+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda Boşaltım sistemleri organları ve görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Boşaltım sistemleri organları ve görevleri
  Boşaltım sistemleri organları ve görevleri


  Boşaltım sistem.jpg
  Boşaltım sistemi organları böbrekler, üreter, idrar kesesi, üretradır. Bu organların görevleri ve yapıları,
  ise şöyle açıklanabilir.

  Böbrekler kanı süzüp zararlı maddelerden arındırır.

  Üreter idrarı, böbrekten idrar kesesine taşıyan kanaldır.

  İdrar Kesesi idrarın,
  biriktiği yapıdır.

  Üretra idrarın vücuttan ,
  atıldığı kısa boru şeklindeki yapıdır
 2. Ziyaretçi

  Boşaltım Sistemi


  Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldıkları besin içerikleri, vücutta enerji üretimi için, yapım ve onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır. Besin içeriklerinin hücrelerde yaşamsal faaliyetlerde kullanılması (besin maddelerinin hücrelerde parçalanması) sonucu oluşan su, madensel tuzlar, karbondioksit gazı, amonyak, üre, ürik asit gibi zararlı ve atık maddelerin vücut dışına atılmasına boşaltım denir. Boşaltım olayını gerçekleştiren sisteme boşaltım sistemi denir. Boşaltım olayında, hücrelerde oluşan zararlı atık maddeler, vücuda dışarıdan alınarak kana karışan zararlı maddeler ve vücudun ihtiyacından fazla alınan yararlı maddeler dışarıya atılır.

  İnsanlarda boşaltım sistemini oluşturan organlar; böbrekler, idrar (sidik) borusu (kanalı) (üreter), idrar (sidik) torbası (kesesi) ve üretradır.

  İnsanlarda deri, akciğerler ve kalın bağırsak ta boşaltım yapan diğer organlardır. Ayrıca karaciğer de boşaltıma yardımcı organdır.
  İnsanlarda boşaltım sistemi, solunum ve dolaşım sistemleri ile birlikte çalışır.
 3. Ziyaretçi
  Boşaltım Yapan Diğer Organlar


  İnsanlarda akciğerler, deri ve karaciğer boşaltım yapan diğer organlardır.

  a) Akciğerler :
  Hücrelerde solunum olayı sonucu oluşan karbondioksit gazını ve su buharını, soluk verme yoluyla vücut dışına atarak boşaltım yapar.

  b) Deri :
  Vücutta fazla olan su ve madensel tuzları terleme yoluyla vücut dışına atarak boşaltım yapar. Ayrıca terleme yoluyla (dışarı atılan su molekülleri, ısı moleküllerini taşır) vücudun ısı dengesi sağlanmış olur.

  c) Karaciğer :
  Hücrelerde solunum olayında bazı besinler (proteinler) parçalandığında amonyak denilen ve çok zehirli olan bir sıvı oluşur. Karaciğer, çok zehirli olan amonyağı, daha az zehirli olan üre ve ürik aside çevirerek boşaltıma yardımcı olur.
  Karaciğer, yaşlanmış alyuvarlar hücrelerini parçalar ve oluşan atıklarını safra sıvısı ile bağırsaklara göndererek boşaltım yapar.

  d) Kalın Bağırsak :
  Kalın bağırsak, ince bağırsaktan kana geçemeyen besinler ile su, madensel tuzlar (mineraller), besin atıkları ile safra sıvısının bir süre depolanmasını ve sindirim sisteminin son bölümü olan anüse iletilip anüsten de dışkı yoluyla vücut dışına atılmasını sağlar.

  NOT : 1- Atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran organlar;
  • Böbrekler
  • Akciğerler
  • Deri
  • Kalın bağırsak
  • Karaciğer (Boşaltım yapmaz).
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  boşaltım sistemi hayvanlarda, insanlarda ve bitkilerde farklılık gösterir. Ben insanları sorduğunu varsayarak onu cevaplayacağım. İnsanlarda boşaltım sistemi ana olarak böbrekler ve buna bağlı olarak çalışan idrar borusu, idrar torbası ve üreterlerden oluşur.

 5. Zühre
  Devamlı Üye
  Boşaltım sistemi

  Vücudumuzda milyonlarca canlı hücreden oluşur. Besin ve oksijen kan yoluyla hücrelere ulaşır, karbondioksit ve atıklarda bu yolla kana katılarak hücreden ayrılır. Hücrelerden atılan atıkları sağlığımızı tehdit etmemesi için vücudumuzdan temizleyen bir mekanizma vardır. Kanımızdaki zararlı maddeler böbrekler sayesinde süzgeçten geçirilir. Hücrelerimizde bulunan bazı maddeler hayati önem arz eder, böbrekler bu gerekli maddelerin kanda yeteri kadar bulunmasına katkı sağlarlar. Bu sayede böbrekler hem süzgeç hemde düzenleme görevi yaparlar. Vücudu zararlı maddelerden arındıran bu sisteme boşaltım sistemi denir ve baş organı ise böbreklerdir.

  Boşaltım sistemi vücut dengesi sağlayan homeostaz salgılanması görevini yapar. Boşaltım sistemi; böbrekler, üreterler ve idrar kesesinden meydana gelir. Süzüm sonrası biriken atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlarlar. Vücudun sorunsuz işlev yapması için hücrelerden atık maddelerin atılması şarttır. Katı ve sıvı atıklar, kanla birlikte erimiş halde böbreğe ulaşır orada da süzülür. Bu gelen atıklar üreterler sayesinde idrar kesesine ulaşarak, belirli zaman dilimlerinde idrar şeklinde vücuttan dışarı atılırlar.


 6. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Boşaltım sistemiyle vücutta oluşan metabolik arttıklar vücuttan uzaklaştırılır.boşaltım sisteminde görev alan organlar sırasıyla böbrek ,üreter,idrar kesesi ve üretra.

+ Yorum Gönder


boşaltım sistemi organları ve görevleri,  boşaltım sistemi organları,  boşaltım sistemi,  boşaltım sisteminin organları ve görevleri,  boşaltım organları,  boşaltım sistemi organlarının görevleri