+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Yıldırım Beyazıt Biyografisi kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Yıldırım Beyazıt Biyografisi kısaca Hayatı
  Yıldırım Beyazıt yaşamı hakkında bilgiler
  yıldırımbeyazıt1.jpg

  ( 08.09.1358)- (28.10.1401)


  Osmanlı sultanlarının dördüncüsü.
  Saltanatı: 1389-1402
  Babası:Murad-ı Hüdavendigar- Annesi: Gülçiçek Hatun
  Doğumu: 1360 Vefatı: 1403  Sultan Murad-ı Hüdavendigar'ın oğlu olup, 1360 yılında Gülçiçek Hatun'dan doğdu. Küçük yaştan itibaren zamanın seçkin alimlerinden ilim öğrendi. Değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare derslerini gördü. 1381 yılında devlet idaresinde yetişmesi için Kütahya'ya vali tayin edildi. 1389'da haçlı ordusu ile yapılan Birinci Kosova savaşına katılarak büyük kahramanlık gösterdi. Babası Sultan Murat, bu savaş sonunda bir Sırplı tarafından şehit edilince, devlet ileri gelenlerinin müşterek kararı ile Osmanlı tahtına geçti.

  İlk olarak Sırbistan işlerini yoluna koyan Yıldırım Beyazıt bu sırada kendisine karşı ittifak eden Anadolu Beylikleri üzerine yürüdü. Süratle hareket ederek Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşe ve Hamidoğulları beyliklerini ortadan kaldırdı (1390). Karamanoğulları beyliğini itaat altına aldı (1391). 1391'de İstanbul'u muhasara etti ve yedi aylık bir kuşatmadan sonra şehirde bir Türk mahallesi kurulması, bir cami yapılması ve yıllık verginin artırılması şartıyla anlaşma yaptı. 1392'de Kastamonu üzerine yürüyerek, Candaroğlu topraklarını ele geçirdi. 1394'te Selanik ve Yenişehir'i (Mora) alan Osmanlı orduları, Teselya ve Arnavutluk'a kadar ilerlediler.

  Yıldırım Beyazıt'ın 1395'te İstanbul'u ikinci defa muhasarası yeni bir haçlı ordusunun hareketine yol açtı. Bütün Avrupa milletlerinden meydana gelen haçlılar, Osmanlılara ait Niğbolu kalesini kuşatmışlardı. Adına yaraşır bir süratle gelen Sultan Beyazıt haçlıları Niğbolu kalesi önünde ağır bir bozguna uğrattı (25 Eylül 1396). Esir edilen ve fidye karşılığı serbest bırakıldıktan sonra padişaha karşı bir daha savaşmamaya yemin eden Avrupalı asilzadeler ve şövalyelere Yıldırım Beyazıt Han şöyle diyordu:

  "Ettiğiniz yeminleri size iade ediyorum. Gidiniz, yeniden ordular toplayınız ve bizim üzerimize geliniz. Bana bir kere daha zafer kazanmak imkanı sağlamış olursunuz. Zira ben, Allahü tealanın dinini yaymak ve O'nun rızasına kavuşmak için dünyaya gelmişim."

  Niğbolu zaferinden sonra Osmanlı akıncıları Macaristan içlerine kadar girerek pek çok ganimetlerle döndüler. 1397'de İstanbul'u üçüncü defa kuşatan Bayezid, Bizans'ın denizle bağlantısını kesmek için Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi.

  Yıldırım Beyazıt'ın 1398'de Karaman ve 1399'da Dulkadirli topraklarına girmesinden sonra topraklarını kaybeden Anadolu beyleri bu sırada Hindistan seferinden dönen Timur'a sığınarak, onu Osmanlı sultanına karşı kışkırttılar. Bu arada Timur'dan kaçan Karakoyunlu ve Cezayir beyleri de Yıldırım Beyazıt'ı Timur'a karşı tahrik ediyorlardı. Bu tahrikler ve Timur'un Osmanlılara ait Sivas'ı alması neticesinde iki büyük Türk hakanını Ankara'da karşı karşıya getirdi. Çubuk ovasında yapılan ve çok şiddetli geçen muharebe sonunda Osmanlı ordusu, mağlubiyete uğrarken, Yıldırım Beyazıt da esir düştü (28 Temmuz 1402). Esaret zilletini çekemeyen Yıldırım Beyazıt Han yedi ay sonra kederinden ve nefes darlığından kırk dört yaşında vefat etti (1403). Timur Han ölüm haberini alınca: "Yazık oldu, büyük bir mücahidi kaybettik." demekten kendini alamadı.

  Sultan Yıldırım Beyazıt, çevik, atılgan, cesur, zamanın hadiselerini kavramış iyi bir kumandandı. Ani olaylar karşısında soğukkanlılığını muhafaza ederek karar verir ve ordusunu süratle istediği yere sevk ederdi. Adaleti çok meşhurdu. Alimlerin sohbetinde bulunur, onların Allahü tealanın emir ve yasaklarını bildiren sözlerini gönülden kabul ederdi. Evliyaya çok hürmette bulunurdu. Osmanlı topraklarının her tarafında cami, mescit, darüşşifa, medrese, imaret ve misafirhaneler yaptırdı. Ayrıca bütün bu imarethaneler için geniş vakıflar kurdurdu. Bursa'daki Ulucami yaptığı en önemli eseridir.

  Cemaate Gitmeyen

  Yıldırım Beyazıt'ın bir mahkemede şahitlik etmesi gerekiyordu. Padişah mahkemeye geldi ve herkes gibi o da ellerini önünde bağlayarak ayakta bekledi. Devrin Bursa kadısı Molla Şemsüddin Feranî, dik dik Padişah'ı süzdükten sonra şu hükmü verdi: "Senin şahitliğin geçersizdir. Zira, sen namazlarını cemaatle kılmıyorsun. Elinde imkan bulunduğu halde namazlarını cemaatle kılmayan biri, yalancı şahitlik edebilir demektir." Bu yüzden itham karşısında herkes Yıldırım Beyazıt'ın hiddetlenmesini bekliyordu. Fakat o boynunu büküp mahkemeyi terk etti. Bu olaydan sonra sarayın yanıbaşına bir cami yaptırdı. Namazlarını cemaatle kılmaya başladı.

  HAKKINDA YAZILANLAR

  1.Yıldırım Bayezid
  Hayatı / Mefkuresi / Mücadelesi
  Yavuz Bahadıroğlu
  Yeni Asya Yayınları / Biyografiler Dizisi

  Yıldırım Bayezid, irade sahibi, kararlı ve azimli bir padişahtı. Tereddüde düşmeyen, soğukkanlılığını koruyan bir idareciydi. Çok hızlı ve ismine layık bir devlet adamıydı.

  Yıldırım Bayezid tahta çıkar çıkmaz Haçlı sürülerini Niğbolu zaferiyle durdurdu. Balkanları emniyet altına aldı. Anadolu birliğini sağlamak için cesur adımlar attı. Kan dökmeden birliği kurmaya çalıştı. "Birlik" çekirdeği Anadolu topraklarında mayalandı, ayrık otları kuruyup filizlendi.

  Peygamber müjdesine ermek için İstanbul'u ilk muhasara eden odur. Üç sefer kuşattıysa da, Batıdan Haçlılar, Doğudan Timur fırsat vermedi.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Yıldırım Beyazıt Kimdir

  Fatih Sultan Mehmet ve Gülbahar Hatun’un oğlu olan Beyazıt 3 Aralık 1447 yılında dünyaya gelmiştir. Osmanlı Devletinin sekizinci padişahıdır.

  II. Beyazıt şimdilerde Yunanistan sınırlarının içerisinde, o dönemde ise Osmanlı Devletinin Edirne’ye bağlı bir kaza merkezi Dimetoka’da bulunan Dimetoka Sarayı’nda doğmuştur. Fatih Sultan Mehmet ilim sahibi olmaya büyük önem gösterdiği için, oğlu Bayezid’a çok iyi bir tahsil gördürmeyi planlamıştır. İstanbul’un fethi’nin ardından, henüz daha 7 yaşında iken Hadım Ali Paşa gözetiminde Amasya valiliğine getirtilen Bayezid, burada dönemin ünlü âlimlerinden eğitim almış ve padişahlık yolunda güçlü adımlarla ilerlemiştir.

  Babası Fatih Sultan Mehmet’in vefatını haber veren ve devlet büyüklerinin, hemen başkente buyurması için gönderdikleri mektuplar eline geçince II. Bayezid birliğindeki 4.000 kişi ile birlikte Amasya’dan yola revan olup 9 gün süren bir yolculukla Üsküdar’a ulaşmıştır. Saltanatı resmen devralıp 22 Mayıs 1481 tarihinde Osmanlı tahtına çıkmış ve böylece artık devleti idare etme görevini üstlenmiştir.

+ Yorum Gönder


yıldırım beyazıt kısaca hayatı,  yıldırım beyazıt kimdir kısaca,  yıldırım beyazıt hayatı kısaca,  yıldırım beyazıt hayatı özet,  yıldırım beyazıt,  yıldırım beyazıtın kısaca hayatı