+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Forumunda Okul Öncesi Eğitim ve Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Okul Öncesi Eğitim ve Önemi

  Okul Öncesi Eğitimin Önemi  Okul öncesi eğitimi, 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkanları sağlayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir.

  Okul öncesi dönem, çocuğun gelişiminin hızlandığı yıllardır. Bu dönemde verilen eğitim, çocuğun geleceğine yön verir. Yapılan araştırmalarda çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının, yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği gözlenmiştir.

  Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğu diğer çocuklarla sağlıklı bir ortamda bir araya getirir. Çevre-uyarıcı zenginliği zihinsel deneyimlerini çeşitlendiricidir. Çocuğun yeteneklerini, ilgilerini ortaya koymasını ve geliştirmesini destekleyicidir.

  Okul öncesi eğitimi, çocuğun duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırır. Akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olur. Çocuğu genel kültür değerlerine dayalı sosyal bir ortam içinde eğiterek, toplumun kültür değerlerini özümlemesinde yardımcı olur. Çocuğa kendi düşünce ve duygularını açığa vurma olanakları sağlanarak kendisini anlamasına ve ortaya koymasına fırsat verir.

  Araştırmalar, yetersiz çevrede büyüyen çocukların zihinsel gelişmelerinin geri kaldığını ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştiremediklerini ortaya koymuştur. İlkokula başladıklarında bu çocukların daha iyi şartlarda büyüyen çocuklarla aralarında zihinsel ve sosyal gelişme açısından büyük farklar vardır. Okul öncesi eğitim bu farklılığın azalmasını sağlar.

  Özellikle yetersiz çevrede büyüyen çocuk sayısının çok olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, okul öncesi eğitimin erken uyarıcı ve telafi edici işlevi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumları gelişim göstermeye başlamışsa da bu alandaki eğitim çeşitli nedenlerle yeteri kadar yaygınlaşabilmiş değildir.

  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, bu konuda ülkemizdeki ihtiyaca yanıt verecek nitelikte çalışmalar yapmaktadır.
 2. Zarafet
  Üye

  Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Çocuklarda okul öncesi eğitimin önemi; Çocukta yaratıcılığı geliştirir, Okula başladıkları zaman okula daha çabuk adapte olur buda başarısını artırır.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Okul öncesi eğitim kurumları çocukların sosyalleşmesini sağlayan kendi yaşıtları arasında zengin uyarıcılı ortamda eğitimin sağlandığı ortamdır. Okul öncesi eğitim çocukların bütün gelişim alanlarının desteklenmesini sağlar.
+ Yorum Gönder