+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda behçete bağlı ön boynuz tutulumu nedir tedavisi varmı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  behçete bağlı ön boynuz tutulumu nedir tedavisi varmı
  behçete bağlı ön boynuz tutulumu nedir tedavisi varmı 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Omurilik ve hastalıkları


  Yrd.Doç. Dr. Ayşenur TAŞ  SSS’nin bir parçası olan omurulik vertebral kanal içerisinde yerleşmiştir.Foramen Magnum düzeyinde başlayıp genel olarak LI vertebra düzeyinde sonlanır

  . Ortalama uzunluğu 42-45 cm. olan omurilik rostralde medülla oblangata ile sonlanır.

  •Omuriliğin kaudalde ucu sivrileşir ve Konus Medüllaris adını alır.

  •Omurilik dıştan içe doğru dura, araknoid ve pial zarlarla örtülüdür.

  •Omurilik ile bağlantılı 8 servikal, 5 lomber, 5 sakral ve bir koksigeal olmak üzere 31 çift spinal sinir vardır.

  •Herbir spinal sinir bir ön ve bir arka kökün birleşmesinden oluşur.


  •Travmatik, nekrotizan, dmyelinizan, inflamatuar, vasküler lezyonlar veya basıya bağlı olarak omurulik akut olarak etkilenebilir.

  Medülla Spinalis hastalıklarında genel belirtiler

  •Ağrı

  •Paresteziler

  •Motor bozukluklar

  •Visseral ve otonom bozukluklar.

  Myelitler

  •Myelit omurilik enflamasyonu anlamına gelen nonspesifik bir terimdir.

  •Lezyon longitidunal olarak birkaç segmentte sınırlı kalırsa transvers myelit, yukarıya doğru uzanırsa asandan myelit adını alır.

  •Poliomyelit, koksaki virus, herpes zoster, aşı reaksiyonları sonrası, bakteriyel, fungal, parazitik enfeksiyonlar sekonder veya tüberküloz enfeksiyonuna bağlı olarak myelit tablosu ortaya çıkabilir.  •Myelit omurilik enflamasyonu anlamına gelen nonspesifik bir terimdir.

  •Lezyon longitidunal olarak birkaç segmentte sınırlı kalırsa transvers myelit, yukarıya doğru uzanırsa asandan myelit adını alır.

  •Poliomyelit, koksaki virus, herpes zoster, aşı reaksiyonları sonrası, bakteriyel, fungal, parazitik enfeksiyonlar sekonder veya tüberküloz enfeksiyonuna bağlı olarak myelit tablosu ortaya çıkabilir.çıkabilir.


  Klinik belirtiler

  •Alt ekstremitelerde kuvvetsizlik ve duyu bozukluğu

  •Sırt ağrısı ve radiküler ağrı

  •%90’ından fazlasında sfinkter bozukluğu görülür.

  •DTR’ler genellikle azalmış olarak bulunur.

  •Ağrı ve ısı duyusunda azalma


  •Başlangıç çok hızlı olup hastaların 2/3’sinde defisit 24 saat içinde yerleşir.

  •Hastaların çoğunda bacaklarda kuvvetsizlik görülürken %25’inden azında kollar tutulur.

  •Üst torasik ve servikal bölge tutulduğunda solunum güçlüğü görülebilir.

  Tanı

  •Semptomların başlangıcında hastaların 1/3’ünde lökositoz görülür.

  •BOS başlangıçta normal olabilrse da hastaların yarısında hafif ya da orta derecede protein artışı görülür.( genelde 100mg/dI den daha düşüktür).

  •Myelografi normaldir.

  •MRI tanıda yardımcidır.

  •EMG Guillain-Barre Sendromundan ayırt edilmesinde yardımcıdır
 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Tedavi

  •Yüksek doz steroid ve ACTH tedavisi önerilir.

  •İlkgündn itibaren genel bakım ve rehabilitasyon tedavinin önemli kısmıdır.

  Prognoz

  •İyileşme başlangıçtan sonraki 2-12 hafta sonra başlar ve 2 yıla kadar devam edebilir.

  • 3Eğer aya kadar bir düzelme yoksa, bu prognozun iyi olmadığına işaret edebilir.

  •Hastaların 1/3’ünde tam yada tama yakın düzelme, %5’inde ise ölüm görülür.

  Motor nöron hastalıkları

  Omurilikte motor nöronların kaybı ve progressif dejenerasyon ile karakterize birkaç farklı motor nöron hastalığı görülmektedir.

  •Amyotrofik lateral skleroz (ALS)


  Motor nöron hastalıklarının prototipi olarak kabul edilir.

  Ø Sebebi ve patogenezi bilinmeyen, patolojik olarak hem alt hem de üst motor nöronlarda dejenerasyonla giden bir hastalıktır.

  Ø 50 yaşından sonra sık görülür. Olguların sadece %10’u 40 yaşından önce, %5’i ise 30 yaşından önce görülür.

  •Erkekler kadınlardan sık etkilenir.

  •Olguların %5’i familyal özelliktedir.Familyal geçişli ALS Otozomal Dominant geçişlidir. Bağlantı analizi hasta gen lokusunu bazı çocuklarda kromozom 21’in uzunkolu üzerine lokalize etmiştir. ALS ile birlikte Parkinson-demans kompleksi görülebilir.

  •Patogenezde eksitatör aminoasitler özellikle glutamat sorumlu tutulmuştur. Bazı otorler otoimmün bir hastalık olarak düşünür. Kurşun v civa entoksikasyonu benzer tabloya sebep olabilir.

  •Hastalık bacaklar, eller ve kollarda ya da orofarinkste güçsüzlükle başlar.

  •Başlangıçta sıklıkla eller etkilenir.

  •Genellikle asimetriktir.

  •Kas krampları ortaya çıkar.

  •Solunum genelde geç dönemde etkilenir.

  •Hastalığın ilerleyen dönemlerinde DTR’ler hipeaktif olur ve Babinski işareti alınır.

  •Alt kraniyal sinirlerin tutulumuna bağlı olarak ,dil hareketlerinde güçsüzlük,dilde atrofi ve fasikülasyonlar,dizartri, katı ve sıvı gıdaları yutma zorluğu, ve spastik gülme ve ağlamalarla ortaya çıkan psödobulber paralizi ortaya çıkar.

  •Progressif bir hastalıktır.

  •Semptomların başlangıcından itibaren ortalama yaşam süresi 3 ay-10 yıl (ort. 3yıl) arasında değişir.

  TANI

  •Patognomik bir laboratuvar bulgusu yoktur.

  •EMG’de en azından 3 ekstremite kasında aktif dnervasyon bulgusunun, dev motor ünit potansiyellerinin görülmesi klinik tanıyı destekler.

  ALS’nin Myastenia Gravis, Multipl Skleroz, servikal spondiloz, B12 vit.eksikliğine bağlı tablodan ayırdedilmesi gerekir. Ayrıca Multifokal motor nöropatiden ayırıcı tanısının yapılması gerekir.

  TEDAVİ

  •Etkin bir tedavi yoktur.

  •İmmünoterapi (steroid, plazmaferez,interferon).

  •Vitamin ve antiradikal tedavi (Vit.E,B12,selegiline)

  •Glutaminerjik ilaçlar (Lamotrijin,Riluzole)

  •Diğer tedavi denemeleri (L-Dopa, Amantadin,Guanidine,İnsülin-like growth factor vs
 4. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Siringomyeli

  •Omuriliği, bulbusu veya her ikisini birlikte tutabilen kronik ve progressif bir hastalıktır.

  •25-40 yaşları arasında sık görülür.rkekler kadınlardan daha sık olarak hastalığa yakalanır.

  •Omurilik ve bulbus içerisinde kavitasyon ve gliozis, klinik olarak ise disosiye duyu bozukluğu, trofik bozukluklar, uzun traktların fonksiyonunda bozulma ile birliktedir.

  •Medülla Spinalis içinde tüp şeklinde bir kavitasyon vardır ve bu kavitasyon- genişleme (sirinks) intramedüller bası yapar. Bu genişlemenin 4. ventrikül tabanı ya da serviko-medüller bileşkedeki bir gelişim defektine bağlı olarak 4. ventrikül çıkış deliklerinin tıkalı olması ve buna bağlı olarak da 4. ventrikülden aşağı doğru BOS pulsasyonlarına bağlı olacağı düşünülür.

  •En sık olarak orta ve alt servikal bölgede yerleşir.

  •Sirinks alt beyin sapına doğru uzanırsa siringobulbi adını alır.

  •Olguların 2/3’ünde Arnold-Chiari malformasyonu ile birliktedir. Ayrıca sevikal kot, skolyoz ve spina bifida okülta ile beraber olabilir.

  •Semptomlar lezyonların lokalizasyonuna bağlıdır.

  •Kistik yapı spino talamik lifleri harap ettiğinde ağrı-ısı duyusu bozulur.Yüzeyel dokunma, vibrasyon vepozisyon duyusu erken dönemlerde sağlamdır.Bu durum disosiye duyu kusuru olarak isimlendirilir. Kavite arka kordona bağlı genişlediğinde ise derin duyu bozukluğu olur.

  •Ön boynuz tutulumu ile elin küçük kaslarında atrofi başlar. Piramidal yolların tutulumu ile kas güçsüzlüğü, DTR hiperaktivitesi, spastisite ve patolojik refleksler ortaya çıkar.

  Sempatik lifler tutulur. Buna bağlı olarak Horner Sendromu görülebilir.

  •Sirinks beyin sapına uzanınca alt kranial sinir tutulumuna bağlı yutma güçlüğü, dil hareketlerinde azalma, dilde atrofi, fasikülasyon,dizartri ortaya çıkabilir.


  Tanı ve Tedavi

  •Tanı MRI ile kolayca konulabilir.

  •Spesifik bir tedavisi yoktur.Sirinks kavitesinin cerrahi drenajı ve anormal BOS dinamiğinin düzenlenmesi esasına dayanır.

  Ayırıcı tanı; ALS, Multipl Skleroz, Servikal Spondilozis, İntramedüller tümör ile yapılmalıdır.

  Spondilolitik Myelopati

  •Myelopati; Kompressif, toksik, metabolik değişiklikler sonucu omuriliğin etkilenmesine bağlı patolojik bir durumdur.

  •Orta ve ileri yaşlarda servikal vertebralarda dejeneratif değişiklikler myelopatinin çok sık görülen nedenidir.

  •Klinik tablo dar spinal kanal veya servikal omurlarda dejeneratif değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkar.

  •C5-C6, C6-C7 bölgelerinde normal popülasyonda 40 yaş sonrası sık olarak spondilolitik değişiklikler görülür.

  •Olguların %40-70’inde boyun hareketlerinde kısıtlılık vardır.

  •Ancak %10’undan azında omurilik tutulumuna ait semptomlar vardır.

  •Patogenezde vertebral kanalın ön-arka boyutları birkaç düzeyde 12 mm.’in altına düşer ve kanal belirgin olarak daralır.

  KLİNİK

  •Erkekler kadınlardan daha sık etkilenir.

  •Bacaklarda uyuşukluk, kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, yorgunluk, yürümede yavaşlama, parestezi olabilir.

  •Servikal radikülopati olmaksızın boyunda hafif ağrı olabilir.

  •NM’de; tetraparezi, kas tonusunda artma, hiperrefleksi, patolojik refleks görülebilir.

  •Olguların yarısında mesane ve barsak bozukluğu olabilir.

  TANI

  •MRI’da kanal darlığı ve spondilolitik değişiklikler saptanabilir.

  •Radiküler tutulum olduğu zaman EMG tanıya yardımcı olur.


  •Bunların dışında omurilik hastalıkları içersinde Omuriliğin vasküler patolojilerini (kanama ve infarktlar) ve omurilik tümörlerini (intramedüller ve ekstramedüller) sayabiliriz.

  •Bunların dışında omurilik hastalıkları içersinde Omuriliğin vasküler patolojilerini (kanama ve infarktlar) ve omurilik tümörlerini (intramedüller ve ekstramedüller) sayabiliriz.


  BU KONU BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR ÖNEMLİ BİLGİLERİMİZİ DOKTORUMUZA BAŞ VURARAK ALABİLİRİZ
  FORUMACİL.COM

+ Yorum Gönder


ön boynuz tutulumu nedir,  yaygın ön boynuz tutulumu,  ONKOK ÖN BOYNUZ,  Kronik donemde yaygin on boynuz tutulumuna uyumludur,  ön boynuz hastalığı tedavisi,  boynuz tutulumu tedavisi var mı