+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Divanı Hümayun Nedir Osmanlıca Terimler Sözlüğü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Divanı Hümayun Nedir Osmanlıca Terimler Sözlüğü
  Divanı Hümayun Osmanlıca Terimler Sözlüğü

  Divanı Hümayun ; Padişahın başkanlığında toplanan ve sadrazam,şeyhülislam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin katıldığı ve devlet işleri ile halkın sorunlarının görüşüldüğü meclis. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Divanı Hümayun hakkında bilgiler

  Divan bugünkü manada bakanlar kuruludur.
  Divan her türlü askeri mali siyasi şeri işlere şikayet davalarına bakardı.
  Fatihe kadar padişah başkanlığında toplandığı için bir karar organıydı.
  Fatihten sonra sadrazam başkanlığında toplandığı için bir danışma organı durumuna gelmiştir.
  Divan devletle ilgili her türlü kararın görüşülüp karara bağlandığı yer olup aynı zamanda bir yüksek mahkemedir.
  Divan her kesimden insana açıktı.
  İster bizzat isterse dilekçe ile müracaat edilebilirdi.
  Divanı ilk başlatan Orhan bey olup son şeklini Fatih vermiştir.
  Divan sabah namazından sonra toplanır ve görüşmelere başlardı.
  İşlerin görüşmesi bitmeyip öğlenden sonraya kalırsa buna ikindi divanı denirdi.
  Savaş zamanın çadırda toplanır buna da ayak divanı denirdi.
  Divan sarayda divanhane denen yerde toplanırdı.

+ Yorum Gönder


divan -