+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Gelmiş Geçmiş En Büyük Türk Hükümdarlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Gelmiş Geçmiş En Büyük Türk Hükümdarlar
  Gelmiş geçmiş en büyük türk hükümdarlar

  Gelmiş geçmiş en büyük türk hükümdarlar ilgili bilgi


  Türk hükümdarlar
  Gelmiş geçmiş tüm Türk hükümdarlar
  Alfabetik olarak Türk hükümdarları
  Türk hükümdarları sıralanışı
  türk hükümdarlar.png
  Türk milletinin gelmiş geçmiş tüm hükümdarlarının listesi :

  CUMHURİYETE KADAR

  A
  Abdülaziz Han
  Abdülhamid Han I
  Abdülhamid Han II
  Abdülkerim Satuk Buğra Han
  Abdülmecid Han
  Ahmed Han I
  Ahmed Han II
  Ahmed Han III
  Alâeddin Keykubad I
  Alp Tigin
  Alparslan
  Attila

  B
  Babür Şah
  Bahadır Şah I
  Bahadır Şah II
  Bayezid Han II
  Belek Bey
  Berkyaruk
  Bilge Kağan
  Bumin (Bumın) Kağan

  C
  Celaleddin Harezmşah
  Cihangir Şah
  Cihanşah (Mirza Muzafferüddin)
  Çaka Bey
  Çelebi Mehmed

  D
  Devlet Giray Han I
  Devlet Giray Han II
  Devlet Giray Han IV

  E-F
  Ebülgazi Bahadır Han
  Ekber Şah (Ebüâ??l-Feth Celâleddîn)
  Ertuğrul Gazi
  Evrengzib (Birinci Âlemgîr Şah)
  Fatih Sultan Mehmed
  G-H
  Gazi Giray Han I
  Gazi Giray Han II
  Gazneli Mahmud
  Keyhüsrev I (Gıyaseddin Birinci Keyhüsrev)
  Gıyâseddîn Keyhüsrev II
  Hacı Giray I
  Hacı Giray II
  Hümayun Şah
  Hüseyin Baykara

  İ
  İbrahim Han
  İlteriş Kutlug Kağan
  İltutmuş
  İmadeddin Zengî
  İstemi Kağan

  K
  Kalavun
  Kanunî Sultan Süleyman
  Kapagan Han (Kağan)
  Karamanoğlu Mehmed Bey
  Kara Yusuf Bey
  Kılıç Arslan I
  Kılıç Arslan II
  Kılıç Arslan III
  Kılıç Arslan IV
  Kutalmışoğlu Süleyman Şah
  Kök Böri

  M
  Mahmud Han I
  Mahmud Han II
  Mehmed Han III
  Mehmed Han IV (Avcı)
  Melikşah
  Mesud (Gazneli)
  Mete
  Muhammed Tapar
  Murad Han I (Hüdavendigâr)
  Murad Han II
  Murad Han III
  Murad Han IV
  Murad Han V
  Mustafa Han I
  Mustafa Han II
  Mustafa Han III
  Mustafa Han IV
  N
  Nadir Şah
  Nureddin Mahmud Zengî

  O-R
  Orhan Gazi
  Osman Gazi
  Osman Han II (Genç Osman)
  Osman Han III
  Raziye Begüm Sultan
  Reşad Han (Mehmed V, Sultan Reşat)

  S-Ş
  Selahaddin Eyyubî
  Selim Han II
  Selim Han III
  Selçuk Bey
  Sultan Sencer
  Sökmen Bey II
  Süleyman Han II
  Şah Abbas Safevî (I. Abbas)
  Şah Cihan
  Şah İsmail I
  Şah İsmail II
  Şahruh Mirza

  T-U-V-Y
  Vahideddin Han (Mehmed VI)
  Yakup Han Bâdevlet
  Yavuz Sultan Selim (Selim Han I)
  Yıldırım Bayezid (Beyazıt I)
  Timur Han
  Toktamış Han
  Tuğrul Bey
  Uluğ Bey
  Umur Bey
  Uzun Hasan
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Türk hükümdarlarının sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar; bilgelik (akıllılık), alplik (cesaret ve kahramanlık), erdemlilik ve adaletli olmaktır.
+ Yorum Gönder


türk hukumdarlar