+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda Midenin Görevi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Midenin Görevi
  Midenin Görevi


  Midenin Görevi.jpg

  Mide, sindirim sisteminin bir parçasıdır ve karnın üst sol kısmında diyaframın altında bulunur. Üst ucu yemek borusu ile bağlantılıdır, alt ucu ise, adına kapıcı dediğimiz, halka şeklindeki kapama kasları ile onikiparmak bağırsana bağlıdır. Yaklaşık bir buçuk litre alabilen midenin iç kısmında, gıda parçaları midenin asit ve enzimler içeren mide suyu ile kimyasal olarak parçalanır. Bulamaç haline gelen gıdalar daha sonra yavaşça ve kontrollü bir şekilde ince bağırsağa sevk edilir. Burada protein, karbonhidratlar, yağlar ve vitaminler gibi gıda maddeleri mukoza zarından geçerek kana karışır. Demek ki midenin en önemli işlevi, gıdaları parçalayarak vücut için değerlendirilebilir hale getirmek ve onları dozu ayarlı bir şekilde ince bağırsağa sevk etmektir.

  Mide sol tarafa eğik olarak karnın üst kısmındadır. Mide dört bölüme ayrılmaktadır; yemek borusu çıkış bölgesindeki mide girişi (Cardia), yukarıya, diyaframın altına doğru kubbe şeklinde uzanan kısım; mide gövdesi (Corpus) ve halka şeklindeki kapama kası (Pylorus) önündeki Antrum bölgesi. Mide duvarı değişik katmanlardan oluşmaktadır: Asit, enzim ve mukoza oluşturan hücreler bulunduran kıvrımlı mukoza tabakası iki kas katmanı ve karın zarı (Periton) ile kaplanmıştır. Uzun ve halka kasların özel düzeni bulamaç halindeki gıdaların karışmasını ve sevk edilmesini sağlamaktadır.

  Midenin görevleri
  Midenin görevi yenilen katı gıdaları sıvılaştırarak sindirime katkıda bulunmaktır. Mide içinde gıdaların tutulmasında 2 kapakçık mekanizması görev yapar; bunlar alt özefagus sfinkteri ve pilor halkasıdır. Bu iki kapak kapandığında mide kasılma hareketleriyle mide içindeki muhteviyat hidroklorik asit, enzim ve pepsinle karıştırılır. Pilor halkası açılınca mide kapsamı duodenuma boşalmaya başlar. Boşalma güçlüğünde tam olarak mide boşalması olmaz ve öğünler arasında mide dolu kalır. Bir sonraki yemekte mide dolu olduğu için şişkinlik, bulantı ve kusmalar gelişebilir ve hasta her yemekten korkmaya başlar.

  Midenin görevleri
  Mide duvarındaki sindirim salgı bezleri asit üretir. Bu asit sindirime yardımcı olur ve zararlı birçok bakte*riyi öldürür. Diğer salgı bezleri mide duvarını çepeçevre saran ve asitten zarar görmesini engelleyen sümüksü bir tabaka üretir. Eğer mide çok fazla asit üretiyorsa mide duvarında delik meydana gelir. Bu hastalığa ülser adı ve*rilir. Mide sularında yiyeceklerdeki karmaşık kimyasal maddeleri parçalayacak enzimler vardır.

  Midemiz yiyeceklerin mekanik anlamda parçalanma*sında önemli bir görev taşır. Midemiz değişik yönlerde kasılabilen üç kat kastan oluştuğu için yiyecekleri yete*rince parçalar ve onların sindirim sularıyla iyice karış*malarını sağlar. Sonuç çorba kıvamında bir karışımdır. Daha sonra midemiz öğütülmüş yiyecekleri sindirim ka*nalının diğer bir bölümüne onikiparmakbağırsağına ta*şır. Onikiparmakbağırsağına ilk ulaşan maddeler karbon*hidratlardır. Sindirilmesi daha zor olan yağlar ve prote*inler midede daha uzun süre kalırlar. Mide ile onikiparmakbağırsağı arasında sfinkter adı verilen kas vardır. Bu kas aralandığında midemiz bir diş macunu tüpünden macun sıkılmasını andıran bir hareketle bir miktar yiyeceği onikiparmakbağırsağına aktarır. Bu kas kapandığı zaman mide yiyecekleri onikiparmakbağırsağı hazır olana dek tutar.
 2. Ezlem
  Üye

  Mide sindirim sistemimiz organlarındandır. Yediğimiz yemekleri hazmederek bağırsaklara gönderir.Midemizde kaslar da bulunmaktadır. Ayrıca yiyecekleri parçalamak için içinde asit de bulunur.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Mide canlılarda bulunan organlardan biridir. bazı besinlerin sindirimi midede yapılır. mide mide duvarının ürettiği asitli salgı ile besinlerin kimyasal sindirimini sağlar. bunu yaparken kendisine asitten zarar gelmesin diye mukus salgılamaktadır.
+ Yorum Gönder