+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Ali batı kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Ali batı kimdir
  Ali Batı İsyanı, Ali Batı Ayaklanması..

  Ali Batı Ayaklanması, Mondros Mütarekesi sonrasında Mardin’de çıkan aşiret ayaklanması (11 Mayıs – 18 Ağustos 1919). Ali Batı Ayaklanması Hakkında Bilgiler..

  I. Dünya Savaşı’nın ardından itilaf güçleri, özellikle de İngilizler, bazı Osmanlı topraklarını işgal etmiş, bazı yörelerde ise ayrılıkçı güçleri Osmanlı Devleti aleyhine güçlendirmeye çalışarak, onlar aracılığıyla dolaylı etkinlik sağlamaya yönelmişlerdi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aşiretlerle işbirliği kurmaya çalışıyor, bu aşiretleri merkezî yönetime karşı kışkırtıyorlardı. İngilizlerin bu politikayı uygulamak için kullandığı aşiretlerden biri Midyat, Cizre ve Nusaybin yöresinde etkin olan ve Mütareke sonrasının karışık ortamında bu etkinliğini daha da artıran Ali Batı’nın aşiretiydi. Ali Batı bir yandan İngilizlerle yakın ilişkiye girerken öte yandan da “İstanbul Hükümeti’nin Mardin’deki temsilcisi olduğu” propagandasıyla çevredeki aşiretleri kendi safına çekmeye çalışıyordu.

  Ali Batı 11 Mayıs 1919’da yüz kadar silahlı adamıyla Nusaybin’e girdi. 5. Tümen’e bağlı birliklerin harekete geçmesi üzerine önce dağlık yörelere, silahlı çatışmalarda yenilince de Midyat yöresine çekildi. Tümene bağlı birlikler Ali Batı’yı sürekli izleyerek 4 Haziran’da Mekre yakınlarında bozguna uğrattılar. Buradan bir grup çeteciyle birlikte kaçmayı başaran Ali Batı bir süre daha etkinliğini sürdürdüyse de, ayaklanmacıların ileri gelenlerinin Medah’ta gizlendiğini haber alan 6. Piyade Alayı’na bağlı birlikler köye baskın düzenlediler. Çatışmada, başta Ali Batı olmak üzere, birçok ayaklanmacı öldürüldü. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ali batının kim olduğunu tarih dersi görmüş lan he kes bilmektedir. bunun dışında bilindiği gibi ali batı tarihte çok önemli sayılan biridir. bunun nedeni Ali batının tarihte ali batı ayaklanması adında ki ayaklanmayı başlatan kişi olmasıdır. bu ayaklanma bilindiği gibi 1. dünya savaşı dönemin de olmuştur.
+ Yorum Gönder


ali batı kimdir,  yörük ali efe kimdir,  izmirin işgali,  yörük ali efe hayatı,  KURTULUŞ SAVAŞINDA BURSA İŞGALİ,  güney cephesi kahramanları