+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Organlarımız Forumunda Insan Kemikleri Kaç Kilo Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Insan Kemikleri Kaç Kilo
  kemiklerimiz kaç kilodur 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Insan Kemikleri Kaç Kilo hakkında


  Vücudumuzun bastonları, kemiklerimizdir. Kemik, organik ve mineral maddelerin bir karışımıdır. Yani kemik, kollojen adlı fibröz bir proteinle apatite adlı minerali teşkil eden minik kalsiyum fosfat kristallerinden oluşur. Bir kemiği asite batırarak apatite'e uzaklaştırırsanız kemik o kadar elastik bir hale gelir ki onu bir sicim gibi büküp düğüm atabilirsiniz. Öte yandan, eğer kollojen tahrip edilirse, kemik çok kırılgan bir hale dönüşür. Mineraller kemiğe sertliğini verirken kollojen de sağlamlığı temin eder.

  Doğumdan önce ve çocuklukta kemiklerimiz daha yumuşaktır. Bunun sebebi kıkırdak dokusunun henüz kemikleşmemesidir. 25 yaşına kadar bu sertleşme süreci devam eder.

  Sertleşme sürecinden sonra kemiklerin % 70'i sert ve cansız maddelerden, % 30'u da canlı dokulardan oluşur. Bazı kıkırdak dokular ise kemikleşmezler. Gırtlak, burun ve kulaklardakiler bu tür kıkırdaklardandır. Çoğu insanın 12 çift kaburga kemiği vardır. Her 20 insandan birinde ise 13 çift mevcuttur. Bazı insanlarda ise sadece 11 çift bulunur.

  Vücudumuzda 206 tane kemik vardır.Aslında bu kemikler yeni doğan bebeklerde 350 tanedir.bebek her doğoma sürecine girdiğinde bu kemikler birleşerek kemik sayısını azaltırlar.bu birleşen kemikler uzun kemikleri meydana getirirler. Vücudumuzda yaklaşık 206 tane kemik mevcut olmasına rağmen 70 kilogram ağırlığında bir insanın iskeleti 7 kilogram kadar bir ağırlığa sahiptir. Aynı ölçülerdeki bir çelik çatı 4 - 5 kat daha ağırdır. İnsan kemikleri ağırlıklara mukavemette granit kadar sağlamdır. Kibrit kutusu kadar bir blok, dokuz tona mukavemet edebilirki bu, betonunkinden 4 kat daha fazladır.

  Bir zürafanın boynundaki omurların sayısı bizimkiler kadardır.

  Kemik oluşumunu etkileyen faktörler
  Hormonlar (kalsitonin)
  Dengeli beslenme
  Mineraller (kalsiyum, fosfor, sodyum ve potasyum)
  Genetik faktörler
  D vitamini

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  İNSANDA KEMİK OLUŞUMU

  Kemiklerin sağlıklı olarak büyüyüp gelişebilmesi için, bir yandan yeterli miktarda kemik hücresinin yapılması bir yandan da yeterli ara maddenin oluşması gerekir. Bu olaylar bazı iç ve dış faktörler tarafından düzenlenir. Kemik oluşumunda etkili olan faktörleri inceleyecek olursak;

  1- Hormonlar :
  Kemiğin sertleşmesi için gerekli olan Ca, P, K minerallerinin kemiğe geçmesi ve bunların kandaki miktarının belirli bir seviyede tutulması gerekir. Özellikle, kalsiyumun kemikten kana, kandan kemiğe geçişi tiroid bezinden salgılanan kalsitonin (tirokalsitonin) hormonu ve paratiroid bezinden salgılanan parathormon tarafından düzenlenir.
  Hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonu (STH) yetersiz olduğunda cücelik, aşırı salgılandığında devlik hali ortaya çıkar. Timus bezi hormonu embriyonik gelişimde iskeletin oluşumunda etkilidir.
  2- Vitaminler : D vitamini kemiklerde Ca ve P birikmesini sağlayarak kemiklerin sertleşmesini sağlar. D vitamini eksikliğinde bağırsaktan kalsiyum ve fosfatın emilmesi azalır.
  Sonuçta kemiklerde yumuşama ve eğilme olur. Bu da çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi denen kemik hastalığını yapar.
  3- Mineraller : Kalsiyum, mağnezyum, fosfor kemiklerin yapısında bulunur. Büyüme ve hamilelik sırasında çok miktarda alınması gereklidir.
  4- Genetik Faktörler : Kemiğin büyümesi ile son şeklini almasında genetik faktörler de önemlidir.

 4. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  İnsan kemikleri bir araya gelerek vücuda destek veren iskeleti oluşturur.kemikler üç çeşittir.bunlar yassı ,uzun ,kısa.kemiklerimiz kalsiyum sayesinde çok dayanıklı ve serttir.bir insanda ortalama 206 tane kemik vardır.kemiklerin ağırlığını şöyle düşünelim .70 kg ağırlığındaki bir ferdin kemik ağırlığı 7 kg gelmektedir.

+ Yorum Gönder


insan vücudunda kac kilo kemik vardır,  insan vücudunda kaç kilo kemik var,  insan vücudunda kaç kg kemik vardır,  insanda kaç kilo kemik var,  kemik ağırlığı,  insanda kemik ağırlığı