+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda çiçeklerin herhangi bir çiçeğin döngüsü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  çiçeklerin herhangi bir çiçeğin döngüsü
  çiçeklerin herhangi bir çiçeğin döngüsü 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Çiçekli Bitkinin Hayat Döngüsü

  Tohumdan Fidana
  Kış sonu toprağa ekilen tohum, baharda filizlenir ve genç bitkiyi oluşturur. Bir süre sonra bitki, çiçek açar. Bu çiçek olgunlaşır ve parlak sarı rengiyle döllenmeye hazır hale gelir. Polenler, çeşitli yollarla çiçekten çiçeğe taşınır ve döllenme gerçekleşir.

  Bir süre sonra çiçeğin yaprakları bozularak dökülür. Çiçeğin iç kısmında bulunan yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur. Meyve bir süre sonra gelişimini tamamlayarak olgunlaşır.

  Olgunlaşma sürecine giren meyvenin rengi değişir. Meyvenin içerisinde tohumlar oluşur.

  Bir meyvenin içerisinde bir tohum olabileceği gibi çilek, üzüm de olduğu gibi birden çok da tohum oluşur.

  Çiçekli bir bitkinin tohumunun toprağa düşmesinden yeni bir bitkinin oluşmasına kadar geçen süreye bitkinin yaşam döngüsü denir.

  Domates ve bezelyede olduğu gibi çiçekli bitkilerin yaşam döngüsü tozlaşmayla başlar. Tozlaşmayı döllenme, tohum oluşumu, çimlenme, genç ve olgun bitkinin oluşum aşamaları takip eder.  Çiçekli Bitkinin Yaşam Döngüsü

  Tozlaşma: Çiçek tozları aynı türdeki başka bir ççeğin dişicik tepesine taşınır.

  Döllenme: Dişicik tepesinden yumurtalığa ulaşan çiçek tozlarındaki erkek üreme hücrelerinin çekirdeklerinden birisi yumurtayı döller. Döllenmiş yumurta hücresi zigot olarak adlandırılır. Zigot bölünerek ana bitkinin küçük bir modeli olan embriyoyu oluşturur.

  Tohum ve Meyve Oluşumu: Döllenme sonucu tohum meydana gelir. Yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur.

  Çimlenme: Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda gelişerek ana bitkiye benzer bitki oluşturmak üzere tohumdan çıkıp serbest hale geçmesine çimlenme denir.

  Genç Bitkinin Oluşması: Tohumun çimlenmesi sonrasında büyüme ve gelişme ile genç bitki oluşmaya başlar.

  Olgun Bitkinin Oluşması: Genç bitki büyüyüp gelişerek tomurcuklar da çiçekleri oluşturur.  Bitkiler ihtiyaç duyduğu besini güneş ışığından yararlanarak fotosentez ile üretilir. Bitkilerin kendi besinlerini üretebilmek için ışık kullandığını bilenler, tohumların da çimlenmek için ışığa ihtiyaç duyduğunu düşünebilir. Tohum, yaprağı olmadığına göre fotosentez yapamaz. Bu evrede embriyo, tohumun yapısında depo edilen besini kullandığı için ışığa gereksinim duymaz.

  Bir tohumun çimlenebilmesi için; uygun sıcaklık, oksijen ve su gerekir. Çimlenme için gerekli olan su, bitkinin büyümesi için de gereklidir.

  Tohumun çimlenmesi sonucu oluşan yeni bitki, uygun koşullar altında gelişip büyüyerek olgun bir bitki haline gelir. Bitki büyümek için su, sıcaklık, oksijen ve ışığa ihtiyaç duyar. Büyüme için gerekli olan ışık bitkinin çimlenmesi için gerekli değildir.

  Bitki yetiştiriciliğinde çevre dostu tarımsal üretim yöntemlerinin tercih edilmesi gerekir. Toprak, su ve havayı kirletmeden, çevreyi ve canlıların sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemi organik tarımdır. Organil tarımda hiçbir şekilde yapay gübre ve ilaç kullanılmaz. Organik tarımda amaç, ürün miktarının artması değil, temiz ve kaliteli gıda üretiminin sürekliliğini sağlamaktır.

  Bugün daha ileriye gidilerek doğal tarım yapılmaktadır. Doğal tarımda organik gübre ya da ilaçda kullanılmaz. Küçükte olsa doğal tarım projesini yürüten tarımcılarımız ve okullarımız da var. Bunlardan bir tanesi, doğal pirinç projesini beş yılı aşkın bir süredir yürüten SAMSUN/Bafra Doğanca İlköğretim Okuludur.
+ Yorum Gönder


gülün hayat döngüsü,  çiçeğin döngüsü,  bir çiçeğin oluşumu