+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda Beyin Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Beyin Özellikleri
  Beyin Özellikleri
  Merkezi sinir sisteminin en önemli kısmı olan beyin, kafatası kemikleri içinde, ağırlığı ortalama olarak erkeklerde 1200-1350 gr, kadınlarda ise 1000-1250 gr ağırlığında, yüzeyi ise ortalama olarak 2000-2100 cm2 olan bir organımızdır.

  Bilinen en büyük beyinli insanlar; yazarlardan Trungenjew 2012 gr, politikacılardan Bismark 1807 gr’dır. Şimdiye kadar rastlanan en küçük beyin 369 gr, en büyük beyin 2850 gramdır. Her iki ağırlıktaki beyine sahip insanların akli dengelerinin bozuk olduğu görülmüştür.

  Beynin büyük veya küçük olması zeka hakkında kesin bilgi vermez. Zekanın; nöronların çeşidine, beyinin ağırlığına, beyin yüzeyinin girintili-çıkıntılı oluşuna, beynin omuriliğe oranına ve nöronların az veya çok olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.

  İnsanda beyin ve omurilik, dıştan içe doğru “meninges” de¬nen üç zarla çevrilidir. Bu zarlar; sert zar, örümceksi zar ve ince zardır. Bağ dokusundan meydana gelen bu yapılardan en dışta bulunanı “sert zar” olarak adlandırılır. Bu zar, kafatası kemiklerinin altında ve kafatasına sıkıca tu¬tunmuştur. Sert zar, omurilik çevresinde ise serbest olarak bulunur. Sert zar altında “örümceksi zar” görülür. Örümceksi zar, ince, çift yapraklı bir yapıya sahip olup, dış yaprağı sert zara bağlı, diğeri onun altında yer alır.

  Örümceksi zar ince zara bakan yaprağı ile ince zar arasında örümceği andıran küçük çıkıntılar görülür. Örümceksi zar, adını bu görünüşten almıştır. Örümceksi zar süngersi aralıkları ile ince zar arası beyin ve omurilik sıvısı ile (Liquor-cere-brospinalis) doludur. En altta ise “ince zar” bulunur. İnce zar, beynin bütün girinti ve çıkıntılarını sıkıca örter ve taşımış olduğu bol kan damarları sayesinde beyni besler.

  Örümceksi zarın üst ve alt yüzeyinden uzanan bağ doku iplikçikleri ile beyin ve omurilik zarları birbirine bağlanır. 2. Ezlem
  Üye

  Kafatasının içinde bulunan beyin sinir sisteminin en önemli parçasıdır. Beynin yapısı girintili ve çıkıntılıdır. İki bölümden oluşur.Sağ beyin ve sol beyindir. Sol beynimiz daha baskındır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Beyin tüm canlılarda yönetim merkezi olarak görev almaktadır. bu tüm beyine sahip canlılarda ortak bir özelliktir. ancak insan beyni ike hayvan beyni çok büyük bir farkla tamamen birbirinden ayrılmaktadır. bu fark beyinin düşünebilme yeteneğidir.
+ Yorum Gönder