+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Kılıç Arslan III - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Kılıç Arslan III - Kimdir Kısaca Hayatı
  Kılıç Arslan III yaşamı hakkında

  Kılıç Arslan III İzzeddîn unvânlı Türkiye Selçuklu sultanı. İkinci Rükneddîn Süleymân Şah'ın (1196-1204) oğludur. Babasının Temmuz 1204 yılında vefâtı üzerine Nuh Alp ile diğer emirler ve devlet adamları tarafından çocuk yaştaki Kılıç Arslan, Konya tahtında sultan îlân edildi. Türkmenlerin desteğindeki amcası Gıyâseddîn Keyhüsrev’e karşı tahtı koruma mücâdelesine girişti. Zamânında Danişmendli Türkmenleri, Isparta Kalesini fethetti. Saltanatı 1205 yılı başına kadar süren Üçüncü Kılıç Arslan, Konya ahâlisinin dâveti ve Türkmen kuvvetlerinin desteğinde Türkiye Selçuklu Devleti başşehrine taarruz eden Gıyâseddîn Keyhüsrev’i yendi. Geri çekilen amcası Gıyâseddîn Keyhüsrev, daha sonra Konya ahâlisinin yardımıyla Kılıç Arslan’ın yerine tahta çıkarıldı. Kılıç Arslan ve mâiyeti Gevele Kalesinde ikamete mecbur edilip orada vefât etti. Üçüncü Kılıç Arslan’ın saltanatı, sekiz ay kadar devâm etti
  klarslaniii1.jpg
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  II. Kılıç Arslan (1155-1192)

  Sultan Mesut'un ölümünden sonra Elbistan Meliki II. Kılıç Arslan tahta geçmiştir. İlk yılları kardeşlerinin taht kavgalarını önlemekle geçmiştir. Danişmendlilere son veren II. Kılıç Arslan, Sakarya'dan Fırat'a kadar olan toprakları Selçuklu hâkimiyetine almıştır.
  Türklerin Anadolu'daki hâkimiyetine son vermek isteyen Bizanslılarla 1176 yılında Miryakefa-lon Savaşı yapılmış, bu savaşın kazanılmasıyla,
  • Anadolu'nun Türk Yurdu olması kesinleşmiş,
  • Bizans'ın Anadolu'dan Türkleri çıkarma ümidi ortadan kalkmış,
  • Haçlı seferleri sırasında bozulan Türk üstünlüğü yeniden kazanılmış,
  • Anadolu'ya Türkiye adı verilmiştir.
  II. Kılıç Arslan zamanında Büyük Selçuklu Devleti tam bağımsız hâle gelmiştir. Ölmeden önce ülkeyi oğullan arasında paylaştıran II. Kılıç Arslan'ın son yılları III. Haçlı seferinin yarattığı karışıklıklarla geçmiştir.
+ Yorum Gönder