+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Forumunda Okul Öncesi Öğretmeni Kimdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Okul Öncesi Öğretmeni Kimdir?
  Okul Öncesi Öğretmeni Kimdir?  Okul öncesi öğretmeni; çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için, gerekli eğitimi veren kişidir

  Görevleri nelerdir?

  Okulöncesi eğitimle ilgili olarak hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir

  Okulöncesi öğretmeni, bu program çerçevesinde,  *Çocukların zihinsel yönden gelişmelerini sağlayacak konuları, çocukların anlayacağı şekilde, günlük yaşantılarından örneklerle anlatır (Örneğin, oyun, müzik, hikâye anlatan tartışma, şarkı söyleme ve söyletme, çeşitli yarışma faaliyetleri, çeşitli çizim, resim ve model yapma gibi faaliyetlerle el becerileri geliştirme ve oyuncaklardan yararlanma)  *Kalem tutma, oyuncaklarını kullanmayı öğrenme ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur  *Çocukların ilgi ve yönelişlerini anlamaya ve geliştirmeye çalışır, kendilerine güvenmelerini, cesaretli olmalarını ve kendi başlarına hareket edebilmelerini sağlar  *Ortak sosyal davranışlarla, çocukların fiziksel gelişmelerini artırmak üzere faaliyetler organize eder  *Masal, hikâye, bilmece, şarkı, şiir yoluyla dil gelişimlerini sağlar  *Çocuklar için gözlem dosyaları tutar ve velilerine çocuğun dönem içindeki gelişimi hakkında bilgi verir  *Çocukların günlük ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamaları için gerekli becerileri kazandırır  *Çocuklara okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaptırır  *Çocukların davranış özelliklerini, gelişmelerini izler ve kanaatlerini gözlem dosyasına işler  Okulöncesi öğretmeni olmak için ne tür özellikler gereklidir?

  Okulöncesi eğitiminde küçük yaş çocuklarla çalışıldığı için sabırlı olmak oldukça önemlidir Okulöncesi öğretmeni olmak isteyenlerin;  *Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı;  *Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan;  *Çocukların duygularını anlayabilen, öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen;  *Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen;  *İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren;  *İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu;  *Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir  Nasıl bir iş ortamında çalışırlar?

  Okulöncesi öğretmeni, oyun odası, bahçe gibi ortamlarda çalışır, görevini genellikle ayakta yürütür Çalışma ortamı gürültülü ve biraz tozludur Çocukların velileri ve diğer öğretmenlerle sürekli iletişim içinde olmak gerekir  Çalışma alanları ve iş bulma olanakları

  Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okulöncesi eğitim kurumlarında çalışabilirler Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler  Okulöncesi öğretmenliği eğitimi

  Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin "Anaokulu Öğretmenliği", "Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği" ve "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) Okulöncesi Öğretmenliği lisans programları için yeterli "Eşit Ağırlık 1 (EA 1)" puanı, Anaokulu Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği lisans programları için yeterli Sözel 1(SÖZ 1) puanı almak gerekmektedir  Meslekte ilerleme

  Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde bu alanlarında müfettişlik yapabilirler
 2. Gamze
  Devamlı Üye

  Okul öncesi eğitimde öğretmenler çocukları fiziksel,ruhsal,zihinsel olarak yaşama hazırlayan kişilerdir.Öğretmenlerin çok sabırlı olmaları gerekir.Çok çabuk sinirlenmeleri doğru değildir.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Okul öncesi öğretmeni okul öncesi eğitimi ile ilgili yüksek öğrenim görmüş kişidir. Anaokulu öğretmeni çocukların güven ortamında eğitim görmelerini sağlayan çocukların gelişim alanlarını her yönden geliştirmeyi hedefleyen kişidir.
+ Yorum Gönder