+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Nasuh Paşa Antlaşmasının (1611) önemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Nasuh Paşa Antlaşmasının (1611) önemi nedir
  Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri İran'a geri vermiştir . 2. Mesport
  Moderators

  Nasuh paşa Antlaşmasının Önemi

  20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevi hanedanın yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.
  Antlaşmanın bazı şartları şunlardır:
  Nasuh paşa antlaşmasıyla Osmanlı Ferhat paşa antlaşmasıyla aldığı toprakları kaybetti.
  Safevîler her yıl Osmanlı Padişahı’na iki yüz yük ipek haraç vereceklerdir.
  Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında AmasyaBarış Antlaşması (1555) ile belirlenen sınırlar geçerli olacaktır.
  Osmanlı egemenliği altındaki yerler Osmanlılar’da kalacaktır.
  Şehrizor eyaletini istila eden Hilev Han’a ve Seyyid Mübarek’e Safeviler tarafından yardım edilmeyecek
  Şemhal ve Dağıstan üzerinde Osmanlı egemenliği devam edecek.
  Osmanlıların, Ruslara karşı yapacakları her hangi bir seferde Safeviler, Osmanlılara yardım edecekler, engel olmayacaklardır.
  İranlı Hacılar, Bağdat ve Basra yoluyla değil Halep-Şam üzerinden hacca gidip geleceklerdir.
  Kanuni Sultan Süleyman zamanında belirlenen sınırlar çerçevesinde, Osmanlı-Safevi sınırlarını belirlemek için Osmanlı tarafını Bağdat Beylerbeyi Mahmut Paşa ve Van Beylerbeyi Mehmet Paşa temsil edecekler.
  Nasuh Paşa Antlaşması 3 yıl kadar yürürlükte kaldıktan sonra Osmanlılarla Safevilerin arası tekrar bozuldu. Şah I. Abbas antlaşma gereği olarak gönderilmesi gereken 2 yüz yük ipeği göndermekte direndi. Yapılan savaşlar ve sürtüşmeler sonucu ancak 1618 yılındaki Serav Antlaşmasıyla barış tekrar sağlandı.
 3. Sultan
  Devamlı Üye
  Osmanlı devleti Ferit paşa ile aldığı toprakları tekrar kaybettikleri antlaşmadır. Osmanlı devletinin kazandığı toprakları geri verdiği ilk antlaşmadır. Osmanlı egemenliği altındaki yerler Osmanlı devletine kalacaktır.
+ Yorum Gönder


nasuh paşa antlaşması önemi,  nasuh paşa antlaşmasının önemi,  nasuh paşa antlaşması,  1611 nasuh paşa antlaşması,  nasuh pasa antlasmasinin onemi nedir