+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda Felsefe neden sorgulamaya dayalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Felsefe neden sorgulamaya dayalıdır
  Felsefe neden sorgulamaya dayalıdır


  Bazı sorular vardır yüzyıllardır tartışılan, felsefenin belkemiğini oluşturan, "Evrenin ilk maddesi nedir? Evren nasıl ve niçin oluşmuştur? Gerçek nedir? Varlık nedir? Biz kimiz? Nerden, neden, ne amaçla geldik, nereye gidiyoruz?".vb gibi.

  Bu sorulara tarih öncesi çağlarda ve ilk çağın başlarında dinler ve mitolojiler kendilerine has üsluplarla yanıtlar vermişlerdir. İnsanlar geliştikçe o cevaplar artık onları tatmin etmemeye başlamıştır. Zenginliğin ve fikir özgürlüğünün bulunduğu Antik Yunan da ilk çağ filozofları ortaya çıkmış ve evreni akılla ve mantıksal süreçlerle açıklamaya çalışmışlar ve bu amaçla sürekli sorgulamışlardır, böylece felsefe doğmuştur

  Yüzyıllar boyu felsefe ile din sürekli çatışmıştır, bazen de kol kola yürümüşlerdir, ittifakları hep kısa ömürlü olmuştur. Çünkü doğaları gereği ikisi birbirine zıttır.

  Felsefede kesin, genel geçer cevaplar yoktur. Felsefenin özü sorgulamaya dayalıdır ve düşünceler akıl ve mantık içerisinde bir bütünlük arzetmelidir Çelişkili ve mantık ilkelerinden uzak olanın felsefede yeri yoktur. Dinde ise vahiy yoluyla gelen bilgilere sorgulamadan, akıl ve mantıkla açıklanamayan olaylar dahi olsa inanmak esastır. Kısaca felsefe "sorgula, şüphe et" der, din ise "sorgulama sadece inan, şüphe edersen dinden çıkarsın " der. O yüzden birbirleriyle uyuşamazlar.

  Felsefe 15. yüzyıldan itibaren bilimleri doğurmuştur, bilimlerin alanı genişlerken felsefenin alanı giderek daralmıştır. Felsefede amaç olan şüphe ve sorgulama bilimde araç haline dönüşmüştür, bilim kesin, genel-geçer bilginin peşine düşmüştür. Buna da sadece deneyle gözlemle ulaşılabileceğini savunmuştur. Deneyi ve gözlemi yapılamayan soyut alanlara girmek istememiştir (Metafizik gibi..). Bu alanlar din ve felsefenin hakimiyetinde kalmıştır.

  Bilim niçin ne amaçla gibi sorulara cevap aramaz, nasıl sorusunu cevaplandırmaya çalışır
 2. Merve Altıok
  Devamlı Üye

  hepimizin bildiği gibi felsefe düşünmeye bağlı olan bir bilim dalıdır. Herhangi bir konu hakkında doğru düşünebilmek içinde iyice bilgi sahibi olup yargılama yaparken yanılgıya düşmemek içindir. Bu yüzden de düşünmeye ve yargılamaya bağlıdır
 3. Şahin
  Devamlı Üye
  insanlar varolduğundan beri hep hayatı ve herşeyi sorgulamaya gitmiştir. bu şekilde bu sorgulama tekniğine felsefe adını vermişlerdir.bu şekilde felsefedeki sorgulamaylada günümüz bilim dalları ortaya çıkmıştır. Zaten hep söyleniyor bilimin temeli felsefedir.
+ Yorum Gönder


sorgulama nedir felsefe