+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Önemli siyaset adamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Önemli siyaset adamları
  Önemli siyaset adamları kimlerdir


  nemlisiyasetadamlar1.jpg
  A
  Abaza Hasan Paşa
  Abbas Hilmi Paşa
  Abdi Paşa
  Abdullah Cevdet
  Abdurrahman Gazi
  Abdurrahman Şeref
  Abdülezel Paşa
  Abdülkerim Nadir Paşa
  Abdülmecid Efendi
  Abidin Paşa
  Afşin (Haydar bin Kavus)
  Afşin Bey (Bekçioğlu)
  Ağaoğlu Ahmed
  Ahi Evren
  Ahmed Cevdet Paşa
  Ahmed Hamdi Paşa
  Ahmed ibni Kemal Paşa
  Ahmed Mithat Efendi
  Ahmed Muhtar Paşa
  Ahmed Paşa (Ankebut)
  Ahmed Paşa (Kara)
  Ahmed Paşa (Şehla, Hacı)
  Ahmed Paşa (Şeker)
  Ahmed Rasim
  Ahmed Ratib Paşa
  Ahmed Resmî Efendi
  Ahmed Reşid Rey
  Ahmed Rıza
  Ahmed Vefik Paşa
  Ahmed Yesevî
  Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  Akçakoca
  Akif Mehmed Paşa
  Akşemseddin
  Aktimur Bey
  Alaeddin Bey
  Alemdar Mustafa Paşa
  Ali Bey
  Ali Ekrem Bolayır
  Ali Fuad Cebesoy
  Ali Fuad Türkgeldi
  Ali Haydar Efendi
  Âlî Paşa
  Ali Paşa (Moldovancı)
  Ali Paşa (Seydî)
  Ali Rıza Paşa
  Ali Seydî Bey
  Ali Suavi
  Ali Şefkatî
  Ali Şîr Nevâî
  An Lu-Şan
  Asaf Mehmed Paşa
  Aydın Reis
  Aydoğdu Bey

  B
  Bağdatlı İsmail Paşa
  Bali Bey (Malkoçoğlu)
  Baltacı Mehmed Paşa
  Barbaros Hayreddin Paşa
  Bayezid Paşa
  Bayram Paşa
  Bekir Paşa
  Beşir Ağa
  Bıyıklı Mehmed Paşa
  Bilge Tonyukuk
  Burak (Barak) Reis
  Bursalı Mehmed Tahir

  C
  Celâlzade Mustafa Çelebi
  Cem Sultan
  Cemal Paşa
  Cemaleddin Efendi
  Cevad (Cevat) Paşa
  Cezayirli Hasan Paşa
  Cezzar Ahmed Paşa

  Ç
  Çağrı Bey
  Çandarlılar (Çandarlı ailesi)
  Çerkes Hasan
  Çorlulu Ali Paşa
  Çubuk Bey

  D
  Damat Ferid Paşa
  Damat İbrahim Paşa
  Davud Paşa (Derviş, Koca)
  Derviş Mehmed Paşa
  Derviş Paşa

  E
  Ebüssuud Efendi
  Edebâlî (Üdebâlî)
  Edhem Paşa (Gazi, İbrahim)
  Edhem Paşa (İbrahim)
  Elmas Mehmed Paşa
  Emir Sultan
  Enver Paşa
  Esad Paşa (Toptanî)
  Evliya Çelebi
  Evrenos Bey
  Eyüp Sabri Paşa
  F
  Fahreddin Paşa
  Fazıl Ahmed Paşa
  Fazıl Mehmed Paşa
  Fazıl Mustafa Paşa
  Ferhad Paşa
  Feridun Ahmed Bey
  Fethi Bey (Süleyman)
  Fevzi Çakmak

  G
  Gaspıralı İsmail
  Gazi Hüsrev Bey
  Gazi Osman Paşa
  Gedik Ahmed Paşa

  H
  Hacı Bayram-ı Velî
  Hacı Bektaş-ı Velî
  Hacı İlbeyi
  Hacı İvaz Paşa
  Hadım Ali Paşa
  Hadım Sinan Paşa
  Hafız Ahmed Paşa
  Halet Efendi
  Hân-ı Hânân Abdurrahim Han
  Hasan Beyzade Ahmed Paşa
  Hasan Can
  Hasan Paşa (Barbaroszâde)
  Hasan Paşa (Moralı)
  Hasan Paşa (Seyyid)
  Hasan Rıza Paşa
  Haydar Paşa (Koca)
  Hekimoğlu Ali Paşa
  Hüseyin Avni Paşa
  Hüseyin Kâzım Kadri
  Hüseyin Paşa (Deli)
  Hüseyin Paşa (Amcazâde)
  Hüseyin Paşa (Küçük)
  Hüseyin Paşa (Ohrili)
  Hüsrev Paşa (Boşnak)

  İ
  İbn-i Kemal Paşa
  İbrahim Hakkı Paşa
  İbrahim www.alasayvan.net Müteferrika
  İbrahim Paşa (Kavalalı)
  İbrahim Paşa (Pargalı)
  İbrahim Paşa (Nevşehirli)
  İdris-i Bitlisî
  İshak Paşa
  İsmail Paşa (Kavalalızâde)
  İsmail Paşa (Nişancı)
  İzzet Ali Paşa (Kaymakam)

  K
  Kâmil Paşa (Yusuf)
  Kara (Emir) Ali
  Kara Mustafa Paşa (Merzifonlu)
  Karamanî Mehmed Paşa
  Karamürsel Alp
  Kaşgarlı Mahmud
  Kâtip Çelebi
  Kavalalı Mehmed Ali Paşa
  Kâzım Karabekir Paşa
  Keçecizade Fuad Paşa
  Keçecizade İzzet Molla
  Kemal Reis
  Kılıç Ali Paşa
  Koca Mustafa Paşa
  Koca Ragıp Mehmed Paşa
  Koca Sinan Paşa
  Koca Yusuf Paşa
  Koçi Bey
  Konur Alp
  prülü Mehmed Paşa
  Köse Mihal
  Kurtoğlu Muslihiddin Reis
  Kuyucu Murad Paşa
  Kül Tigin (Tegin)
  Kürşad (Kür Şad)

  L
  Lala Mehmed Paşa
  Lala Mehmed Paşa (Tekeli)
  Lala Mustafa Paşa
  Lala Şahin Paşa
  Lütfi Paşa (Damat)

  M
  Mahmud Nedim Paşa
  Mahmud Paşa (Velî)
  Mahmud Şevket Paşa
  Mansur Bey
  Mehmed Namık Paşa
  Mehmed Paşa (Muhsinzade)
  Mehmed Paşa (Tabanıyassı)
  Mehmed Said Paşa
  Mezomorto Hüseyin Paşa
  Midhat Paşa
  Mimar Sinan
  Molla Güranî
  Murad Paşa (Kara)
  Murad Reis
  Musa Safvetî Paşa
  Mustafa Nuri Paşa
  Münif Paşa
  N
  Nâilî Mustafa Paşa
  Namık Kemal
  Nizamülmülk
  Numan Paşa (Köprülüzade)

  O,Ö
  Oruç Reis
  Ömer Naci
  Özdemiroğlu Osman Paşa

  P
  Peçevî İbrahim Paşa
  Pertev Paşa
  Pîrî Mehmed Paşa
  Pirî Reis
  Piyale Paşa
  Prens Sabahaddin

  R
  Râmî Mehmed Paşa
  Rauf Orbay
  Refet Bele
  Refik Saydam
  Reşid Paşa (Mustafa Reşit Paşa)
  Rıza Nur
  Rıza Tevfik Bölükbaşı
  Rüstem Paşa (Damat)
  Rüştü Paşa (Mütercim)

  S
  Sadullah Paşa
  Said Halim Paşa
  Said Paşa (Küçük)
  Salih Reis (Paşa)
  Sami Paşa (Abdurrahman)
  Samsa Çavuş
  Selman Reis
  Seydi Ali Reis
  Sinan Paşa (Cağalazade)
  Sinan Paşa (Hadım)
  Sinan Paşa (Hoca Paşa)
  Sokullu Mehmed Paşa
  Süleyman Hüsnü Paşa
  Süleyman Paşa
  Süleyman Şah
  Sütçü İmam

  Ş
  Şahin Bey
  Şehit Kâmil Bey
  Şehzade Korkut
  Şeyh Bedreddin
  Şükrü Paşa (Mehmed)

  T
  Tahsin Paşa
  Talat Paşa
  Tarhuncu Ahmed Paşa
  Tayyar Mehmed Paşa
  Tepedelenli Ali Paşa
  Tiryaki Hasan Paşa
  Tunuslu Hayreddin Paşa
  Turgut Alp
  Turgut Reis

  V,Y,Z
  Vânî Muhammed Efendi
  Yahya Kemal Beyatlı
  Yörgüç Paşa (Lala)
  Yusuf Has Hacib
  Yusuf İzzeddin Efendi
  Zağanos Mehmed Paşa
  Ziya Paşa 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Siyaset demek bilindiği gibi devlet işlerini yürütme ve yönetme sanatı deektir. bu sanatla yani siyaset ile uğraşan kişilere de siyaset adamı denimketedir. bunun dışında bilindiği gibi türkiyede pek çok ünlü ve başarılı olan siyaset adamı vardır bunlardan biri de bilindiği gibi maraşta büyük bir kahramanlık gösteren sütçü imamdır.
+ Yorum Gönder


ünlü siyaset adamları,  önemli siyaset adamları