+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Türk büyüklerimizden yusuf has hacib Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Türk büyüklerimizden yusuf has hacib
  Türk büyüklerimizden yusuf has hacib  Karahanlı Devleti döneminde yaşayan Yusuf Has Hacip, Balasagun şehrinde 1017 yılında doğdu. Ailesinin, dönemin ileri gelenlerinden olduğu tahmin edilmektedir. İlk eğitimini Balasagun’da aldı. ‘Has Hacib’ unvanını almadan önce ‘Balasagunlu Yusuf’ olarak tanınıyordu.

  Onu bütün dünyaya tanıtan ünlü eseri Kutatgu Bilig’i 50 yaşlarında yazdı. 18 ayda tamamlanan bu eseriyle adeta ölümsüzleşti.

  yusufhashacib1.jpg
  Yazdığı bu ölümsüz eseriyle 1070 yılında Kaşgar’a gelerek Karahanlı hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han’a kitabını takdim etti. Kendisi de edebiyat ve sanat meraklısı olan Uluğ Kara Buğra Han, sarayda kitabı okuttuktan sonra Balasagunlu Yusuf’a ‘Uluğ Has Hacib’ unvanını verdi. Karahanlı Devleti’nin baş vezir yardımcılığı ile taltif edilen Balasagunlu Yusuf, baş vezir yardımcılığı sırasında Yusuf Has Hacib olarak ün yaptı.

  Devrinin seçkin bir bilgin ve yazarı olan Yusuf Has Hacib, İslamî Türk Edebiyatının eseri günümüze ulaşan ilk Türk yazarıdır.

  Yusuf Has Hacib 1077 yılında vefat etmiştir. Kabri, Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’ın en önemli şehirlerinden birisi olan Kaşgar’da bulunmaktadır.
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Yusuf Has Hacib 1017 yılında Balasagun da dünyaya gelmiştir. Türk İslam tarihinin kültürü açısından son derece önemli olan Kutadgu Bilig siyasetnamesini çıkarmasıdır. 1077 yılında vefat etmiştir.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Yusuf Has Hacip 1017 yılında Karahanlı Devletinde dünyaya gelmiştir. Yusuf Has Hacip hakkında pek kesin bilgiler bulunmamakla beraber M.S. 1017-1019 yılları arasında doğduğu rivayet edilmektedir.

  Pek çok bilim alanında araştırmalar ve deneyler yapmıştır. Arapça ve Farsçayı çok iyi derecede öğrenmiştir. Temel eğitimini Balasagun şehrinde almıştır. Yusuf Has Hacibe önceden ''Balasagunlu Yusuf'' diye hitap edenlerde olmuştur.

  Yusuf Has Hacip'in en önemli eseri Kutadgu Bilig adlı siyasetnamesidir.
+ Yorum Gönder