+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda İç Organlarımız - Karaciğer Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  İç Organlarımız - Karaciğer
  Karaciğerin vücuttaki yeri

  Karaciğer insanın kanındaki zararlı maddelerin arıtılmasından sorumlu olan organımızdır eğer kandaki zehirli maddeleri temizlenmezse kişi zehirlenerek hayatını kaybedebilir.

  Karaciğer, yiyeceklerin sindirilmesine ve kanın zararlı maddelerden temizlenmesine yardımcı olan son derece önemli ve çok iri bir organdır. Erişkin bir insanda uzunluğu 30 santimetreyi, ağırlığı 1,5-2 kilogramı bulur. Göğüs ve karın boşluklarını ayıran diyaframın altında sağdan sola doğru uzanır ve midenin hemen altındaki onikiparmakbağırsağına açılır.
  Kahverengiye yakın koyu kırmızı renkte, pürüzsüz ve kaygan yüzeyli bir kütle olan karaciğer, binlerce adacık oluşturacak biçim*de bir araya toplanmış hücre kümelerinden oluşur. Çevrelerini saran kılcal damarlar ara*cılığıyla bol kanla beslenen bu hücreler safra ya da öd denen sarı renkli, acımsı bir sıvı sal*gılar.
  Her hücre kümesinin ortasında bu salgının aktığı bir kanalcık bulunur. Bütün kümeler*den gelen safra kanalcıkları birleşerek karaci*ğer kanalları denen daha kalın iki kanal oluşturur. Daha sonra bu iki kanal da birleşir ve safra salgısının sonradan kullanılmak üzere depolandığı safrakesesine ulaşır. Bu küçük kese organın alt yüzünde, iki karaciğer lobu-nun arasındaki çukurluğa yerleşmiştir. Safra*kesesi, içinde birikmiş olan safrayı her öğün yemekten sonra ana safrakanalı aracılığıyla onikiparmakbağırsağına boşaltır. Burada, mi*deden incebağırsağa geçen yiyeceklerle karı*şan safra özellikle yağların sindirimine yar*dımcı olur.
  Safra yapımından başka karaciğerin çok önemli bir görevi de şekerin vücutta kullanıl*masını sağlamaktır. Gerçekten de yiyecekler*le alınan şeker ve nişastalar glikojene dönüş*türülerek, gerektiğinde kullanılmak üzere ka*raciğerde depolanır. Ayrıca, kesilen bir da*mardan akan kanın pıhtılaşmasını sağlayan fibrinojen maddesi de gene karaciğerde yapı*lır. Bunlardan başka karaciğer, kandaki ya*rarlı ve zararlı maddelerin değerlendirilmek ya da vücuttan atılmak üzere seçilerek ayrıldı*ğı organdır. Mide ve bağırsaklardaki ****bo*lizma ürünlerini toplayan kan, kapı toplarda*marı aracılığıyla doğrudan karaciğere gelir. Bir yandan kandaki alkol, zehirli maddeler ve işe yaramayacak atıklar ayrılarak vücuda za*rarsız duruma getirilirken, bir yandan da besin maddeleri seçilerek alınır ve başka maddelere dönüştürülerek ya depolanır ya da kullanılmak üzere yeniden kan dolaşımına verilir. Örneğin vitaminler ve demir gibi mineral tuzları hep karaciğerde depolanır.
  Bunun dışında, yaşlanmış alyuvarları parçala*mak da karaciğerin görevidir. Görüldüğü gibi karaciğer vücudun en çok çalışan organların*dan biridir.
  Karaciğere kan taşıyan iki ayrı atardamar vardır. Vücuttaki kanın yaklaşık beşte dördü, daha önce de belirtildiği gibi, kapı toplarda*marı kanalıyla mide ve bağırsaklardan gelir. Geri kalan beşte biri ise oksijen yüklü temiz kandır ve karaciğer atardamarıyla doğrudan kalpten bu organa taşınır.
  Karaciğer olmadan insanın yaşaması ola*naksızdır; ama bu organın büyük bir bölümü*nün görev yapamayacak durumda olması mutlaka yaşamı tehlikeye atmaz. Aslında böylesine büyük ve önemli bir organ olmasına karşılık karaciğeri çalışamayacak kadar etki*leyen yalnızca birkaç hastalık vardır. 2. Esma
  Devamlı Üye

  Etrafta gördüğünüz gibi karaciğer nakli bekleyen bir çok insanın öldüğü görülmektedir.Karaciğer yaşamamız için gerekli olan hayati bir organdır. Karaciğer metabolizmada, Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde, hormon üretiminde, plazma ve protein sentezinde ve bir çok yerde önemli rol oynar.
 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Karaciğer vücudumuzun en öneli organı olup vücudumuzun sağında kaburganın hemen altında bulunur.karaciğer kanı zehirli maddelerden arındırır.kanda bulunan fazla glikozu glikojene çevirerek depo eder.karaciğer aynı zamanda bazı hormonların çalışmasını sağlar.
+ Yorum Gönder


iç organlarımız,  organlarımız,  organların yerleri,  organlarımızın yerleri,  iç organlar,  iç organlarımız karaciğer