+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda şiada ve sünni kanaklarda kuran tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  şiada ve sünni kanaklarda kuran tarihi
  şiada ve sünni kanaklarda kuran tarihi şaban karataş 2. Mineli
  Devamlı Üye

  şiada ve sünni kanaklarda kuran tarihi hakında bilgi,

  Kur´an-ı Kerim, alemlerin yaratıcısı Allah katından inanç ve amel sahasını aydınlatmak ve sahih ölçüler bildirmek üzere son rasul Hz. Muhammed(s)´e "iletilmiş" ilahi bir mesajdır. Kur´an müslümanların temel kitabı olduğu kadar, tüm insanlar için de bir hidayet rehberidir. Bu kitapta, mezhepçiliği ve hadis ekolünün önkabullerini aşamayan bazı kişilerin "üretilmiş" zanni haber ve ölçüleriyle Kur´an tarihi hakkında yaptıkları spekülatif değerlendirmelerinin, kesinlik ve vakıaya uygunluk açısından hiç bir değer taşımadığı ortaya konulmaktadır. Kur´an´da, Kur´an´ın cem´I ve korunmuşluğunun bizzat Allah katından sağlandığı bildirilmiştir. Zaten ilk Kur´an vakıası ile irtibatlı olan ve onu tamamen farklı kanallarla ilk sahabe neslinden günümüze kadar taşıyan tüm İslami ekol ve mezheplerin, bugün sahip olukları Kur´an nüshaları arasında hiç bir farklılık yoktur. Bu durum, "Zikr"in korunmuşluğu hükmünün tecelli ettiği en önemli tezahürdür. İlk Kur´an gerçeği ile irtibatlı bu çelişkisiz ve kesin haber (tevatür) yolu, asırlar boyunca Kur´an´ın bize muhkem bir şekilde taşınmasını sağlamıştır. Arka Kapak güzel ve beğenilen bir kitaptır
+ Yorum Gönder