+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda uzman cavusluktan ayrılma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  uzman cavusluktan ayrılma
  20.08.1992 yılında kara kuvvetlerı komutanlıgından uzman erbas olarak goreve basladım 20.081998 yılında kendi istegimle gorevımden ayrıldım uzman erbaslıktan memurluğa geçisle ilgili yayınlanan kara kuvvetleri komutanlıgının resmı yazısına binaen devletın kamu kuruluslarına memur olarak gecmek istiyorum tum devletın yetkılılerınden bu konuda yardımcı olmalarını arz edıyorum zor durumdayım bu konuda duyarlı olmalarını ve gereklı işlemlerın yapılmasını siz buyuklerımızden arz rica edıyorum 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ

  Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde yer alan aynı hüküm gereğince aşağıda sayılanların da Devlet memurluğuna alınmaları mümkündür:

  A) Uzman Erbaşların Devlet Memurluğuna Alınmaları

  3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde; “Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan; istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azamî kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

  Bu yaş sınırının beş yıl fazlası uzman erbaşların askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman erbaşlar yaşı en genç olanlardan başlamak üzere hizmete çağrılabilirler.” hükmü yer almaktadır.

  Bu itibarla, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

  9. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

  6/6/2000 tarihli ve 24071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğ” ile 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurluğuna Alınma Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

  Tebliğ olunur.  İŞTE YAŞ HADDİ/SAĞLI NEDENİ İLE AYRILANLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERECEKLERİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ..  (WORD BELGE OLARAK KOPYALAYIP KENDİ BİLGİLERİNİZE GÖRE DÜZENLEYEREK, BAŞVURU YAPACAĞINIZ KURUMUN PERSONEL DAİRE BAŞKANIKLARINA VERİN.)
 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  -----------------BAŞKANLIĞINA / MÜDÜRLÜĞÜNE

  --------------  1- ………………… – …………………tarihleri arasında Kara Kuvvetlerine bağlı birliklerde Uzman Erbaş olarak görev yaparak 45 yaş haddi nedeni ile / sağlık nedeni ile …………………..tarihinde ayrıldım.  2. DEVLET PERSONEL BAŞKANILIĞI’NIN 28 Temmuz 2009 tarihli, 27302 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15197 sayılı KAMU PERSONEL GENEL TEBLİĞİ ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:  … “Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde yer alan aynı hüküm gereğince aşağıda sayılanların da Devlet memurluğuna alınmaları mümkündür:

  A) Uzman Erbaşların Devlet Memurluğuna Alınmaları

  3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde; “Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan; istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azamî kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

  Bu yaş sınırının beş yıl fazlası uzman erbaşların askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman erbaşlar yaşı en genç olanlardan başlamak üzere hizmete çağrılabilirler.” hükmü yer almaktadır.

  Bu itibarla, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.”  Aynı Tebliğname’nin Ortak Açıklamalar başlığı altında ise; “(A) ve (B) alt başlıklarında sayılanlar da dahil olmak üzere, bu Tebliğin 6 numaralı başlığı altında sayılanların Devlet memurluğuna alınmalarında, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini tamamlama şartı aranmaz.” Hükmü yer almaktadır.  3. Kamu Kurum Ve Kuruluşlara atanabilmem için yukarıda sayılan şartları taşımaktayım.

  İlgili kanun ve Tebliğ namelerin sağlamış olduğu imkanlara istinaden; kurumunuzun takdiri ile münhal kadroda görev yapmak istiyorum. Gerekli belgeler Ek’te sunulmuştur.

  Gereğini bilgi ve müsaadelerinize arz ederim. …../…/2009

  A D R E S : (isim soyisim)

  ……………………………………………………

  ……………………….. Em.Sc. No: ……………….

  T.C. No: …………………..

  Telefon numarası: ……………………………  E K L E R :

  EK (A): Hizmet Belgesi

  EK (B): Terhis Belgesi

  EK (C): Sözleşme Fesih Yazısı

  EK (D): Sicil Özet Formu

  EK (E): Diploma Fotokopisi

  EK (F): Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  EK (G): Sürücü Belgesi Fotokopisi
+ Yorum Gönder


uzmanlıktan memurluğa geçiş dilekçe örneği,  uzman erbaş sözleşme fesih dilekçesi