+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Sened-i ittifak hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sened-i ittifak hakkında bilgi
  Sened-i ittifak hakkında bilgi


  sened-i-ttifak.jpg
  Sened-i İttifak


  Ayan Meclisi'nin hükümet içinde kendisini resmen kabul ettirdiği, 29 Eylül 1808 yılında imzalanan sözleşmedir. Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa devletin durumunu görüşmek üzere devlet ileri gelenlerini toplantıya çağırdı. Anadolu ve Rumeli ayanları Padişah tarafından Çağlayan köşkünde kabul edildiler.

  Senedi İttifak adıyla tarihe geçen bu sözleşmede alınan kararlar:


  Padişahın emirleri her yerde ve her durumda geçerli olacak

  Devlet vergileri düzenli olarak toplanacak, ayan bu konuda verdiği sözü noksansız yerine getirecek

  Devlet adına asker alınacak, buna karşı çıkanları ayan cezalandıracak

  Sultan II. Mahmud alınan bu kararları onaylayan bir hattı hümayun imzaladı.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Senedi İttifak ile İlgili Bilgi

  Sened-i İttifak, 29 Eylül 1808 tarihinde Sultan II. Mahmut’un Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli ve Anadolu ayanları ile İstanbul'da yapmış olduğu anayasa niteliğindeki bir anlaşmadır. II. Mahmut’la ayanlar arasında yapılan bir sözleşmedir. Osmanlı ülkesinde bir bölgenin, bir kasabanın ve bir sınıfın ileri gelenlerine ayan denilmiştir. XVII. Yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin çeşitli yerlerinde, çoğu eşraf ailelerinden birçok ayan ortaya çıkmış ve bunlar merkezi otoritenin bozulması, tımar sisteminin yerini iltizam sisteminin almasıyla giderek güçlerini arttırmışlardır.

  Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın yapılmasında rol oynadığı Sened-i İttifak’a göre, ayanlar merkezi otoriteyi kabul edecek, yapılacak ıslahatları destekleyecek, padişaha bağlı kalacak, devletin eyaletlerden asker ve vergi toplanmasına yardım edecek, İstanbul’da askerlerin çıkardığı isyanların bastırılmasında rol alacaktır. Hükümetin yasalara uygun emirlerine uyulacaktır. Bu emirlere uymayanlar cezalandırılacaktır. Padişah aşırı vergi koymayacak, eşit ve adaletli vergi alacaktır

+ Yorum Gönder


senedi ittifak,  senedi ittifak hakkında bilgi