+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda ana dilin önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ana dilin önemi
  acık kısa ve öz bi acıklamasını istyom ana diln öneminin 2. Mineli
  Devamlı Üye

  ana dilin önemi ilgili bilgi  Eski Ahit'n Yaradılış bölümünde bir efsane anlatılır: Babil Kulesi Efsanesi.
  Buna göre insanlar, Babil'de yaşayan insanlar bir gün görkemli bir kule inşa
  etmeye girişirler. Gün geçtikçe Babil Kulesi yükselir ve bir gün; kule artık
  iyice yükseldiğinde Tanrı kuleye bakar ve bunu insanların kendisine bir
  saygısızlığı olarak görür ve kuleyi yerle bir eder, O zamana kadar kulede
  birlikte yaşayan insanlar dört bir yana dağılırlar:

  Daha önce tek bir ulus olan, tek bir dili konuşan insanlar artık yeryüzünün
  dört bir yanına dağılıp farklı dilleri konuşmaya ve bu nedenle birbirlerini
  anlamamaya başlarlar
  . Tekvin'de bu durum/sonuç Tanrı'nın kuleyi inşa eden
  insanlara verdiği bir ceza olarak anlatılır.

  Çok etkileyici bir efsanedir bu. Benim burada Yaradılıştan farklı olarak
  belirtmek istediğim Babil Kulesi'nin Tanrı tarafından yıkılmasından sonra
  ortaya çıkan bu sonucun gerçekte bir ceza, ilahi bir ceza olmayıp tam
  tersine insanlara, dünyamıza verilmiş olan bir ödül olduğudur.

  Düşünsenize, eğer böyle bir ödül olmasaydı, insanoğlu sözgelimi Almanya'dan
  Çin'e kadar gidiyor fakat yol boyunca hep Almanca konuşuluyor ve sonunda
  Çin'de de Almanca konuşan bir Alman toplumuyla karşılaşıyor olacaktı.

  Veya yolculuğumuzu Türkiye'den başlattığımızı düşündüğümüzde, bu durumda
  Türkiye'den Çin'e kadar gidildiğinde her yerde yalnızca Türkçe konuşuluyor
  ve sonunda Çin'de de Türkçe konuşulan ve Türk Kültürünün var olduğu bir
  toplumla karşılaşıyor olurdu. Bu durumda dünyamızın, böyle bir dünyanın ne
  kadar sıkıcı olabileceğini tasavvur edebiliyor musunuz?

  Evet, Babil Kulesi'nin yıkılmasından önce, efsaneye göre tek bir ulus ve tek
  bir dil; dolayısıyla dünyada tek bir kültür vardı. Efsaneye göre dünyadaki
  dil çeşitliliği ya da çok kültürlülük ancak Babil Kulesi'nin Tanrı
  tarafından bir ceza olsa da yıkılmasından sonra ortaya çıkmıştır.

  İşte bu nedenlerdir ki Babil Kulesi'nin yıkılması gerçekte bir ceza değil;
  insanoğluna verilmiş bir ödüldür.

  Baylar, Bayanlar,


  Bu bağlamda dünya için geçerli olan, bir ülkenin sınırları içinde yaşayan
  bir toplum için de geçerlidir. Yani dünyada insanoğlunun dil ve kültür
  bakımından zenginliğini sağlayan temel bir özellik olan çok dillilik ve çok
  kültürlülük eğer bir toplum içerisinde varsa, bu durum o toplumu da
  zenginleştirir. Yani çok dilli ve çok kültürlü bir dünya, ki böyle bir dünya
  güzeldir; fakat çok dilli ve çok kültürlü bir toplum/ülke; böyle bir
  ülke/toplum da mutlaka güzeldir.

  Baylar, Bayanlar,

  Çok dillilik ve çok kültürlülük üzerine elimizde uluslararası düzeyde
  yeterince belge vardır. Bunlardan sadece birini zikretmek istiyorum. BM
  Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 29. Maddesinin c) fikrası/bendi şöyledir;
  ,,Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun
  yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden
  farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi;"  Anlaşmaya taraf olan devletler çocuk eğitiminin bu amaca yönelik olmasını
  kabul etmişlerdir. (Madde 29, 1) Madde 30  Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların varolduğu
  devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk,
  ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen
  yararlanma, kendi dinine, inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma
  hakkından yoksun bırakılamaz.
+ Yorum Gönder