+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Ahmed Han III kimdir - Ahmed Han III hakkında - osmanlı padişahı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Ahmed Han III kimdir - Ahmed Han III hakkında - osmanlı padişahı
  Ahmed Han III hakkında genel bilgiler

  Osmanlı padişahlarının yirmi üçüncüsü, İslam halifelerinin seksen sekizincisi Sultan dördüncü Mehmed Hanın oğlu olup, 31 Aralık 1673te Rabia Gülnuş Emetullah Sultandan doğdu Şehzadeliğini önce Topkapı, daha sonra da Edirne saraylarında geçiren Ahmed Han, iyi bir tahsil gördü İlk dersini Sultani Mehmet Efendiden aldıSeyyid Feyzullah Efendiden uzun yıllar ders gördü Devrin büyük hat üstadı hattat Osmandan yazı meşk etti Ağabeyi Sultan İkinci Mustafa Hanın çıkan cebeci isyanında tahttan indirilmesi üzerine 22 Ağustos 1703te Osmanlı padişahı oldu
  ahmedhan.jpg
  Biat merasiminden sonra, İstanbula gelen Sultan Üçüncü Ahmed, Edirne vakasında isyanı çıkaran elebaşıları büyük bir ustalıkla birbirine düşürerek ortadan kaldırdıBaltacı Mehmed Paşayı sadarete getirdi Devletin iç işlerini düzeltmek için çalışmalar yaptı Karlofça Antlaşması yeni imzalandığı için, devlet barış içinde idi Ancak bu sırada İsveç kralı on ikinci Şarl, Poltovada Ruslarla yaptığı bir savaşı kaybederek, Osmanlı Devletine sığındı Kralı takip eden Rus ordusu Osmanlı topraklarına girdi ve tahribatta bulundu Bu durum üzerine Osmanlı Devleti, Rusyaya harp ilan etti Nitekim Sadrazam Baltacı Mehmed Paşanın kumandası altındaki Osmanlı ordusu 9 Nisan 1711de Rusya seferine çıktı

  Baltacı Mehmed Paşa, Rus Çarını Prut üzerinde Palcı mevkiinde kıstırarak, etrafını çevirdi Esas niyeti Rus ordusunu umumi bir taarruzla yok etmekti Fakat yeniçerilerin isteksizliği yüzünden ciddi bir taarruz yapamadı Rus çarı, sadrazama bir heyet göndererek, her şartı kabul edeceklerini bildirdi İki taraf arasında antlaşma yapıldı Rusya, Antlaşmaya göre, Lehistan ve Ukrayna işlerine karışmayacak, elinde tuttuğu Azak kalesini de Türklere bırakacaktı Baltacı Mehmed Paşanın Rus ordusunu çevirmişken imha edememesi ve antlaşma şartlarının tatmin edici olmaması devlet adamlarını sadrazamın aleyhine çevirdi Bunun üzerine Padişah Edirneye dönen Baltacı Mehmed Paşayı, görevden alarak, yerine Damad Ali Paşayı getirdi

  Diğer taraftan Ruslar Antlaşmanın şartlarına uymak istemediler Buna çok kızan Sultan Üçüncü Ahmed Han, yeni sadrazam Damad Ali Paşa kumandasında bir orduyu Rusya üzerine gönderdi Kendisi de Edirneye kadar ordunun başında gitti Bu durum karşısında Ruslar antlaşma şartlarına uymak mecburiyetinde kaldılar

  Venediklilerin 1714te Karadağlıları isyana teşvik etmesi üzerine Sultan Üçüncü Ahmed Han, Mora üzerine bir sefer açtı Ali Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu, Karlofça antlaşmasıyla Venediklilere verilen bütün kaleleri geri aldı Ancak, Alman İmparatorluğu, Karlofça Antlaşmasına kefil olduklarını, yani Venedikten alınan yerler iade edilmedikçe barışı tanımayacağını bildirdi Bunun üzerine Osmanlı Devleti Alman-Avustarya İmparatorluğuna harp ilan etti İki ordu arasında Petervaradinde yapılan savaşta Damad Ali Paşa şehid düşünce, ordunun maneviyatı bozuldu ve bozgun başladı Bu durumdan faydalanan Avusturya ordusu kumandanı önce Tameşvarı daha sonra da Belgradı zaptetti Petervaradin mağlubiyeti üzerine Avusturya ile 1718de Pasarofça Antlaşması imzalandı Antlaşmaya göre Belgrad ve Semendire Avusturyada kalmak üzere Sava Nehri sınır kabul edildi

  Pasarofça Antlaşmasından sonra Damat İbrahim Paşanın sadarete getirilmesi ile Osmanlı Devletinde 1730 yılına kadar süren yeni bir devir başladı Lale Devri adı verilen bu dönemde, Sultan Ahmed Han ülke içinde huzuru sağlamak, orduyu kuvvetlendirmek, devleti maddi ve manevi en yüksek seviyeye çıkarmak için çalıştıİstanbulda ilk matbaa kuruldu Yalovada kağıt, İstanbulda Tekfur Sarayında bir çini fabrikası açıldı İstanbula davet edilen ve uzun seneler İstanbulda kalarak orada vefat eden Comte de Bonneval (Humbaracı Ahmed Paşa), humbaracı ocağını ıslah etti İstanbulun su ihtiyacını temin için bir de bend yaptırıp derya-yı sim adını verdi (Bkz Lale Devri)

  Osmanlı Devletinde sulh ve huzur devam ederken, İran-Safevi Devleti son günlerini yaşıyordu İrana bağlı olan Dağıstan 1722de Türk himayesine girmek istedi ve bu isteği kabul edildi Kafkasyayı tehdit eden Rusyaya mani olmak isteyen Sultan Ahmed Han, hudut valilerine ferman göndererek hazırlıklı olmalarını istedi Bu sırada İran cephesindeki ordu, 1723 yılında harekete geçerek Gürcistan, Güney Azerbaycan, Luristan, Erdelan, Kirmanşah ve Hemedanı ele geçirdi 1725de Osmanlı askeri Tebrize girdi Gence, Revan ve Nahcivan alındı 1727de İran Şahı imzalanan bir antlaşma ile Osmanlı Devletinin bütün fetihlerini tanıdı

  1730 senesinde Nadir Şah İran hakimiyetini ele geçirerek, İran birliğini tekrar kurdu Osmanlı Devletinin elinde bulunan önemli bazı eyaletleri geri aldı Bu durum Damat İbrahim Paşanın düşmanlarını harekete geçirdi Bazı devlet adamları, Padişah ve Damat İbrahim Paşanın İran üzerine sefere çıkmak üzere Üsküdar�a geçtikleri sırada yeniçerileri ayaklandırarak büyük bir isyan başlattılar Asiler, Padişahtan ileri gelen devlet adamlarının bazısının idamını istediler Listenin başında Damat İbrahim Paşa da vardı Sultan Üçüncü Ahmed Han, en sonunda sadrazam İbrahim Paşa�nın idamına razı oldu Zorbaların isteklerinin sonu gelmeyeceğini, kendisinin de tahttan ayrılmasını isteyeceklerini bildiği için, 2 Ekim 1730�da tahttan çekilerek, kendi eliyle yeğeni Şehzade Mahmud�u Osmanlı tahtına geçirdi Kendisi köşesine çekildi

  Yirmi yedi sene hükümdarlık yapan Sultan Ahmed Han, saltanattan çekildikten sonra, ilim ve ibadetle meşgul oldu Altmış üç yaşında iken 1 Temmuz 1736�da vefat etti Yeni Cami'de, Turhan Valide Sultan Türbesine defnedildi

  Sultan Üçüncü Ahmed Han, ülkenin imarı için çok çalıştı Aynı zamanda ilme ve ilim adamlarına çok değer verir ve onları korurdu Sarayda dağınık yerlerde bulunan kıymetli kitapları bir araya toplayarak beyaz mermer havuzlu bahçede bir kütüphane inşa ettirdi Annesi için Üsküdar�da Yeni Valide Sultan Camii ve bunun yanında bir sebil, çeşme, sıbyan mektebiyle bir imaret yaptırdı Galata Kulesini tamir ettirdi Topkapı Sarayının Bab-ı hümayun kapısı önünde yaptırdığı çeşme, Osmanlı mimarisinin şahane bir eseridir Kağıthane, Çağlayan Kasrı önünde, Hasköy�de, Aynalı Kavak Kasrı civarında, Üsküdar�da, Üsküdar İskele Camii meydanında klasik tarzda dört cepheli olmak üzere pek çok çeşme inşa ettirdi 1715�de Galatasaray haricinde bir cami, 1716�da Bebek Camii ile etrafındaki külliyeyi yaptırdı

  Derin bir sanat zevkine sahip olup, şair ve hattattı Kur�an-ı kerimler yazdı Yaptırdığı Sultanahmed Çeşmesine kendi şiirini bizzat yazdı Ayrıca Ayasofya Camiine asılmış güzel levhaları vardır 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ahmed han olarak tanıdığımız bu tarihi kişi bilindiği gibi osmanlı imparatorluğunun sahip olduğu padişahlardan biridir. bunun dışında bilindiği gibi üçüncü ahmedin babassı olan padişah da dörtüncü mehmettir. bunun dışında bilindiği gibi üçüncü ahmed padişah olmanın yanın da aynı zaman da bir halifedir.
+ Yorum Gönder