bu zararlı neşriyatın bir kısmını sınırları dışında tutarken, sınırları içinde basılan yayınları da yasaklayarak dağıtılmasını önleme çabasına girdi. Osmanlı Devleti’nin farklı unsurları bir arada tutma zorunluluğu, zaman zaman Osmanlı Devleti’nin basına baskı yapmasını gerektirdi

+ Yorum Gönder