+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 495 yıl arayla isgal edilen ilk baskent Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  495 yıl arayla isgal edilen ilk baskent
  İstanbul’un işgali

  13 kasım 1918’de Osmanlı başkenti İstanbul’a gelen müttefiklerin 55 parçalık gemilerinden İstanbul’a 3500 asker çıkarıldı.İngilizler,Fransızlar,İtalyanlar,yunanlı lar.resmi ve sivil birçok yönetici,askeri,aydını savaş suçlusu ilan ederek tutukladılar,sürgüne gönderdiler.465 yıllık başkente ilk kez yabancılar askeriyle giriyor,millet esaretle tanışıyordu.yüksek komiserler ve işgal polisi şehri ablukaya aldı.
  Mütarekeyi imzalayan Osmanlı heyeti Tevfik paşa kabinesindeydi.on gün sonra Ahmet izzet paşa yeni hükümeti kurdu.Mustafa kemal’i İstanbul’a çağırdı.bu arada ittihatçılar yargılandı,Mondros ve Malta’ya sürgüne gönderildi.2 kasımda Enver,Talat,Cemal paşalar yurtdışına kaçtı.1 kasımda ittihat ve terakki kendini lağvetti.Ordu,anlaşma hükümlerince terhis ediliyordu.6 kasımda boğazla silahsızlandırıldı.7 kasımda işgal güçleri Çanakkale’ye geçti.İngiliz albayı Muerpi İstanbul’a geldi.İstanbul’da milli kurtuluş hareketi başladı.Anadolu ve Trakya’da işgalcilere karşı Müdafaa-i hukuk örgütleri kuruldu.Mustafa kemal paşa,yıldırım orduları komutanlığına alınınca 13 kasım’da İstanbul’a geldi.bu,artık mütareke İstanbuluydu.19 kasım’da vakit gazetesine verdiği demeçte şöyle dedi:’’Barışı kararlaştıracak hükümet meclisi mebusandan çıkacaktır’’.Oysa İstanbul’da yapacak bir şey kalmamıştı,padişah meclisi feshetmişti.
  Osmanlı ordusu 9 kolordudan ibaretti.4 tümeni olan kolordunun sadece 15.kolordu idi ve Erzurum’da başında Kazım Kara Bekir paşa vardı.
  18 ocak 1919’da Paris barış konferansı’nda müttefikler Ermenistan,Kürdistan,Suriye,Irak,Filistin,Arabista n’ın Osmanlı’dan ayrılmasını kararlaştırdılar.Yunanistan ise,bandırma civarından Akdeniz bölgesi kalkan’a çizilecek çizginin batısında kalanlar toprakları istiyordu.
  9 şubatta Hadisat gazetesinde Süleyman Nazif ‘’kara gün’’başlıklı bir yazı yazdı.Türk milletinin böyle bir işgali yaşamadığını ve bunu kaldıramayacağını söyledi.15 mart 1920 tarihine kadar geçen zamanda İstanbul işgal altındayken Anadolu’da Mustafa kemal paşa’nın başlattığı kurtuluş hareketi devam ediyordu.Son Osmanlı meclisi dağıldıktan sonra artık Osmanlı’nın İstanbul’da bir devlet olarak varlığı kalmamıştı.15 mart 1920’de işgalin işgaline geçen emperyalistler letafet apartmanı katliamında 8 Türk’ü işgal ettiler.Halide Edip Adıvar’ın kurtuluş mitingi büyük yankı uyandırdı.Mustafa kemal paşa,meclisin dağıtılacağını,geçici işgalin tamamen hakimiyete dönüşeceğini anlayarak,Ankara’da yeni bir başkent,yeni bir meclisle kurtuluşu hem cephede hem diplomaside sürdürüyordu.İstanbul artık vatan hainlerinin merkezi olmuştu.Damat Ferit ve Mustafa kemal’in deyimiyle satılmış İstanbul basını,Anadolu’daki kurtuluş hareketini karalamaya,hatta dini yoldan kafir ilan etmeye başladı.
  10 ağustos 1920’deki anlaşma Sevr’de yapıldı.Sevr,karahisar mebusu Nebil efendi’nin dediği gibi ‘’boşuna yorulmuşlar,Türkiye’yi yok diyeydiler,daha iyi ederlerdi’’dedirten ve Türkleri yok etmeyi amaçlayan yüzlerce maddeden oluşan bir anlaşmaydı.anlaşmayı damat Ferit imzaladı.tabiidir ki,Ankara’da doğan kurtuluş hareketi boş durmuyordu.savaşa savaşa emperyalistler geriletildi,mağlup edildiler ve işgal İstanbul’u bağımsızlığına kavuşturdu.2 ekim 1923’de emperyalistler İstanbul’u terk etti.Türk ordusu şehre girdi.
  İŞGALİN SONUÇLARI
  1. Temsilciler kurulu bir bildiri yayınlayarak milletvekili seçimlerinin yenilenmesini ve Ankara’da yeni bir meclisin açılmasını kararlaştırmıştır
  2. İstanbul’un işgali TBMM’nin açılmasını hızlandırmış,haklılık ve meşruluk kazandırmıştır(19 mart 1920)
  3. Salih paşa işgalden sonra(5 nisan)istifa etmiş,yerine tekrar damat Ferit sadrazamlığa atanmıştır.
  4. padişah 11 nisan 1920’de mebuslar meclisi’ni resmen kapatmıştır.
  5. Osmanlı fiilen dona ermiştir.
  6. İstanbul’dan kaçan birçok aydın,yazar,subay,öğrenci ve mebus Anadolu’ya geçerek bağımsızlık mücadelesine katılmış,bağımsızlık güçlenmiştir.
 2. Ezlem
  Üye

  isgal edilen ilk baskent

  İstanbul sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözdesi olmuş bir şehirdir.Gerek coğrafi konumu gerekse ticaret hayatı önemini arttırmaktadır.Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra önemi daha da çok artmış,düşmanlar tarafından sürekli ele geçirilmek istenmiştir.

+ Yorum Gönder