+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda saksafonun teknik ölçüleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  saksafonun teknik ölçüleri
  tenor saksafonun teknik ölçülerine ihtiyacım var.(yani en geniş ve en dar yerinin çapları,kıvrımının açıldığı zaman tam boyu,kıvrım yerinden yüksekliği gibi)

  iyi çalışmalar 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Saksofon

  çoğunlukla pirinçten yapılan, koni ve “S” biçiminde olan, ağızındaki kamışla ses çıkaran bir çalgıdır. 1840’li Yillarda, Adolphe Sax’ca bulunmuştur. Saksofon genellikle Pop-müziği, “big band” müziği ve caz ile ilişkilendirilse de, önceleri klasik batı müziği ve ordu müziği çalgısı olarak tasarlanmıştı.

  Konu başlıkları [gizle]
  1 Geçmişi
  2 Yapısı
  3 Saksafon Çeşitleri
  4 Ağızlık
  5 Kamışlar

  Geçmişi

  Saksafon, 1840’ların başında Paris’de yaşayan Belçika’lı müzik aygıtları yapımcısı ve klarnetçi Adolphe Sax’ca tasarlandı. ‘’Saksafon’’ adı da “Sax’ın sesi” anlamını taşır. Sax’ın 1846’da patentini aldığı ve on dört çeşidini yaptığı saksafon, uzun yıllar boyunca klasik batı müziği orkestralarınca dışlandı ve kullanımı ordu orkestraları ile sınırlı kaldı.

  Bu çalgıyı tasarlarken Sax’ın esinti kaynakları konusunda değişik görüşler öne sürülse de, en olası olanı, ophicleide çalgısına klarnet ağızlığı eklenmesiyle ortaya çıktığıdır. Gerçekten de Sax, babasının klarnet ve ophicleideler üretilen işliğinde yıllarca çalışmıştır.

  Sax’ın 1846’da aldığı patentten sonraki yirmi yıl boyunca,saksafon yalnızca Sax’ın fabrikasınca üretildi. 1966’de, patent süresinin bitiminden sonra saksafonda öteki üreticilerce bir çok değişiklik yapıldı.

  Yapısı

  Saksafon ağızlığı, klarnetinkine benzer. klarnetteki gibi,içi yuvarlak ya da dört köşe oyulmuş, tek kamışlı ağızlık kullanır. Tuş sistemi ise aynı olmasa da flütle benzerlik gösterir. Saksafon, metalden yapılan bir enstruman olmasına rağmen, yapısı ve kökeni gereği, bakır üflemeli değil, tahta üflemeli çalgılar arasında sayılır.

  Saksafonların soprano ile sopranino olanları genellikle klarnet gibi düz olsalar da, diğer çeşitlerinin hemen hepsi kıvrımlıdır. Saksafondaki kıvrımın sesi etkileyip etkilemediği ise çalanlar arasında tartışma konusudur.

  Saksafonlar çoğunlukla pirinçten yapılıp, üzerlerine saydam vernik, altın ya da gümüş ile kaplama yapılır. Vernik ya da öteki kaplamalar pirincin paslanmasını önlediği gibi, ses niteliğinin artmasını ve çalgının görüntüsünün ilgi çekici olmasını sağlarlar.

  Değişik dönemlerde, saksafon yapımında plastik ve tahta gibi değişik gereçler de denenmiştir. 1930 öncesinde saksafonların verniklenmeden ya da kaplama yapılmadan satışa sunulmaları yaygındı. 1960’lara dek ise, bazi saksafonlar ucuz olmaları bakımından gümüşle değil, nikelle kaplanırdı.


  Saksafon Çeşitleri

  Saksafon topluluğunun, en büyüğünden en küçüğüne on üyesi; kontrabas, bas, bariton, tenor, C-ezgi, alto, F mezzo-soprano, soprano, C soprano, sopranino saksafon olarak sayılabilir.

  Soprano, Alto, Tenor ile Bariton saksofonlar en çok kullanılan saksafonlardır. Bazı orkestralarda arada sırada Bas saksafonun da kullanıldığı olur.

  Saksafon çalmaya yeni başlayanlar genellikle alto saksafondan baslayıp, deneyim kazandıktan sonra tenor ya da bariton ile çalmayı sürdürürler. Alto saksafon özellikle klasik batı müziği alanında tutulur. Çalması daha zor olan soprano ise 1960’lardan sonra caz müziğinde belli ölçüde yaygınlaşmıstır. Bas, sopranino ya da kontrabas saksafonlar günümüzde üretilse de, büyük saksafon orkestraları dışında ender olarak kullanılırlar ve daha çok özel ilgi duyanlara seslenirler.


  Ağızlık
  Tenor saksofon için iki ağızlıkAğızlıklar kauçuk, plastik ya da metal gibi değişik gereçlerden yapılırlar. Ender olarak da tahta ve cam olanları da bulunur. Bazıları, metal ağızlıkların yaygın olan plastik ağızlıklara göre daha “canlı” ses çıkardığı, ötekilerse de ses tonundaki değişikliklerin ağızlıkta kullanılan gereçten değil, biçiminden geldiği kanısındadırlar. İçleri içbükey olarak oyulmuş ağızlıklar Adolphe Sax’ın özgün tasarımına daha yakın olup, daha yumuşak tonlarda ses çıkardıkları için klasik batı müziği saksofoncularınca yeğlenirler.

  Kamışlar

  Frederick L. Hemke alto ile tenor saksafon kamışları.Klarnet gibi saksafon da ses çıkarmak için tek kamış kullanır. Saksafon kamışları klarnettekilere oranla daha geniş olurlar. Değişik saksafon çeşitleri (alto, tenor, vb) değişik boyutlarda kamışlar kullanırlar. Her çalgıcı kendi biçemine uygun kamışı birçok üreticinin ürünleri arasından seçebilir. Kamışların ses gücü, 1 ile 6 arasindaki sayılarca ölçülendirilmiştir. Yine değişik üreticilerin tıpkı ölçülendirmeyi kullandıklarını söylemek güçtür. Örneğin Rico’nun 3 sayili kamışı Vandoren’in 3 sayılı kamışına oranla çok daha yumuşaktır.


  Müfredat


  SAKSAFON MÜFREDATI


  1. Saksafonun tanıtılması (kaç bölüme ayrılır, nasıl takılır, nasıl çıkarılır, kutusuna nasıl koyulur vs).
  2. Ağızlık, kamış çalışması ve tanıtılması (en az iki hafta boyunca baş dönmesi geçinceye kadar doğru pozisyonu buluncaya kadar çalışılması gerekir ve diyafram mutlaka öğretilmeli).
  3. Saksafonun doğru tutuş ve doğru duruşun sağlanması (parmaklarını doğru perdelere koyacak ve flütü düz tutup diyafram güçlendirici nefese devam edilmeli).
  4. Sol el notalarının öğretilmesi (sol-la-si-do) buna paralel olarak ise ara notaların teorik olarak öğrenimi.
  5. Anahtar, vuruş, ölçü, ölçü çizgisi, 1–2 ve 4'lük süre değerlerinin öğretimi.
  6. Puandorg ve 1–2 ve 4'lük es (sus) öğretimi.
  7. Sağ el notalarının öğretilmesi (fa-mi-re) paralel olarak bağların öğretimi.
  8. 2nci oktav çalışmaları ve 1 bemollü etütler paralel olarak temel nüanslar.
  9. Tek diyezli etütler paralel olarak crescendo-decrescendo, aksan öğretimi.
  10. İki ve üç diyezli etütler ve diğer nüansların öğretimi.
  11. Bileşik ölçülü etütler.
  12. İki bemol ve üç diyezli etütler.
  13. Üçüncü oktav çalışmaları, onaltılık notalar.
  14. Üçleme ve senkop çalışması.
  15. Basamak ve çarpma notalarıyla çalışma.
  16. Müzikal yorumlama yeteneği kazandırma (klasik eserlerin icrasında dikkat edilmesi gerekenler açıklanır, nüans, yorum ve seslerin daha güzel duyulması için çalışılır.).
+ Yorum Gönder


saksafon ölçüleri,  saksafonun boyu,  saksafon ölçüleri vikipedi