+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda Teog fen özet mitoz bölünme ve eşeysiz üreme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Şahin
  Devamlı Üye

  Teog fen özet mitoz bölünme ve eşeysiz üreme
  Mitoz bölünme tek hücreli ve çok hücreli canlılarda görülen bir bölünme çeşididir.
  Mitoz bölünme sonucunda ana hücre ile aynı kalıtım maddesine sahip iki yeni hücre oluşur.
  Oluşan yavru hücreler genetik yapı olarak tıpatıp ana hücreye benzer.
  Mitoz bölünme birbirini takip eden evrelerden oluşur.
  Önce çekirdek bölünür. Sonra sitoplazma bölünür.
  mitoz-b-l-nme.jpg
  MİTOZ BÖLÜNMENİN AŞAMALARI

  1. Hücre bir büyüklüğe ulaşır. DNA kendin eşleyip iki katına çıkar. Bu şekilde DNA özel proteinler yardımıyla kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur.
  2. Kromozom oluşumu bitmiştir. Sentrozom hariç organeller yok olur.
  3. Kromozomlar sentriollerin oluşturduğu iğ iplikleri yardımıyla hücrenin ortasına dizilirler.
  4. Kromozomlar iğ iplikleri yardımıyla zıt kutuplara doğru çekilirler.
  5. Bu şekilde zıt kutuplara çekilen kromozomlar çekirdek oluşturur. Böylece çekirdek bölünmesi biter. Sitoplazma bölünmesi başlar.
  SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ
  Sitoplazma hayvan ve bitki hücrelerinde farklı bölünür.
  Hayvan hücrelerinde, sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşir.
  Bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi ara lamel oluşması sayesinde gerçekleşir. Sitoplazma bölünmesi sonucu hücre zarı ve hücre çeperi oluşur. (Ara lamel kalınlaşır, iki yanında hücre duvarı ve hücre zarı oluşur).
  sitoplazma.png 2. Şahin
  Devamlı Üye

  MİTOZ BÖLÜNMENİN ÖZELLİKLERİ
  1- Bütün canlılarda görülür.
  2- 2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülür.
  3- 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre oluşur.
  4- Bölünme sonucu oluşan iki hücre aynı kalıtsal bilgiye (DNA’ya) sahiptir ve birbirinin tıpa tıp aynısıdır.
  5- Yaşam boyu devam eder.
  6- Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez, sabit kalır.
  7- Tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların onarılmasını ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlar.
  8- Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan (kalıtsal özellikleri değiştirmeden) türün devamını sağlar.
  9- Mitoz bölünme başlamadan önce hücre bölünmeye hazırlık evresi geçirir.
  10- Çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak iki aşamada gerçekleşir.
 3. Şahin
  Devamlı Üye
  EŞEYSİZ ÜREME
  Eşeysiz üreme mitoz ile gerçekleşir.
  Eşeysiz üreme bir canlının döllenme olmadan kendi benzerini oluşturmasıdır.
  Eşeysiz üremede cinsiyet kavramı yoktur.
  Eşeysiz üreme ile kazanılan özellikler değişmeden nesilden nesile aktarılır
  Ayrıca eşeysiz üremede üreme hızı çok hızlıdır.
  EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ
  1.BÖLÜNEREK ÜREME

  Bir hücreli bir ana organizmanın ikiye bölünerek iki yavru birey meydana getirmesidir. Bölünme, bölünme olgunluğuna erişmiş bir hücrenin enine veya boyuna bölünmesiyle oluşur. Bölünme, bakteri ve öglenada boyuna bölünme, paramesyumda enine bölünme gerçekleşir.
  amip-ureme.jpgParamesyumda_bolunme.png
  2. TOMURCUKLANMA
  Canlı üzerinde oluşan bir çıkıntının gelişerek ana canlıya benzer bir yavru oluşturmasına denir. Bira mayalarında, hidralarda, görülmektedir.
  bira mayası.pnghidra.jpg
  3. VEJETATİF ÜREME
  Bitkilerin farklı bölümlerindeki (dal, yaprak, kök vb.) hücrelerin mitoz bölünmeler geçirerek yeni bitkileri oluşturmasına vejetatif üreme denir.
  Bitkilerde görülen vejetatif üreme çeşitlerine aşağıdaki örnekler verilebilir.
  *Patateslerin üzerinde bulunan filizler zamanla gelişerek yeni patates bitkilerini oluşturur.
  *Bazı bitkilerin (gül, söğüt, vb.) kesilen dalları toprağa dikilirse yeni bitkiler elde edilir.
  *Sıcak ve nemli ortamda bekletilen kuru soğan, belli bir süre sonra yeşil yaprakları (yeni bitkiyi) oluşturur.
  *Çilek bitkisinin toprak yüzeyinde bulunan sürünücü gövdesindeki bazı hücreler gelişerek yeni çilek bitkilerini oluşturur.
  cilek.png
  4. YENİLENEREK ÜREME
  Bazı hayvanların vücudundan kopan parçalar, mitoz bölünmeler geçirerek eksik olan kısımlarını tamamlarlar.Böylece bu parçalar kendilerini yenilemişve yeni hayvanları oluşturmuş olurlar.Bu şekildeki üremeye yenilenerek üreme denir.Yenilenerek üreme özellikle deniz yıldızı ve toprak solucanında (planarya) görülür.
  deniz yıldızı.jpgplanarya.gif
  NOT:
  -Kuyruğu kopan kertenkelede yeni kuyruk oluşması,
  -insanlarda kemik iliğinden yeni kan hücrelerinin üretilmesi,
  -kırılan kemiklerin onarılması ve yaraların zamanla iyileşmesi birer yenilenme olayıdır.Fakat bu olaylarda yeni canlı oluşumu görülmez.Bu yüzden bu olaylar bir üreme olayı değildir.
 4. Şahin
  Devamlı Üye
  mitoz bölünme ile ilgili resimler
  mitoz-1.jpg

  mitoz 3.jpg

+ Yorum Gönder