+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda Boşaltım sistemleri ve tedavi yöntemleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Boşaltım sistemleri ve tedavi yöntemleri
  Boşaltım sistemleri ve tedavi yöntemleri

  1- Boşaltım Sistemi :
  Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldıkları besin içerikleri, vücutta enerji üretimi için, yapım ve onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır. Besin içeriklerinin hücrelerde yaşamsal faaliyetlerde kullanılması (besin maddelerinin hücrelerde parçalanması) sonucu oluşan su, madensel tuzlar, karbondioksit gazı, amonyak, üre, ürik asit gibi zararlı ve atık maddelerin vücut dışına atılmasına boşaltım denir. Boşaltım olayını gerçekleştiren sisteme boşaltım sistemi denir. Boşaltım olayında, hücrelerde oluşan zararlı atık maddeler, vücuda dışarıdan alınarak kana karışan zararlı maddeler ve vücudun ihtiyacından fazla alınan yararlı maddeler dışarıya atılır.


  İnsanlarda boşaltım sistemini oluşturan organlar; böbrekler, idrar (sidik) borusu (kanalı) (üreter), idrar (sidik) torbası (kesesi) ve üretradır.

  İnsanlarda deri, akciğerler ve kalın bağırsak ta boşaltım yapan diğer organlardır. Ayrıca karaciğer de boşaltıma yardımcı organdır.

  İnsanlarda boşaltım sistemi, solunum ve dolaşım sistemleri ile birlikte çalışır.

  Boşaltım organları resmi2.jpg  - Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri :

  İnsanlarda boşaltım sistemi; böbrekler, idrar (sidik) borusu (kanalı) (üreter) ve idrar (sidik) torbası (kesesi) ve üretradan oluşur.

  Böbreklerin birbirine bakan kısımları çukur olup, bu kısımlara göbek denir. Böbreklerin çukur olan orta kısımlarına böbrek atardamarı, böbrek toplardamarı ve idrar borusu bağlıdır. (Aorttan ayrılarak, süzülecek kanı böbreğe getiren böbrek atardamarı göbeğe girer; böbrekten kan götüren böbrek toplardamarı ve idrar kanalı göbekten çıkar).
  Böbrekler, kabuk bölgesi, öz bölgesi ve havuzcuk olmak üzere üç kısımdan oluşur.

  Kabuk Bölgesi (Korteks) :

  Böbrek zarının hemen altında yer alan, toplu iğne başı görünümündeki kırmız renkli taneciklerden oluşan kısımdır.

  Öz (Medulla) Bölgesi :

  Kabuk bölgesindeki nefronlar tarafından kandan süzülen su, üre, ürik asit ve madensel tuzlar gibi zararlı ve atık maddelerin yani süzüntünün yani idrarın havuzcuğa taşındığı yerdir.

  Havuzcuk (Pelvis) Bölgesi

  Böbreğin ortasında bulunan ve kandan süzülen su, üre, ürik asit ve madensel tuzlardan oluşan idrarın böbreklerde toplandığı yerdir. Havuzcuğa, idrar borusu (kanalı) bağlıdır. (Sağlam bağ dokudan yapılmıştır).


  Boşaltım Yapan Diğer Organlar

  İnsanlarda akciğerler, deri ve karaciğer boşaltım yapan diğer organlardır.

  a) Akciğerler :
  Hücrelerde solunum olayı sonucu oluşan karbondioksit gazını ve su buharını, soluk verme yoluyla vücut dışına atarak boşaltım yapar.

  b) Deri :
  Vücutta fazla olan su ve madensel tuzları terleme yoluyla vücut dışına atarak boşaltım yapar. Ayrıca terleme yoluyla (dışarı atılan su molekülleri, ısı moleküllerini taşır) vücudun ısı dengesi sağlanmış olur.

  c) Karaciğer :
  Hücrelerde solunum olayında bazı besinler (proteinler) parçalandığında amonyak denilen ve çok zehirli olan bir sıvı oluşur. Karaciğer, çok zehirli olan amonyağı, daha az zehirli olan üre ve ürik aside çevirerek boşaltıma yardımcı olur.
  Karaciğer, yaşlanmış alyuvarlar hücrelerini parçalar ve oluşan atıklarını safra sıvısı ile bağırsaklara göndererek boşaltım yapar.

  d) Kalın Bağırsak :
  Kalın bağırsak, ince bağırsaktan kana geçemeyen besinler ile su, madensel tuzlar (mineraller), besin atıkları ile safra sıvısının bir süre depolanmasını ve sindirim sisteminin son bölümü olan anüse iletilip anüsten de dışkı yoluyla vücut dışına atılmasını sağlar.

  Atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran organlar

  • Böbrekler
  • Akciğerler
  • Deri
  • Kalın bağırsak
  • Karaciğer (Boşaltım yapmaz).


  İnsanda Boşaltım Olayının Gerçekleşmesi
  Hücrelerde yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan su, madensel tuzlar, karbondioksit gazı ve amonyak kana verilir ve toplardamarlar ile kalbe getirilir.


  Diyaliz cihazı, böbrek yetmezliği hastalarının tedavisinde nasıl kullanılır? (Böbreklerin görevini yerine getirir ve kandaki idrarı süzer).


  Böbrek nakli, böbrek hastalarının hayatı açısından nasıl bir öneme sahiptir? (Böbrek yetmezliği hastalığının kesin tedavisi olduğu için diyaliz makinesine bağlanmaya ihtiyaç duymazlar).

  Böbrek yetmezliği hastaları için teknolojik gelişmelere bağlı olarak başka hangi tedavi yöntemleri vardır?

  ? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Boşaltım Sisteminin Sağlığı ve Korunması

  1- Yeterli miktarda sıvı alınmalıdır. (Böbreklerin rahat çalışması için bol sıvıya ihtiyacı vardır. Alınan sıvı miktarı sıcak ve kuru havalarda arttırılmalıdır. Günlük en az 2 litre su alınmalıdır.)

  2- İdrar uzun süre tutulmamalıdır. (Böbrek taşları oluşabilir).

  3- Böbrekler ve idrar yolları soğuktan korunmalıdır. (Böbrek sağlığı için).

  4- Aşırı acı ve baharatlı yiyecekler yenilmemelidir.

  5- Düzenli banyo yapılmalıdır. (Derideki gözeneklerin açılması için).

  6- İçilen su ve yenilen besinler temiz olmalıdır.

  7- Böbrek iltihabı rahatsızlıklarında tedavi yarıda kesilmemeli ve ilaçlar zamanında alınmalıdır.

  8- Diş çürükleri ve boğaz iltihabı hemen tedavi ettirilmelidir. (Çürük veya iltihaba yol açan mikroorganizmalar, kalıcı böbrek rahatsızlıklarına yol açabilir.)

  9- Kişisel temizliğe dikkat edilmelidir.

 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Boşaltım sisteminin işleyişi ve sağlığı önemli bir etkendir.çünkü metabolizma sonucu oluşan zehirli atıkların vücuttan uzaklaşması sağlanır.bağırsak tembelliği,hemoroid ,prostat gibi boşaltım sistemi hastalıklarının olmaması için önlemler alınmalı alınmadıysa erkenden tedavisinin yapılması gerekir.
+ Yorum Gönder


boşaltım sistemi hastalıkları ve tedavi yöntemleri,  sindirim sistemi,  boşaltım sistemi,  boşaltım sistemi hastalıkları,  boşaltım sistemi böbrek,  boşaltımda görevli yapı ve organlar