+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Yedi Sekiz Hasan Paşa - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Yedi Sekiz Hasan Paşa - Kimdir Kısaca Hayatı
  Yedi Sekiz Hasan Paşa yaşamı

  yedisekizhasanpaa1.jpg

  20 Mayıs 1878'de,"Sarıklı İhtilalci" Ali
  Suavi,çevresine topladığı çoğu hammal,kayıkçı,bahçıvan
  olan bir grup Rumeli göçmeni ile Çırağan Sarayı'nı
  basar. Maksadı,Çırağan'da mukim,aklî dengesi yerinde
  olmadığı içir tahttan indirilen sabık padişah
  5.Murad'ı kurtarıp tahta çıkarmak,2.Abdülhamid'i
  tahttan indirmektir. Bu bir avuç maceraperest saray
  muhafızlarını kolayca etkisiz hale getirip,kaçırılma
  işinden haberdar olduğu için giyinmiş bir vaziyette
  bekleyen 5.Murad'ın odasına kadar ulaşırlar. Ancak
  hesapta olmayan (aslında işin başından beri hesabını
  çok iyi yapmış ve hesabın tek etkili elemanı olan)
  biri baskın işini berbad eder. Bu Beşiktaş Muhafızı
  Hasan Ağadır. Yarım saat içinde baskıncılardan 23'ü
  öldürülmüş, Ali Suavi de.Hasan Ağa tarafından kafasına
  yediği sopa darbeleriyle hakkın rahmetine vasıl
  olmuştur.
  Bugün,Beşiktaş'ta adını taşıyan bir fırında pala
  bıyıklı resmi bulunan,ancak ne yazık ki altına
  "Arnavut" olduğu ibaresi yazılmış olan Hasan Ağa,
  aslen Çorumludur.1831'de Çorum'da doğmuş,hiç tahsil
  görmemiştir. Askerliğine kadar demirci ustası olan
  babasının yanında çalışırAskerlik vazifesiyle
  İstanbul'a gelir. Gözüpek bir adam olan Hasan, Kırım
  Savaşı'na katılır ve büyük yararlılıklar gösterir.
  İstanbul'a dönüşünde Çavuş olur. Gözüpekliğiyle,daha
  çok Arnavut ve Çerkeslerin tekelinde olan muhafız
  alaylarında kendine yer edinir. (Arnavut sanılmasının
  sebebi de bu olsa gerek). Muhafız olarak katıldığı bir
  Hac seferi sonrası içinde bulunduğu gemeyi batmaktan
  kurtarınca,2.Abdülmecid tarafından mülazımlık (teğmen)
  payesi verilir. Yurdun çeşitli yerlerinde,eşkiya
  takibinde ve çeşitli isyanların bastırılmasında
  gösterdiği cesaret,ataklık ve kararlılıkla öne çıkar.
  Abdülaziz'ini devr-i saltanatında Ağa payesiyle
  Beşiktaş Karakol komutanı olur. (Meşhur Cemal Paşa'nın
  da işgal etteği Beşiktaş Muhafızlığı, Hanedan'ın
  ikamet ettiği alanın korumasını da
  içerdiğinden,oldukça önemli bir görev olarak dikkat
  çeker. Ve meşhur Çırağan Baskını'nı bastırarak
  Paşalığı hakkeder. Artık Çorumlu Hasan Paşadır.
  İkbal merdivenlerini dişi-tırnağıyla zorlayıp çıkan
  Çorumlu Hasan Paşa okuma-yazma bilmemektedir. İşgal
  ettiği makamların gereği olarak imza atması gereken
  evrakların da kolayını bulmuştur. İmza olarak
  arapçadaki "Ha" harfine en çok benzeyen ters (V)
  harfini,(Nun) harfine en çok benzeyen (V) harfini
  yanyana çiziktirir,arasına da "Sin" harfi niyetine düz
  bir çizgi çekerdi. Böylece adı olan "Hasan"
  yazısını,eğri büğrü olsa da imza niyetine kullanırdı.
  (Hasan,arap harflerinde Ha.Sin ve Nun harfleriyle
  yazılır). Ancak arap rakamlarıyla 7 (V) şeklinde, 8
  ise (V)'nin 180 derece tersi şeklinde yazıldığından,
  ahali arasında lakabı 7-8 Hasan Paşa olarak
  yayılmıştı.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Yedi Sekiz Hasan Paşa yaşamı hakkında genel bilgiler

  Yedi Sekiz Hasan Paşa (d. 1831 - ö. 23 Ocak 1905), Osmanlı paşası. Osmanlı Ordusu'nda erlikten mareşalliğe kadar yükselebilen nadir isimlerdendir. Okuma yazması zayıf olduğundan, imzası Arapça yedi (٧) ve sekiz (٨) rakamlarından oluştuğu için bu lakabı almıştır.

  1831'de Çorum'un Kuşsaray köyünde doğdu.[kaynak belirtilmeli] Askerliğine kadar demirci ustası olan babasının yanında çalışıp, askerlik vazifesiyle İstanbul'a geldi. Kırım Savaşı'na katılıp büyük yararlılıklar gösterdi. İstanbul'a dönüşünde çavuş oldu. Gözüpekliğiyle, daha çok Arnavut ve Çerkeslerin tekelinde olan muhafız alaylarında kendine yer edindi. Muhafız olarak katıldığı bir hac seferi sonrası içinde bulunduğu gemiyi batmaktan kurtarınca, Abdülmecit tarafından mülazımlık (teğmen) payesiyle ödüllendirildi.

  Abdülaziz'in saltanatında Ağa payesiyle Beşiktaş karakol komutanı oldu. Ramazanda yemek yiyip, içki içenleri dövüp sonra Allah ıslah etsin ! diye bıraktığı rivayet edilir. II. Abdülhamit'i devirmek için Çırağan baskınını gerçekleştiren Ali Suavi'yi bir sopayla kafasına vurarak öldüren Hasan Ağa'ya bu olaydan sonra paşalık (mareşallik) unvanı verildi. Osmanlı-Rus Savaşında Kafkas cephesinde büyük yararlılıklar gösterdi.

  Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın adı son zamanlarda yakın Osmanlı tarihi bağlamında tartışmaya yol açmıştır. Bu ismin okuma yazma bilmediği için verildiğini iddia edenler olmakla birlikte bu gerçeği yansıtmamaktadır, Çorum yerel tarihi bağlamında yapılan araştırmalarda bunun doğru olmadığı kanıtlanmış olup çocukluğunda medrese eğitimi aldığı ortaya çıkarılmıştır. Ancak imzasını Arapça yedi ile sekiz rakamlarını yazıp bu sayıyı bir çizgiyle birleştirdiği doğrudur. Paşa, II. Abdülhamit'in en güvendiği ikinci adamı olması nedeniyle bu yakıştırmanın yapıldığı düşünülür.

  Hasan Paşa 1905'te vefat etti. Geride meşhur namıyla beraber, memleketi Çorum'da, 1894 yılında yaptırttığı 27.5 metre yüksekliğindeki saat kulesi kalmıştır. Torunları bugün Başıbüyük soyadıyla Çorum ilinde yaşamaktadırlar.

  İdari anlamda Çorum ve bölgesine etkisi günümüzde İskilip, Osmancık, Sungurlu gibi yerlerin Çorum Sancağına doğrudan bağlanmasını 1894 yılında sağlaması olmuştur.
+ Yorum Gönder