+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda Kas Nedir - Kasların Görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Kas Nedir - Kasların Görevleri
  Kas Nedir Kasların Görevleri


  Kas, vücutta bulunan, gelişmekte olan asıl hücreciklerin mezodermal tabakalarından oluşan, büzülebilen bir dokudur. Vücuttaki görevi güç oluşumu ve dış veya iç (organlar arası) hareket sağlamaktır.
  Kas hareketlerinin büyük çoğunluğu bilinç dışında gerçekleşir ve yaşam için gerekli fonksiyonların gerçekleşmesi için büyük önem taşımaktadır (kalbin kasılarak kan pompalaması gibi). Gönüllü kas hareketleri vücüdun hareket etmesi için kullanılır.


  Kaslar, çizgili, düz ve kalp kası olmak üzere üçe ayrılır. Çizgili kaslar, isteğimiz doğrultusunda çalışan kaslardır. Düz kaslar isteğimiz dışında çalışır. Kalp kası da bir çizgili kas olmasına rağmen, isteğimiz dışında çalıştığı için, kalp kası adı verilmiştir. Kasların faydaları şunlardır.


  • 1 iskeletle birlikte vücudumuza şekil verir.
  • 2 kemiklere destek görevi yapar.
  • 3 iskeleti oluşturan kemik ve eklemleri hareket ettirir.
  • 4 bu hareketlilik vücudumuzun hareketini sağlar

  Kasların Ortak Özellikleri Kasların 5 çeşit özelliği vardır:
  1. Uyarılabilme: Kaslar, her canlı kitle gibi, kendilerine yapılan bir uyarıya cevap verme özelliğine sahiptir. Kasların bu uyarıya cevabı: "Kasılma" şeklindedir.
  2. İletebilme: Kaslar, doğal koşullarda, kas-sinir-kas arasındaki uyarıyı "Snaps" yolu ile yani sinir sistemi yolu ile iletebilme özelliğine sahiptir.


  3. Kasılabilme: Kasların, kendilerine yapılan uyarılara cevabı kasılma şeklinde olur. Beş çeşit kasılma tipi vardır.


  İzometrik Kasılma: Uzunluğu sabit kalan, fakat gerimi artan, statik bir kasılma şeklindedir. Bütün tabii kasılmaların başlangıcını izometrik kasılmalar oluşturur.


  Konsantrik Kasılma: Kasın gerimi aynı kalırken, boyu kısalır. Yani, kısalarak meydana gelen dinamik bir kasılma türüdür. Vücut geliştirme çalışmasında bu tip kasılmalar çok iyi bir örnektir. Bu kasılmaya aynı zamanda "İzotonik kasılma" da denir. Genellikle insanın kassal aktiviteleri, izometrik ve izotonik kasılmaların birbiri ardına yapılmasından veya her ikisinin beraberce uygulanmasından oluşur. İzometrik ve İzotonik kasılmaların beraberce olması, yani kasın her geriminin hem de uzunluğunun değişmesine de "Oksotonik Kasılma" denir


  Eksantrik Kasılma: Dinamik bir kasılma türüdür. Kasın gerimi artarken, boyu uzar, yani konsantrik kasılmanın aksine, uzayarak meydana gelen, bir kasılmadır.
  İzokinetik Kasılma: Sportif aktivitelerde uygulanan yeni bir kasılma şeklidir. Bir egzersizin tümünde, sabit hızda, maksimal ölçüde yapılan bir kasılma şeklidir.


  Tetanik Kasılma: Bu kasılma, tek kasılmaya oranla 4 misli daha kuvvetli, uzun süreli ve daha ekonomik kasılma şekli olup, daha fazla iş görür. İstemli hareketlerimiz genellikle devamlı, yani tetanik kasılmalar şeklindedir. Kasa gelen ve tek bir uyaranın oluşturduğu kasılma bitmeden arka arkaya sık sık uyaranlar verilirse, kas gevşemeye vakit bulamaz ve devamlı bir kasılma gösterir. Tetanik kasılmanın meydana geldiği en düşük uyaran frekansına "Kritik Frekans" adı verilir.


  4. Elastik Olma: Kası istirahat uzunluğundan daha öteye gerip, uzatırsak bir direnç ile karşılaşırız. Bunu yapan, yani kası geren ve uzatan kuvvet kesildiği zaman, kas yine istirahat uzunluğuna döner. Bu aksın "Elastik olma" özelliğidir. 5. Viskoz Kitle Olma: Kaslar, şeklini değiştirmek isteyen kuvvetlere karşı iç sürtünmeler nedeni ile bir direnç gösterirler. Kendilerine tatbik edilen kuvvet ile kasın direnmesi arasındaki denge hemen değil, ancak bir zaman sonra meydana gelir. Bu durum kasların "Viskozite" özelliğidir. Kas, yaptığımız bir hareket veya egzersiz neticesinde uzatılacak olursa, bu hareketin oluşturacağı uzunluğa hemen erişmeyip, uzamanın son kısmı yavaş yavaş meydana gelir. Diğer taraftan, hareket bitince normal uzunluğuna hemen dönmez. Kasın viskozite özelliği onun bir çeşit korunma mekanizmasıdır. Bunu, kapıların çarpmasını önleyen ve yavaş kapanmasını sağlayan yay mekanizmasına benzetebiliriz. Kaslarda bu özellik olmasa idi, ani ve şiddetli kasılmalarda, kas ve kemit bütünlüğü tehlikeye girer ve kopmalar olurdu. Viskoz özellik bir çeşit frenleme görevi yapmaktadır.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kas Nedir - Kasların Görevleri
  Kas Nedir

  kas, vücutta bulunan, gelişmekte olan asıl hücreciklerin mezodermal tabakalarından oluşan, büzülebilen bir dokudur. Vücuttaki görevi güç oluşumu ve dış veya iç organlar arası hareket sağlamaktır
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Kas kasılması nedir

  KASLARIN KASILMASI
  Düz kas dokusunda, bir kısım hücre sinir uçları ile bağlantılıdır. Uyartılar, bu hücrelerden diğer hücrelere aktarılır. Düz kasın yavaş kasılmasının nedeni budur. Halbuki çizgili kaslarda, kas hücreleri, bir veya birkaç noktadan sinir uçları ile bağlantılıdır. Bu sinirlerin zedelenmesi sonucu kas hücrelerinin uyarılmaması ile felç gibi hastalıklar ortaya çıkar. Vücuttaki kasların, kasılma faaliyeti dışında, hafifçe kasılı halde bulunması olayına tonus denir. Kasılmış bir iskelet kasının gevşeyememe durumuna kramp denir. Çizgili kasların kasılma hızı, düz kaslara oranla çok yüksektir.KAS KASILMASINI UYARAN FAKTÖRLERDüz kaslar ve kalp kası otonom sinir sistemine bağlı olarak çalışır. Çizgili kaslar ise, miyelinli sinir lifleri ile uyarılarak çalışır. Sinir uçları kas hücreleri üzerinde kollara ayrılarak dağılır. Bu kısımlara motor plak denir. Kas hücreleri motor sinirle gelen uyartıya cevap olarak kasılır. Kasılmayı, kısa süren bir dinlenme evresi izler. Bu dinlenme evresinden sonra ikinci bir kasılma meydana gelebilir, ikinci kasılmanın birincinin üzerine binmesi, kasların normalden fazla kasılmasına sebep olur. Bu olaya birikim (Fizyolojik tetanoz) denir. Kas yoruldukça kasılma yavaşlar ve durur.ÇİZGİLİ KASIN KASILMASI-KAYAN İPLİKLER HİPOTEZİÇizgili kasların kasılma mekanizmasını açıklayan hipotez, kayan iplikler hipotezidir. Bu hipoteze göre, aktin ve miyozin ipliklerinin birbiri üzerine kayması ile hareket meydana gelmektedir. Kasılma sırasında, A bandının boyu değişmez, I bandı kısalır ve H bandı görünmez olur. Böylece miyozin ipliklerinin I bandına yaklaşması veya iki Z çizgisinin birbirine yaklaşmasıyla kasın boyu kısalmış olur. Gevşeme sırasında, kas eski durumuna döner. Kasılmayı ve dolayısıyla hareketi sağlayan aktin ve miyozin iplikleri arasında bulunan ara köprüler ve çekim kuvvetidir. Kasılma sırasında enerji harcanır. Bu nedenle kas hücrelerinde bol mitokondri bulunur.ÇİZGİLİ KASLARDAKİ KASILMANIN KİMYASISinir teli ile kas teli arasında meydana gelen sinapsa motor uç plağı denir. Uyartıları kaslara taşıyan motor sinirlerin son kısımlarında asetilkolin depolayan küçük kesecikler bulunur. Uyartının gelmesiyle keseciklerdeki asetilkolin, sinaps boşluğuna dökülür. Asetilkolin, kas hücrelerinde bulunan kalsiyum iyonlarının aktin ve miyozin ipliklerinin içine girmesini sağlar. Böylece aktin ve miyozin ipliklerinin kasılma reaksiyonu başlar.Kasların kasılması sırasında, glikojen, oksijen, ATP ve kreatin fosfat harcanır, bunun yanısıra aynı anda karbondioksit, laktik asit, ADP ve inorganik fosfat ortaya çıkar.Kasılma sırasında, kalsiyum iyonlarının varlığında ATP’den bir fosfatın kopmasıyla açığa çıkan enerji kullanılır. ATP tüketimi çok fazla olduğundan ATP’nin yeniden oluşması için, diğer bir enerji kaynağı olan kreatin fosfat molekülünden yararlanılır. Kreatin fosfattan bir fosfat koparılarak ADP’ye aktarılır ve yeniden ATP elde edilmiş olur.Kreatin fosfat + ADP Kreatin + ATPKaslarda glikoliz sonucu oluşan ATP’nin yanısıra laktik asit üretilir. Oksijenin yeterli olmadığı zamanlarda meydana gelen laktik asit, kaslarda yorgunluğa sebep olur. Laktik asit, oksijenli ortamda pirüvik aside dönüştürülerek, mitokondride krebs devrine katılır, sonunda ATP üretilir. Glikoliz sırasında açığa çıkan enerji, kreatin fosfatın yeniden sentezlenmesini sağlar.
 4. Zeyneb
  Bayan Üye

  Çizgili Kaslar ve Çizgili Kasların Görevleri


  Çizgili kas hücresi, kırmızı kas hücresi olarak da bilinir. Miyozin ve aktin proteinleri içerir. Kasılma, bu moleküllerin bir biri üzerinde kaymasıyla gerçekleşir. İsteğe bağlı olarak hareket etmemizi sağlar. Kas Hücresi SARKOLEMMA adı verilen hücre zarı ile çevrilidir. Her kas hücresi ayrıca ENDOMİSYUM denen konnektif doku ile sarılıdır. Lif demetleri (kas demetleri) bir araya gelerek lif demetlerini (Fasiculus) oluştururlar. Bu demetleri saran konnektif doku PERMİSYUM dur. Lif demetlerinin bir araya gelmesiyle de iskelet kası oluşur. Bunu EPİMİSYUM adı verilen konnektif doku sarar. Ayrıca bununda üzerinde tüm vücut kaslarını saran FACİA adı verilen bir konnektif duku vardır.
  Kas hücrelerinde sarkoplazma vardır. Bu sarkoplazma içerisinde asılı halde bulunan yüzlerce MYOFİBRİL vardır. Miyofibriller protein yapısındaki ince ve kalın myofilamentlerden oluşmuştur. Bunlardan ince olanı ağırlıklı olarak AKTİ N olmak üzere TROPONIN ve TROPMYOZİN moleküllerinden, kalın olan ise MYOZİN moleküllerinden oluşmuştur. Bu nedenle ince ve kalın flamentler sırasıyla aktin ve myozin flamentleri olarak da tanımlanırlar. Myozin flamentleri orta bölgeleri dışında, çapraz köprüler içerirler. Çapraz köprülerin başlarında myozin ATP’az enzimi yer alır. Bu enzim ATP’yi parçalayarak ADP+P+ENERJİ oluştururlar.

  İskelet kaslarına çizgili görünümü veren aktin ve miyozin filamentlerinin dizilişidir. Sarkomer üzerinde, yalnızca aktin filamentlerin bulunduğu bölge I bandı adını alır ve ışık mikroskobunda açık renk görüntü verir. Öte yandan aktin ve miyozin flamentlerinin birlikte yer aldığı kısımlar daha koyu renk görülürler. Bu bölgeler A BANDI olarak isimlendirilirler. A bandının ortasında aktinin ulaşamadığı ve yalnızca miyozinden oluşan bir alan vardır. H BÖLGESİ olarak adlandırılan bu bölge I bandından daha koyu, A bandından ise daha açık renkte görülecektir. I bandı ortasında dikey olarak uzanan Z ÇİZGİSİbulunur. Böylece, dinlenim durumundaki, iki Z çizgisi arasında H bölgesini saymazsak sırasıyla I-A-I bantları yer almış olur. Z çizgileri bir bir myofibrilden diğerine doğru uzanarak kas lifinin içindeki myofibrilleri birbirine bağlarlar. İki Z çizgisi arasında kalan bu bölgeyeSARKOMER adı verilir. Sarkomer kas kasılmasında kısalma ve uzamanın gerçekleştiği bölümdür.


+ Yorum Gönder


kas sisteminin görevleri,  düz kaslarda gevseyememe latince