+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda ters ozmoz kullanım suyu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ters ozmoz kullanım suyu
  ters ozmoz kullanım suyu haline getirilmesi 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  ters ozmoz kullanım suyu hakında yazı


  Reverse osmosis metodu kimyasal tuzlara sahip olan yüksek konsantrasyondaki suyun %90-99 oranında arıtılarak saf suya yakın düşük konsantrasyonda su elde edilmesi için kullanılan arıtma teknolojisidir. Osmos farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran(zar) bulunan iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Osmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa ile ozmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında işlem ters osmos adını alır ve yarı geçirgen membran sadece saf suyu geçirerek; suyun içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik (tuzlu,acı,yüksek iletkenlik vb.) maddeler, tuzlar,ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırılır. Reverse Osmos sistemleri suda bulunan gazlar haricinde hemen hemen tüm yabancı maddeleri tutar. Reverse Osmosis, distilasyon gibi diğer geleneksel arıtım işlemlerine göre daha az enerji kullanılır. Deiyonize cihazlarının yaptığı gibi nötrleştirme ve diğer bazı işlemlere tabii tutulması gereken kimyasal atıklar oluşturmaz. Ayrıca, Reverse Osmosis işlemi 24 saat süre ile arıtılmış su üretilebilecek bir sistemdir, rejenerasyon sebebi ile prosese ara verilmesi gerekli değildir.


  KULLANIM ALANLARI  HydroTRO (tezgahaltı modeli) ile evlerde ve HydroRO ve HydroRO-Sea serisi modeller ile evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılması için tasarlanmıştır. Evlerde içme suyu sağlanmasında, endüstrilerde ise;iletkenliği düşürülmüş, organik ve inorganik kimyasal tuzlardan arındırılmış, ileri kimyasal arıtımı yapılmış özel üretim suları sağlanmasında kullanılırlar. İçme suyu sağlanması,hemodiyaliz sistemleri, buz fabrikaları, içme suyu fabrikaları, laboratuvarda kullanılan suyun arıtımı, elektrik-elektronik endüstrisi, gıda sektörü, deiyonizasyon üniteleri öncesi, ilaç endüstrisi, plastik sanayi, cam sanayi gibi sektörlerde kullanılmaktadır. HydroRO cihazlarımız; düşük iletkenlikli, özel şartlandırılmış veya hassas besi suyu kullanılan tüm endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
+ Yorum Gönder