+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Sadrazam alaaddin paşa Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Sadrazam alaaddin paşa
  Sadrazam alaaddin paşa

  Sadrazam alaaddin paşa.jpg


  Alâaddin Paşa

  Nizameddin Ahmed Paşa

  Hacı Paşa

  Sinaneddin Yusuf Paşa

  Çandarlı Halil Hayreddin Paşa

  Ali Paşa (Çandarlızâde)

  Şeyh Ramazan Paşa

  Şah Melik (Kör)

  Bayezid Paşa

  İbrahim Paşa (Çandarlızâde)

  Halil Paşa (Çandarlızâde)

  İshak Paşa

  Mahmut Paşa

  Rum Mehmet Paşa

  Gedik Ahmet Paşa

  Karamanî Mehmet Paşa

  Davut Paşa

  Hersekzâde Ahmet Paşa

  İbrahim Paşa (Çandarlı zâde)

  Mesih Paşa

  Hadım Ali Paşa

  Koca Mustafa Paşa

  Dukakinzâde Ahmet Paşa

  Hadım Sinan Paşa

  Yunus Paşa

  Pirî Mehmet Paşa

  İbrahim Paşa

  Ayas Paşa

  Lûtfi Paşa

  Hadım Süleyman Paşa

  Rüstem Paşa

  Kara Ahmet Paşa

  Semiz Ali Paşa

  Sokullu Mehmet Paşa

  Ahmet Paşa

  Sadrazam Sinan Paşa

  Siyavuş Paşa

  Özdemiroğlu Osman Paşa

  Hadım Mesih Mehmet Paşa

  Ferhat Paşa

  Manisalı Lala Mehmet Paşa

  Damat İbrahim Paşa

  Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa

  Hadım Hasan Paşa

  Cerrah Mehmet Paşa

  Yemişçi Hasan Paşa

  Yavuz Ali Paşa

  Lala Mehmet Paşa

  Derviş Paşa

  Kuyucu Murat Paşa

  Nasuh Paşa

  Öküz Mehmet Paşa

  Halil Paşa

  Güzelce Ali Paşa

  Ohrili Hüseyin Paşa

  Dilâver Paşa

  Kara Davut Paşa

  Mere Hüseyin Paşa

  Lefkeli Mustafa Paşa

  Gürcü Mehmet Paşa

  Kemankeş Kara Ali Paşa

  Çerkez Mehmet Paşa

  Hafız Ahmet Paşa

  Boşnak Hüsrev Paşa

  Topal Recep Paşa

  Tabanıyassı Mehmet Paşa

  Bayram Paşa

  Tayyar Mehmet Paşa

  Kemankeş
  www.alasayvan.netKara
  Mustafa Paşa

  Sultanzâde Mehmet Paşa

  Salih Paşa

  Hezarpâre Ahmet Paşa

  Sofu Mehmet Paşa

  Kara Murat Paşa

  Melek Ahmet Paşa

  Abaza Siyavuş Paşa

  2. Gürcü Mehmet Paşa

  Tarhuncu Ahmet Paşa

  (Bıyıklı) Derviş Mehmet Paşa

  İbşir Mustafa Paşa

  Malatyalı Süleyman Paşa

  Zurnazen Mustafa Paşa

  Boynueğri Mehmet Paşa

  prülü Mehmet Paşa

  prülü Fazıl Ahmet Paşa

  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

  Bayburtlu Kara İbrahim Paşa

  Sarı Süleyman Paşa

  2. Siyavuş Paşa

  Nişancı İsmail Paşa

  Tekirdağlı Bekrî Mustafa Paşa

  prülüzâde Fazıl Mustafa Paşa

  Arabacı Kadı Ali Paşa

  Çalık Hacı Ali Paşa

  Bozoklu Mustafa Paşa

  Sürmeli Ali Paşa

  Elmas Mehmet Paşa

  Amcazâde Hüseyin Paşa

  Daltaban Mustafa Paşa

  Ramî Mehmet Paşa

  Kavanoz Sührablı Ahmet Paşa

  Moralı Enişte Hasan Paşa

  Kalaylıkoz Ahmet Paşa

  Baltacı Mehmet Paşa

  Çorlulu Ali Paşa

  prülüzâde Numan Paşa

  Gürcü Yusuf Paşa

  Silâhtar Süleyman Paşa

  Hoca İbrahim Paşa

  Damat Ali Paşa

  Hacı Halil Paşa

  Nişancı Mehmet Paşa

  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

  Silâhtar Mehmet Paşa

  Kabakulak İbrahim Paşa

  Topal Osman Paşa

  Hekimoğlu Ali Paşa

  İsmail Paşa

  Silâhtar Seyyid Mehmet Paşa

  Muhsinzâde Abdullah Paşa

  Yeğen Mehmet Paşa

  Hacı İvaz Mehmet Paşa

  Hacı Şehla Ahmet Paşa

  Seyyid Hasan Paşa

  Hacı Tiryaki Mehmet Paşa

  Seyyid Abdullah Paşa

  Divittar Mehmet Emin Paşa

  Köse Bahir Mustafa Paşa

  Naili Abdullah Paşa

  Bıyıklı Ali Paşa

  Yirmisekiz Çelebizâde Sait Mehmet Paşa

  Koca Ragıp Paşa - Ragıp Mehmet Paşa

  Koca Ragıp Paşa

  Hâmit Hamza Paşa

  Muhsinzâde Mehmet Paşa

  Silâhtar Hamza Mahir Paşa

  Yağlıkçızâde Emin Mehmet Paşa

  Moldovancı Ali Paşa

  İvaz Paşazâde Halil Paşa

  2. Silâhtar Mehmet Paşa

  Bolulu İzzet Mehmet Paşa

  Derviş Mehmet Paşa

  Darendeli Mehmet Paşa

  Kalafat Mehmet Paşa

  Karavezir Seyyid Mehmet Paşa

  Kara Vezir Seyyid Mehmed Paşa'nın Sadareti Zamanı

  Yeğen Seyyid Mehmet Paşa

  Ispartalı Halil Hâmit Paşa

  Halil
  www.alasayvan.netHâmit
  Paşa'nın Sadareti


  Hazinedar Şahin Ali Paşa

  Koca Yusuf Paşa

  Kethüda Cenaze Hasan Paşa

  Cezayirli Gazi Hasan Paşa

  Rusçuklu Şerif Hasan Paşa
 2. Gamze
  Devamlı Üye

  İlk sadrazam olup Çandarlı Kara Halil Paşayla ilk Osmanlı Düzenli Ordusunu (yaya) kurdu. Ayrıca iki cami yaptırdı. Bu camiler Bursa Kale içi ve Kaplıca semtlerinde yer almaktadırlar. Ayrıca vakıf tesisi ve Kükürtlüde imareti ve zaviyesi vardır.
+ Yorum Gönder


sadrazam,  alaeddin paşa,  alaaddin paşa,  Çandarlızade Halil Paşa,  sadrazam resimleri,  damat ibrahim paşa