Budayıcı budama sırasında aşağıda belirtilen konulara dikkat etmelidir.


budamanın şeklini ve dal kesim miktarını,

ağacın gelişme gücünü,

ağaçtan bir yıl önce alınan meyve miktarını,

meyve dallarındaki çiçek tomurcuğunun miktarını

budamaya etkili olabilecek diğer faktörleri


Başka bir ifade ile budayıcı ağacı iyi tanımalı ve onun kesime karşı göstereceği tepkiyi, dolayısıyla kesimin verime ve meyve kalitesine etkilerini iyi tahmin edebilmelidir.

Budama Sonrasında Neler Yapılmalıdır?

Budama sonunda çıkan budama artıkları ve bahçe kenarlarındaki çalılıklar, kuru bitki parçaları hastalık ve zararlıların en iyi barınak yeridir. Meyve ağaçlarına ve ürünlerine zarar veren bu hastalık ve zararlıların çoğalmaması için bu artıklar yakılmalı veya bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Budama sonunda meyve ağaçlarında kış ilaçlamalarının da yapılması zorunludur.
--->: budama bakımı ne zaman ve nasıl yapılır frmacil sayfa 2iki --->: budama bakımı ne zaman ve nasıl yapılır